fbpx

Krav til fremtidens CFO

6 jun, 2019

Tradisjonelt har en CFO hovedsakelig hatt ansvaret for regnskap og finans og sørget for å ha rapporteringene i orden. I dagens digitaliserte samfunn og ikke minst i fremtiden, kreves det mye mer av denne rollen enn bare dette. Det å jobbe mer med datadrevne analyser, innsikt og strategiske innspill til ledergruppen, er noen av de kravene vi jobber med når vi rekrutterer en dyktig og fremtidsrettet CFO forteller hodejegere i konsulentselskapet Assessit.

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen Executive search, lederrekruttering og organisasjons- og lederutvikling med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

 

Innovasjon og risikovurdering

– Data og innsikt handler for eksempel om å etablere finansielle måleparametere for å kunne gi verdifulle råd og innspill til resten av ledergruppen. Noe som uten tvil blir mer og mer viktig, og betyr alt i rekrutteringsprosesser forteller Per Gauslaa, partner hos Assessit.

– Det er viktig at en CFO må kunne oversette tallene og kommunisere betydningen av disse. Både CFO og CEO skal jobbe tett sammen for å kunne kommunisere den verdifulle informasjonen de sitter på ut i resten av organisasjonen, og måle effekten av hva man faktisk gjør.

Det å kunne være god på å oversette tall og gjøre om analyser til råd, er egenskaper som kjennetegner en dyktig CFO. En god CFO må kunne fortelle om fremtidig utvikling, de må være nysgjerrige på muligheter og ulike scenarier og kunne lage gode risikoanalyser for nye innovative retninger og fremtidsmuligheter. Dette er mye av det vi ser etter i vår lederrekrutteringer av en CFO forteller Gauslaa.

 

En pådriver for endring

Å oppfylle kravene til fremtiden for en CFO handler om å være innovativ og villig til å endre seg når man får nye regulatoriske krav. Dette kan gi nye forretningsmuligheter, men blir ofte sett på som en hindring av et marked. De som evner å drive dette til å bli en mulighet, vil lykkes, mener Gauslaa. 

– En god CFO er en pådriver for endring. Man må kunne skifte gir og jobbe tett og godt sammen med sin CEO. En god CFO må være ganske risikovillig og i denne rolle må man rett og slett forstå at en god risikoanalyse kan skape stor verdi og god gevinst for virksomheten.

Ut over dette er fagområdet Compliance enda mer viktig å ha styr på forteller Gauslaa. Viktigheten av å sørge for at alle aktiviteter i selskapet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter samtidig som du legger til rette for vekst og framgang for din bedrift, det er den gode balanse for en fremtidssikret CFO mener de hos Assessit. 

– En fremtidsrettet CFO må ha helt kontroll på compliance og man må overholde dette i alle prosesser i selskapet i tillegg til å være god på å forankre beslutninger i hele virksomheten. Det er CFO som i dag, og ikke minst i fremtiden, har ansvaret for å sikre at alle i virksomheten forstår viktigheten av å være complient, forteller Gauslaa.

– En CFO må også være driver av innovasjon i virksomheten. Dette er tradisjonelt ikke noe en CFO er kjent for, forteller Kaja Eidet Eikeland, partner og leder rekruttering og executive search i Assessit Oslo.

– Som CFO er man nødt til å samhandle og kommunisere godt med resten av ledergruppen, det er utrolig viktig at man ikke bare «sitter i sitt eget fagfelt». Det er nødt til være en interaksjon. Det å jobbe på tvers av fagområder og rydde bort siloene i organisasjonen, vil være et ennå tydeligere krav fremover sier Eikeland.

– Det er krevende og utrolig spennende å rekruttere de riktige personene til en CFO-stilling. En del av vår kvalitetssikring inkluderer blant annet å observere hvordan kandidatene jobber, vi ser de in action og tester de med simuleringer og business cases. Når vi rekrutterer ledere ser vi på mange faktorer og nettopp også på deres evne til å jobbe compliant, og det å gjøre viktige og gode risikovurderinger, avslutter Eikeland.

 

Seks kvaliteter for fremtidens CFO

  • Vilje til å være i endring
  • Innovative evner
  • Å kunne forstå visjonen til virksomheten og kunne lede andre mot den
  • Forståelse, gjennomføring og formidling av compliance
  • Være en tydelig kulturbærer
  • Evne til å fortolke kompleks viden til organisasjonen på en forståelig måte