fbpx

Sammen jobber vi for at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Vil du bruke din eiendomserfaring
til å gjøre en forskjell?

I Kirkens Bymisjon har vi nylig fusjonert ulike regionale stiftelser inn i en nasjonal stiftelse med felles ledelse og en samlet strategi. Det skal gjøre oss enda bedre rustet til å hjelpe mennesker som trenger det. Som følge av fusjonen har Kirkens Bymisjon sine eiendommer blitt samlet inn i en nasjonal portefølje, bestående av totalt 135.000 kvm egeneide og leide eiendommer. Porteføljen spenner vidt og eiendommene vi eier, utvikler og forvalter skal kunne tilrettelegge for trygge og verdige møteplasser for dem som trenger oss. 

 

For oss i eiendomsavdelingen er dette en spennende fase hvor vi skal få på plass ledelse, funksjoner, roller og arbeidsprosesser for å sikre at vi kan ivareta eiendommene våre på en mer profesjonell måte. Vi søker nå tre faglig sterke ledere med gode samarbeidsevner som vil bli med å realisere vår nye strategi.

Leder prosjekt, utvikling og fag

Kirkens Bymisjon har en bygningsmasse med et betydelig behov for vedlikehold og med et stort utviklingspotensial. Som leder for prosjektutvikling og fag vil du lede teamet som har ansvar for dette arbeidet. Vi står foran nye og spennende utviklingsprosjekter med blant annet bygging av nytt stort sykehjem i Oslo.

Leder drift & vedlikehold

Teamet for drift og vedlikehold skal skal sikre at bygningene fungerer optimalt, være trygge og sikre for både brukere og eier over tid. Kirken Bymisjon har en bygningsmasse med en del vedlikeholdsetterslep. Å få oversikt over bygningenes tekniske tilstand, etablert vedlikeholdsplaner og få på plass hensiktsmessig organisering av drifts- og vedlikeholdsoppgaver vil være et viktig område for ny leder. Den løpende oppfølgingen av kunder og eiendommer gjøres i samarbeid med Team Eiendomsforvaltning.

Leder Eiendomsforvaltning

Team eiendomsforvaltning er ansvarlig for å forvalte Kirkens Bymisjons eiendomsportefølje, både eide og leide eiendommer. Teamet skal sikre at at porteføljen er strategisk tilpasset Kirken Bymisjons behov, at den forvaltes bærekraftig og at den gir langsiktig avkastning i tråd med vår eiendomsstrategi. Det betyr ansvar for utleie, innleie, kjøp, salg og kommersiell forvaltning for samtlige eiendommer, både juridisk, økonomisk og administrativt. Etablering og utvikling av gode relasjoner til leietagere og sørge for at leietagerne er fornøyd, er viktig fokusområder for teamet. Team forvaltning skal sikre at eiendommene fungerer optimalt for både brukere og eiere og at bygningene oppfyller lov- og myndighetskrav. Den løpende oppfølgingen av kunder og eiendom gjøres i samarbeid med Team drift og vedlikehold.

Eiendomsstrategi 2023-2026

Det ble utarbeidet og vedtatt ny eiendomsstrategi for Kirkens bymisjon i 2022. Denne skal bygge opp under den overordne strategien til Kirkens bymisjon. Eiendomsvirksomheten til Kirkens bymisjon skal sikre en eiendomsportefølje som bidrar til mest mulig formålsrettet aktivitet. Eiendomsavdelingen skal i perioden 2023-2026:

Hva gjør vi?

Siden 1855 har vi arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Mange blir overrasket når de blir kjent med størrelsen og mangfoldet i arbeidet vårt.

Dette gjør vi

Hvorfor oss?

Vi ønsker at brukere og gjester skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp. Alt vårt arbeid skal bygge på at «Ingen er bare det du ser».

Om oss

Rekrutteringsprosessen

Assessit bistår Kirkens Bymisjon med rekrutteringsprosessene og du vil gjennom prosessen møte representanter fra både Assessit og Kirkens Bymisjon.

Prosessen:

  1. Første intervju med Assessit
  2. Møte med Kirkens Bymisjon
  3. Gjennomføring av tester og forberedelse case
  4. Finaleintervju hos Assessit
  5. Referansesjekk
  6. Tilbud
Har du spørsmål?

Ta kontakt med en av våre konsulenter

Tove Gartland

Partner, Assessit AS
tove.gartalnd@assessit.no
+47 958 99 755

Trine Bjertnes Tangen

Partner, Assessit AS
trine.tangen@assessit.no
+47 905 53 525

Per Gauslaa

Partner, Assessit AS
per.gauslaa@assessit.no
+47 977 75 649