fbpx

Karriererådgivning 

Nedbemanning & Organisasjonsendringer

Gjennom Assessit får kandidater tilgang til profesjonelle og erfarne rådgivere i hele prosessen fram til ny jobb!

Resultater, organisasjonsendring, oppkjøp og salg krever ofte nedbemanning og omstilling som er krevende for både de som er berørt og de som blir igjen i organisasjonen.

I Assessit har vi erfarne rådgivere som kan ivareta de som blir berørt med deres individuelle behov med en coachende tilnærming for å identifisere kandidatens styrker, samt å foreslå utviklingsmuligheter for å gi de beste forutsetninger for å ta fatt på nye muligheter i arbeidsmarkedet. Kandidatene møter også en erfaren rekrutterer som rådgiver og coach i rekrutteringsprosessen frem til ny jobb. Assessit er ett av Norges største rekrutteringsselskaper, noe kandidatene selvfølgelig vil dra nytte av. Vi følger kandidatene helt frem til ny jobb.

Nedbemanninger er dessverre noen ganger nødvendig. Det er kompliserte og vonde prosesser med potensielt store konsekvenser for virksomheten og den enkelte medarbeider. Både medarbeidere som blir overtallige og de som skal bli i bedriften må omstille seg. Bruker du en karriereveileder i forbindelse med nedbemanningen, så sørger du for en god omstilling samtidig som du hjelper de overtallige raskt ut i ny jobb.

En god nedbemanningsprosess

Nedbemanningsprosess

Hvorfor er det så viktig med en god nedbemanning?

Fra en medarbeider møter opp på jobb første dag og frem til vedkommende ufrivillig må søke nye utfordringer på en annen arbeidsplass, blir virksomhetens HR-policy målt og vurdert.

Les mer
Selskapenes verdier og syn på medarbeiderne kommer særlig godt frem i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Det er en ofte følelsesladet, sårbar, og potensielt konfliktutløsende situasjon som krever grundighet fra virksomhetens side. Det berører ikke bare de som skal forlate virksomheten, men også de gjenværende medarbeiderne i betydelig grad.

Å gjennomføre en god prosess er viktig, også ut fra et employeer branding-synspunkt.

Har prosessen foregått på en god måte? Spørsmålet blir ofte diskutert blant medarbeidere som er berørt, men også blant medarbeiderne som blir igjen.

Selskapenes måte å gjennomføre nedbemanning på sender tydelige signaler til de gjenværende medarbeiderne og eksterne samarbeidspartnere.

Vi i Assessit har lang erfaring med karriererådgivning som inngår i nedbemanningsprosesser. Vår styrke er å bistå selskaper med profesjonell og styrkebasert karriererådgivning og være en støttespiller for den enkelte i prosessen frem til ny stilling.

Karriererådgivningsprogram

Styrkebasert utvikling

Styrkebasert utvikling vektlegger å identifisere og bygge videre på individuelle styrker og talenter. Å identifisere den enkeltes styrker gir et godt fundament for karriererådgivningsprosessen.  Vi benytter en rekke verktøy for å kartlegge styrker, deriblant personlighetstester og «Reflekterte beste selvportrett», som er en metode utviklet ved University of Michigan
Les mer
Styrkebasert utvikling er basert på at mennesker har en unik kombinasjon av styrker og svakheter, og at det å bygge på styrkene fører til større engasjement, produktivitet og suksess.

Styrkebasert utvikling har sin opprinnelse i positiv psykologi, og tar utgangspunkt i at når en person får brukt sine styrker og talenter på arbeidsplassen, fører det til økt engasjement, motivasjon og arbeidsprestasjon. Vår styrkebasert tilnærming til karriererådgivning bidrar til å hjelpe hver enkelt til å ta gode valg i prosessen med å finne den neste riktige jobben.

Reorientering

 • Hva kan jeg?
 • Hva vil jeg?
 • Verdier
 • Mål
 • Styrkebasert kompetanseanalyse
 • Personlighetstester

Hva ønsker markedet

 • Mulige karriereveier
 • Hvor i markedet finnes interesse for min kompetanse?
 • Ulike jobbsøkekanaler
 • Søkeprosessen
 • Assessits nettverk og pågående rekrutteringsoppdrag

Salgsdokumenter/CV

 • CV
 • Søknadsbrev
 • Referanser
 • Attester
 • LinkedIn som salgskanal
 • Åpne søknader

Intervjutrening

 • Kompetansebasert intervjutrening
 • En modell for å fremstille seg og sin kompetanse
 • Simuleringer og case
 • Tester og øvelser

Coach i rekrutteringsprosessen

 • Forberedelser til intervju/samtale
 • Evaluering og forberedelse til neste samtale
 • Coach ved case/presentasjons forberedelser
 • Hvilke muligheter og hindringer møter jeg nå?
 • Hvordan opprettholder jeg motivasjonen ved avslag
 • Styrkebasert tilnærming

Våre Rådgivere

Stine Jarmund

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

stine.jarmund@assessit.no
+47 924 42 137

Nøkkelkompetanse

Stine er Cand. polit. psykologi fra NTNU med etterutdanning innen kommunikasjon og ledelse fra BI. Hun har erfaring som rådgiver, fasilitator og leder. Hun har mer enn 10 års erfaring som konsulent og rådgiver i komplekse kunnskapsorganisasjoner. Stine er på sitt beste når hun kan veilede grupper og individer i å prestere bedre sammen.

stine.jarmund@assessit.no
+47 924 42 137

Lars Frydenlund

Partner

Organisasjons- & lederutvikling

lars.frydenlund@assessit.no
+47 901 13 536

Nøkkelkompetanse

Lars har 20 års seniorerfaring som konsulent og rådgiver. Han har erfaringskompetanse fra topplederstillinger i IT- og HR-bransjen. Lars sin styrke er er å mobilisere ledere til endring gjennom læring, trening og refleksjon på relavnte ledelsesutfordringer for å skape varig endring. Lars er en sterk relasjonsbygger og jobber godt med alle nivåer i organisasjoner.

lars.frydenlund@assessit.no
+47 901 13 536

Solfrid Sæberg

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

solfrid.saberg@assessit.no
+47 934 68 164

Nøkkelkompetanse

Solfrid har jobbet med utvikling av ledere og organisasjoner i mer enn 20 år. Hun har utdanning innen jus, samfunnsfag og ledelse. Hun har tidligere erfaring fra operative lederstillinger og toppledelse innen mellomstore og store norske selskaper, og omfattende erfaring fra kjedeledelse. Solfrid har en bredde i sin kompetanse som strekker seg fra det strategiske blikket, sterk fasilitator til ryddig prosjektleder.

solfrid.saberg@assessit.no
+47 934 68 164

Lena Nilsson

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649

Nøkkelkompetanse

Lena har en Bachelor i HR, og en Cand.polit i Sociology, hun er i tillegg utdannet Mindfulnessinstruktør. Hun har lang ledererfaring. Hun har god organisasjonsforståelse og erfaring fra både store, etablerte selskaper og små selskaper i rask vekst. Styrken til Lena er å kombinere organisasjonsforståelse, praktisk erfaring, faglig kompetanse og nysgjerrighet, slik at leder- og organisasjonsutvikling gir effekt.

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649

Tron Skarpenes

Partner

Executive search & rekruttering

tron.skarpenes@assessit.no
+47 932 51 103

Nøkkelkompetanse

Partner i Assessit med Executive Search erfaring innen toppledelse, ledelse og spesialister i ulike bransjer, samt rådgiver i omstillingsprosesser/ nedbemanning/ karriere rådgivning. Tron har toppleder erfaring fra detaljhandel med business og P&L ansvar. Tron har erfaring fra styrearbeid, oppstartselskap, oppkjøpsprosesser, og som rådgiver i større omstillings- og rekrutteringsprosesser. Tron er DNV GL sertifisert rekrutterer.

tron.skarpenes@assessit.no
+47 932 51 103

Frank Braathen-Hauge

Director

Executive search & rekruttering

frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869

Nøkkelkompetanse

Frank har 15 års erfaring med forretningsutvikling og rekruttering. Han har jobbet med å rekruttere og bygge opp et av Norges største private helseforetak i perioden 2008 til 2018. Fra 2019 til 2022 ledet han det overordnede markedsarbeid og det strategisk/operativ HR arbeidet i Codex Advokat. Frank har en mastergrad i ledelse, og spisskompetanse på hvordan knytte sammen rekruttering, bærekraft og konkurransekraft.

frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869

Helene Nylende Sørlie

Senior Manager

Executive search & rekruttering

helene.sorlie@assessit.no
+47 404 84 045

Nøkkelkompetanse

Helene har 8 års erfaring med rekruttering av ledere og fagspesialister til både offentlig og privat sektor. Hun har operativ HR-erfaring, og god kjennskap til employer branding og rådgivning knyttet til dette. Hun har en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i arbeidspsykologiske testverktøy og psykometri. Helene er en fleksibel og trygg rådgiver som brenner for faget, og skaper forutsigbarhet i prosessene.

helene.sorlie@assessit.no
+47 404 84 045

Mats Holbø Frydenberg

Manager

Executive search & rekruttering

mats.frydenberg@assessit.no
+47 980 84 929

Nøkkelkompetanse

Mats har en mastergrad i psykologi fra NTNU, og erfaring fra ledelse og rekruttering de siste fem årene. Han har erfaring med executive search og lederrekruttering innen ingeniørbransjen, eiendom, helse, salg og logistikk, og organisasjonslivet. Han er sertifisert i testbatterier fra SHL, er ansvarlig for casesimuleringer i teamet, i tillegg til markedsoppdatering og markedsanalyse.

mats.frydenberg@assessit.no
+47 980 84 929

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med karriererådgivning? Ta kontakt

 

Ta kontakt her


Oslo |  Trondheim |  Stavanger