fbpx

Jyoti Sharma

Alder
31

Jeg bor i 
Oslo

Tittel
Strategy Manager

Virksomhet
Accenture

Seneste utdannelse
Sivilingeniør


Fakta fra CV

  • Sivilingeniør innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU med spesialisering innen IKT og strategi- og forretningsutvikling
  • Erfaring fra entreprenørskap og kommersialisering av forretningsideer gjennom arbeid med oppstartsselskaper i Norge og USA, samt program hos Boston University
  • Arbeider som Strategy Manager hos Accenture der jeg presenterer Accentures Teknologivisjon på diverse arenaer, foreslår hvordan nye teknologier kan bidra til både effektivisering og nye forretningsmuligheter for våre kunder, og bidrar til å bygge våre fagnettverk, medarbeidere og kunder
  • Ansvarlig for Inclusion & Diversity i Accenture Strategy som fokuserer på hvordan vi skal utnytte styrkene til våre medarbeidere og deres ulike tankesett, tilnærminger og ideer til å levere gode verdiforslag til kunder
  • Opptatt av og deltatt i frivillig arbeid som bidrar til utvikling av ideelle organisasjoner (Prospera) og utdanning av vanskeligstilte barn (Green Lion India)

Mine beste egenskaper som leder er…
Tilpasningsdyktighet ved ulike prosjektsituasjoner og samarbeid med ulike medarbeidere, tydelighet, tillit/ verdibasert ledelse fremfor detaljestyring, tilgjengelighet for mine medarbeidere, og engasjement for vårt prosjekt og team.

Min viktigste erfaring er…
Prosjekt der vi etablerte teknologistrategi for hele konsernet som vil forenkle hverdagen til alle deres 8000 ansatte, og bidra til nye forretningsmuligheter i en relativt manuell/ lite teknisk bransje. Prosjektet snudde motstanden hos kunden til engasjementet ved å endre vår etablerte tilnærming til en mer kreativ og involverende form. Her erfarte jeg verdien av ulike tankesett og ideer, baksidene av forutinntatthet, og hvor viktig det er å sikre at forutsetningene er på plass for at vi kan lykkes (felles forståelse av målet med prosjektet og hvordan håndtere organisering i dette tilfellet).

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er…
Lever god kvalitet, vær proaktiv, og pass på deg selv og andre.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Vi leverer bedre enn det som er forventet, og jeg ser hvordan mine medarbeidere/ ideelle organisasjoner/ vanskeligstilte barn har utviklet seg og vokst over tid.

Det viktigste for meg som leder er…
Som strategikonsulent er min rolle ofte det å forstå og foreslå løsninger på krevende problemstillinger som treffer bredt hos våre kunder. Dette gjøres gjennom korte og intensive prosjekter bestående av både Accenture-medarbeidere og kunderessurser. Det viktigste for meg som leder er å sikre tilhørighet ved å se alle mine medarbeidere, og sørge for at forutsetningene (kapasitet, kompetanse, midler, mandat etc.) er på plass slik at vi alle kan lykkes i vårt arbeid.