fbpx

IT og telecom

Om bransjen

I de seneste 15 år har vi i Assessit gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innenfor IT- og Telecomsektoren. Hos Assessit har vi erfarne konsulenter som tidligere selv har jobbet innen IT og Telecom og fungert som rådgivere til bransjen. IT og Telecom er bransjer under store endringer blant annet gjennom ny teknologi og digitalisering / IT og Telecom er bransjer som befinner seg under store endringer blant annet gjennom ny teknologi og digitalisering. Dette utfordrer generelt etablerte løsninger og setter store krav til nye tanker og måter å jobbe på, både for organisasjoner og for ledere. 

Har du lyst å høre mer om vår erfaring og hvordan vi håndterer konkrete oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

Referansecases

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

les mer

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

les mer

Bekk Consulting

Assessit har utviklet et Managerprogram for Bekk. Målet var at managerne skulle bli bedre og tryggere i rollen, utvikle de som kommer etter, samt motivere til kontinuerlig læring.
«Bekk er svært godt fornøyd med Assessit, de levere alltid på tid og i henhold til avtale»
– Hanne Engen, direktør for HR, informasjon og administrasjon

les mer