fbpx

Hilde Grimstad Andresen

Hilde Grimstad Andresen
Seniorkonsulent, Organisasjons- og lederutvikling

hilde.andresen@assessit.no
+47 415 01 403
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
MentalKapital AS

Utdannelse
Gestalt psykoterapeut MNGF, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), Psykoterapi

Vi styrker laget ytterligere og får med oss dyktige Hilde som seniorkonsulent. Hun vil med sin erfaring innen utvikling- og endringsprogrammer for ledere, ledergrupper, team og medarbeidere bidra positivt for både Assessit og våre kunders kultur og verdibygging. Vi gleder oss veldig til reisen videre sammen. Velkommen! – Kaja Eikeland / CEO Assessit 

Hvorfor valgte du Assessit?

Assessit fremsto som et spennende selskap med et inspirerende og utviklende miljø som jeg er stolt av å ha blitt en del av. Både i ansettelsesprosessen og i løpet av mine første uker har jeg fått gleden av å bli kjent med inkluderende og hyggelige nye kollegaer og ledere som er profesjonelle, med stor faglig tyngde.

Assessit ligger langt fremme med utvikling og bruk av digitale verktøy. Eksempelvis en ledersimulator som gjør det mulig for lederne å trene på konkrete utfordrende situasjoner og på den måte utvikle sitt lederskap. Hvor spennende er ikke det!

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Seniorkonsulent i Assessit?

Det at jeg selv har mange års ledererfaring og vært med i ledergrupper, opplever jeg er en fordel når jeg coacher ledere og fasiliterer leder- og teamutviklingsprosesser. Det gjør at jeg lettere kan sette meg inn i de utfordringene som lederne møter i sin hverdag. Jeg brenner for å støtte lederne i utvikling av godt lederskap, der de skaper resultater gjennom andre og tilrettelegger for vekst og utvikling både av den enkelte og teamet.

Stillingen som seniorkonsulent innebærer varierte oppgaver og mye kundekontakt, noe jeg trives veldig godt med. Relasjonsledelse og resultatfokus er nok mine sterkeste sider.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med organisasjons- og lederutvikling i årene fremover?

Vi lever i et tid med store endringer der alle må være “innstilt på å bli omstilt”.  Jeg tror at noe av det som blir viktig fremover er kompetanse i endringsledelse  og  det  å støtte lederne i å utvikle hybride team.   

Ledere som gjennom tillitsbasert ledelse tilrettelegger for at teamene kan bli mest mulig selvgående og autonome.  Når vi ikke sitter så tett sammen blir det viktigere enn noen gang at lederne identifiserer faktorer for samhandling, tydeliggjøre målsetninger, tilrettelegge for utviklingskultur og etablerer strukturer som muliggjør og skaper resultater. 

Digitale spillbaserte treningsverktøy  fremmer læring og utvikling og vil være en naturlig del av utviklingsprosessene fremover. Spennende tider!

Velkommen til oss Hilde – vi gleder oss til samarbeidet!