fbpx

Henning Berger-Nortvedt

Alder
38

Jeg bor i 
Lier

Tittel
Leder Stor-Oslo

Virksomhet
Entra

Seneste utdannelse
Master


Fakta fra CV

  • Leder for Entra i Drammen og Sandvika.
  • Erfaring med analyse, virksomhetsstyring, beslutningsstøtte, forbedringsprosesser gjennom 6 år som Business Controller i Entra samt 4 år som analytikker ved Forsvarets Forskningsinstitutt.
  • Master i Samfunnsøkonomi. Etterutdanning innen bedriftsøkonomi og eiendom.
  • Stor glede og nytte av en variert CV. Har jobbet som eiendomssjef, analytiker, miljøterapeut, støttekontakt, fotballtrener, miljørarbeider rus og psykiatri, barne-/ungdomsskolelærer, renovatør, pleiemedhjelper demens, taxisjåfør, vaskehjelp, maler, fiskebruk, vakt, postmedarbeider og snømåker.

Mine beste egenskaper som leder er…

  • Strategisk – Identifisere kritiske suksessfaktorer, redusere risiko og forankre og informere.
  • Pedagogisk – Formidle helhetsbildet over visjon og strategi, etablere handlingsplaner og at alle skal forstå deres bidrag til helheten.
  • Entusiastisk – Fag, arbeidsoppgaver og resultater.
  • Gla i folk. Ønsker folkene rundt meg vel og har et genuint ønske om at de skal utvikle seg og lykkes
  • Ærlig og lite selvhøytidelig. Ambassadør for en åpen tilbakemeldingskultur og et miljø der det er rom for å gjøre feil.

Min viktigste erfaring er…
Å få tillit som leder for Entras kontorer i Sandvika & Drammen har vært veldig lærerikt. Etter 12 måneder i jobben har fremdeles hver uke sitt liv og jeg svinger stadig inn og ut av komfortsonen.

Jeg kjenner at jeg har god nytte av summen av mine tidligere arbeidserfaringer. Rollen som business Controller gav meg erfaring med kalkyler og sammenstilling av beslutningsunderlag. Dette har gitt meg et godt kommersielt kompass som kommer godt med i en hektisk hverdag med raske avklaringer. Stillingen gav meg også tilgang til mange ledere i Entra og mulighet for å observere og lære av lære av deres beste egenskaper.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er…
Jobb knallhardt der du er. Vær nysgjerrig og tilegn deg kompetanse og erfaring. Disse erfaringene vil du få nytte av senere i livet. Grip utfordringer – særlig de som fører deg ut av komfortsonen. Observer og snakk med mer erfarne ledere. Ta med deg beste praksis og finn din stil. Bli kjent med medarbeiderne dine. Finn ut styrker/svakheter og hva som motiverer. Som leder skal du ikke være den flinkeste. Resultatene skapes av medarbeiderne.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Når jeg kjenner på arbeidsglede og handlekraft i teamet. Det skal helst være vanskelig. Vi lykkes fordi teamet er koordinert og hver enkelt tar ut sitt fulle potensial.

Det viktigste for meg som leder er…
Å bidra til å skape arbeidsglede, samhold, gode prestasjoner og gode resultater.