fbpx

Hege Brekke

Hege Brekke
Seniorkonsulent, Organisasjons- og lederutvikling

hege.brekke@assessit.no
+47 959 69 296
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Sparebank 1

Utdannelse
Executive Master og Management, Handelshøyskolen BI

 

Hege Brekke starter som Seniorkonsulent i Assessit Organisasjons- og lederutvikling . Vi er utrolig fornøyd med å kunne styrket laget vårt med Hege! Hun har meget relevant erfaring og spennende kompetanse inne lederutvikling og mental trening som både vi og våre kunder kommer til å dra nytte av fremover. Vi var aldri i tvil om at Hege er et riktig valg for oss og ble veldig glad da hun takket ja til stillingen, sier leder for organisasjons- og lederutvikling, Jørn Eriksen.

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Jeg opplevde vi valgte hverandre, og akkurat dette punktet var viktig for meg. Jeg var på jakt etter en konsulentjobb innen organisasjons- og lederutvikling, hvor det er stort kundefokus, god prosessforståelse, og der arbeidet de leverer på forankres i forskning. Dette fant jeg i Assessit. Metodene som benyttes her er også basert på positiv psykologi, aksjonslæring og fokus på effekt hos kunden. Assessit er også en av få konsulentselskaper som investerer og satser stort på digitale leveranser. Dette tror jeg kundene våre vil etterspørre i fremtiden, også etter koronapandemien. I tillegg la jeg stor vekt på de medmenneskelige kvalitetene som finnes i det teamet som jeg skal være en del av. I rekrutteringsprosessen fikk jeg flere muligheter til å møte kollegaer i teamet, noe som skapte trygghet i valget om ny arbeidsgiver, arbeidskollegaer og leder. I Assessit jobber vi mye i team, og det synes jeg er spennende og utviklende. Jeg jobber også som mentaltrener i toppidretten, og gjennom Assessit kan jeg kombinere konsulentjobben med mental trener jobben. Sist, men ikke minst, var jeg opptatt av å finne en faglig sterk og trygg leder som kan gi meg faglig handlingsrom, men som også vil utfordre og utvikle meg. Jeg har fått et svært godt inntrykk av min leder Jørn, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med han og resten av teamet.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Seniorkonsulent i Assessit?

Jeg synes det er vanskelig å beskrive egne styrker, fordi styrker er kontekstuelt og subjektivt. Men jeg har gjennomført «Beste reflekterende selvportrett» for noen år tilbake, og der fikk jeg 18 personer som har jobbet tett med meg eller kjenner meg godt til å beskrive hvordan jeg var når jeg var på mitt beste. Oppsummeringen av disse tilbakemeldingene ble slik:
Når jeg er på mitt beste, er jeg god på å bygge relasjoner til andre mennesker. Jeg skaper trygghet i mine relasjoner med andre, viser stor omtanke, samt evner å samle mennesker. Jeg bygger andre opp, blant annet gjennom å utvikle andre, dele kunnskap og delegere ansvar. Jeg anerkjennes som faglig dyktig, og oppfattes som profesjonell i arbeidslivet. Jeg er en god coach og sparringspartner, som ofte stiller spørsmål slik at andre reflekter over sin egen situasjon og atferd. Som leder er jeg en gylden kombinasjon av tydelig og omsorgsfull, samt at jeg har en anerkjennende og pedagogisk framtoning i møte med andre mennesker. Jeg våger å utfordre nåsituasjonen. Min iver etter utvikling, forbedringer og kvalitet er blant mine sterkeste sider. Jeg har evnen til å se situasjoner objektivt ved at jeg skiller mellom sak og person. Jeg viser andre mennesker stor tillit, både i ord og handlinger.
I alle styrker, ligger også fare for overslag, så jeg etterstreber å finne en god balanse. Jeg håper jeg sammen med teamet mitt vil være på mitt beste, samt at jeg klarer å bidra til at mine nye kollegaer også kan få ut sitt beste potensiale.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med organisasjons- og lederutvikling i årene fremover?

Jeg tror det er flere faktorer som vil være avgjørende for å lykkes som konsulentselskap innen organisasjons- og lederutvikling. Men jeg ønsker å trekke fram kundefokus, innovasjon og mennesker. For meg er det å ha stort kundefokus evnen til å bistå kundene våre med nå deres strategiske ambisjoner. Vi må forstå deres verden, deres utfordringer, og levere selskapskritiske produkter og tjenester som bringer verdi for dem. Jeg har stor tro på digitale kundeleveranser, så utvikling og tilgang til gode digitale verktøy vil nok også bli en forutsetning for å lykkes. Ellers tror jeg det er menneskene som jobber i Assessit som er mest avgjørende for å lykkes. Gjengen som jobber her er unik, og jeg er takknemlig for å være en del av dette varme, proaktive og kompetente miljøet. I møte med kundene våre, er det alltid menneskene som betyr mest. Kunder velger konsulenter, ikke selskaper. Jeg tror derfor det er avgjørende å rekruttere de rette menneskene, og utvikle de slik at de evner å bygge tillit og skape effektfulle leveranser ovenfor kundene våre.

Velkommen til oss Hege – vi gleder oss stort over å ha fått deg med på Assessit-laget, og det kan våre kunder glede seg over også!