fbpx

Healthcare

Om bransjen

I løpet av de siste 15 årene har vi i Assessit gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen Healthcare. Konkret har vi arbeidet med sykehus, legemidler og apoteker, samt med tjenesteytende aktører innen begrepet Healthcare. Dette har vi kunne gjøre da vi i Assessit har erfarne konsulenter som tidligere selv har jobbet eller vært rådgivere innen denne sektoren.

Har du lyst å høre mer om vår erfaring og hvordan vi håndterer konkrete oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

Referansecases

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

les mer

Helsesektoren

Bransjen er omfattende med store komplekse virksomheter og med mange små spennende gründerselskaper. Vi har i hovedsak arbeidet med forretningsmessige stillinger, men har også bistått innenfor enkelte helsefaglige områder.

les mer