fbpx

Alder: 36
Jeg bor i:
Oslo
Tittel:
Project Manager
Virksomhet:
Statnett SF

Seneste utdannelse
Sivilingeniør

Fakta fra CV
«Jeg er fagutdannet og begynte som energimontør med høyspent- og lavspentarbeider i Skagerak Nett i Vestfold. I tillegg til den grunnleggende fagkompetansen jeg opparbeidet meg, var den viktigste læringen i denne jobben å løse praktiske problemer med hver enkelt arbeidsoppgave.

Siste år ved NTNU skrev jeg prosjekt- og hovedoppgave for Statnett om konsekvenser av utenlandsforbindelser i det norske kraftsystemet og var i Oslo annenhver uke. Der fikk jeg blant annet en grundig opplæring i hvordan kraftsystemet og -markedet virker.

Etter endt studie ønsket jeg en jobb som også kunne bidra til en samfunnsmessig endring. I Statnett startet jeg i 2008 som trainee og første periode i konsulentavdelingen med et bistandsprosjekt som da pågikk med Ugandas systemoperatør, UETCL. Vi jobbet blant annet med kompetanseoverføring om deregulering av det nordiske kraftsystemet, kraftmarkedet og effektivitetsmåling av en systemoperatør.

I 2009, etter 8 måneder i Statnett fikk jeg jobb som teknisk rådgiver til den gang, nytilsatt konsernsjef, Auke Lont. De neste 2,5 årene fulgte jeg Lont internt og eksternt med teknisk rådgivning, forberedelse av hans foredrag og vurdering av saker til konsernledelsen og styret. Jeg fikk innsikt i hvordan en toppleder skaper en ny retning, inspirerer og motiverer en hel organisasjon til å bli den virksomheten Statnett har blitt i dag.

Siden 2012 har jeg jobbet med prosjektledelse, hovedsakelig i to prosjekter:

Skagerrak 4 var et prosjekt med ny utenlandskabel til Danmark. Jeg fikk etter hvert ansvaret for å lede leveranse av omformerstasjon på norsk side. Vi var et ungt team og rapporterte til en svært grundig og erfaren senior prosjektleder som resulterte i en god dynamikk. Prosjektet leverte på tid, kost og kvalitet og vant i tillegg årets prosjekt i 2014 av Prosjekt Norge.

I prosjektet Vestre korridor er jeg nå prosjektleder for 3 nye koblingsstasjoner. Prosjektet skal oppgradere kapasiteten til sentralnettet på Sør-Vestlandet og er et av Statnetts mest komplekse prosjekt gjennom tidene. Leveransene til prosjektteamet vårt er avtaler med kunder, gjennomføring av grunnarbeidsentreprise for hver enkelt stasjon og totalentreprise for alle tre med tilhørende tiltransportert omfang.»

Mine beste egenskaper som leder er…
Som leder er jeg opptatt av å få alle til å forstå hva de er med på, hvordan hver enkelt kan bidra til å nå målet og å tildele ansvar. På veien til målet handler det om prosess og kommunikasjon, internt og eksternt – også til motparter. Mine beste egenskaper som leder er den strategiske tilnærmingen, evnen til å skape muligheter og beholde roen i krevende situasjoner.

Min viktigste erfaring er…
Min mest verdifulle ledererfaring var erkjennelsen av å avklare forventninger. Først og fremst med mine medarbeidere men også samarbeid på tvers i organisasjonen og i et kontraktsforhold. Gjennom det blir samhandling vesentlig mer effektfullt.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er….
Mitt beste råd til unge ledere er å se forhold fra medarbeiders eller motpart sitt ståsted. Det gir en innsikt og et utgangspunkt som bygger på tillitt og øker sannsynligheten for enighet og løsning.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Som leder er det mest tilfredsstillende når prosjektteamet løser utfordrende oppgaver på tvers av fag og organisasjonen – uten medvirkning fra meg.

Det viktigste for meg som leder er…
Det viktigste for meg som leder er å engasjere teamet til å jobbe godt sammen mot et langsiktig mål.