fbpx

Glenn Hole

Fullt navn: Glenn Hole
Alder:
39
Jeg bor i:
3021 Drammen
Tittel: 
Adm. Dir. 
Virksomhet:
Muritunet -/Procuratio Consulting

Seneste utdannelse
2010 – 2015 Doctor of Philosophy in Management, Universidad Central Nicaragua. Doktorgrad I TIPS modelen, (teknologi, Intellektuell Kapital, Prosesser og Strategi som konkurransefortrinn.

Fakta fra CV
– Ledelse generelt, herunder bedrifts-, endrings-, prosjekt- og personal-.
– Budsjett- og resultatansvar samt strategi og forretningsutvikling.
– Produksjonsledelse innen it, kundeservice, regnskapsproduksjon, lønn, elektromontasje og pasientbehandling etc.
– Kvalitetsledelse, ISO 9001, 14001, Kontinuerlig forbedring, prosessforbedring
– TIPS modellen, Teknologi, intellektuell kapital, Prosesser og Strategi som konkurransefaktor

Mine beste egenskaper som leder er…
Empatisk og lyttende, samt endringsvillig. Søker alltid etter nye måter for kontinuerlig forbedring, ikke store skippertak endringer, men små kontinuerlige endringer som på sikt bidrar til kontinuerlig endring

Min viktigste erfaring er…
å jobbe med å oppnå resultat gjennom motiverte og inspirerte medarbeidere, min erfaring er at dette best skjer gjennom informasjon, involvering og gjensidig respekt. Har god erfaring med å skape høyt presterende lag/team som jobber mot klart definerte og felles mål, dette er for meg en svært interessant og givende prosess.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er….
Tro på deg selv, og det er lov å gjøre feil

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
mine medarbeidere lykkes og vokser både som ledere og medmennesker

Det viktigste for meg som leder er…
Redelighet og åpenhet, samt skape rom for å få lov til å gjøre feil. Uten feil ingen fremgang