fbpx

Finanssektoren

Assessit har siden oppstarten hatt et særskilt fokus på finanssektoren.

Vi har bistått store og små banker, forsikringsselskaper og øvrige aktører i finansmarkedet med både toppledere, mellomledere, rådgivere og fagspesialister. Vi har bistått i oppbyggingen av flere nye selskaper, med krevende vurderinger rundt sammensetning av mennesker og kompetanse,  og omfattende nyrekrutteringer.

Sektoren står midt i en krevende digitaliseringsprosess med store tekniske, markedsmessige og organisatoriske endringer. Det stiller store krav til ledere og medarbeiders endringsvilje – og evne. Assessit har hatt gleden av å finne dyktige digitale ledere til ledende bank- og forsikringsselskaper, og bistått flere selskaper med oppbygging av nye avdelinger for digital spisskompetanse og forretningsutvikling.

Oppdragene har i hovedsak blitt løst med Executive Search, hvorav enkelte i kombinasjon med annonsering i utvalgte media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
Gjensidige ASA, Eika-gruppen, KLP, DNB ASA, Landkreditt, NBIM, Eika Forsikring, Sparebanken Vest, Handelsbanken, Svea Finans, Experias, Opus Capita, m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert roller som:

Administrerende direktører
Chief Compliance Officer (CCO)
Chief Technical Officer (CTO)
Revisjonsdirektør
Konsernregnskapssjefer
Analysedirektører
Direktør ALM (hvitvasking)
Direktør Digital utvikling
Direktør Digitale Kanaler
Markedsdirektører
Informasjonsdirektører
Direktør Pris / produkt
Banksjefer
Direktør PM
Direktør BM
Juridiske direktører
HR-direktører
Head of Operations
Kommunikasjonssjef
Tekniske prosjektledere
Forretningsutviklere
Rådgivere
Analytikere