fbpx

Styrerekruttering

Ett verdiskapende styre

Et godt sammensatt styre er avgjørende for ivaretagelse av eiernes interesser og virksomhetens langsiktige resultater. Assessit bistår i styrevalueringer og rekruttering av nye styremedlemmer til både private og offentlig eide virksomheter.

Kravene til styremedlemmers kompetanse og ansvar er økende og i endring, hvilket stiller strenge krav til vurdering av aktuelle kandidater. Assessit har fokus på å sette sammen komplementære styrer, som både kan ivareta styrets kontrollfunksjon og gi retning i strategiske valg og fremtidens krav. Med bredde i styret får man med flere perspektiver og har gode diskusjoner.

Ved rekruttering av nye styremedlemmer gjør vi først en grundig evaluering av det eksisterende styrets kompetanseprofil, virksomhetens strategi og utfordringer, og spesielle områder som vil være aktuelt for det nye styret å fokusere på. Basert på dette utarbeides en presentasjon av virksomheten og en spesifikasjon av de kompetanser og egenskaper som styrekandidatene skal vurderes opp mot.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med
Executive search og rekruttering? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger