fbpx

Rekruttering

Rekruttering av topp kvalifiserte fagfolk og spesialister i et marked hvor det er knapphet på ressurser er krevende. For å finne, tiltrekke og rekruttere riktig fagperson kreves det god innsikt i fagmiljøene og et stort nettverk.

Assessit har over 20 års erfaring med rekruttering av fagspesialister. Vi har lang erfaring med rekruttering til stillinger innen IT, Finans, Forsikring, Økonomi, HR, Advokater/Jus, Eiendom, Markedsføring for å nevne noen.

Ved innledning av en rekrutteringsprosess vil Assessit sette sammen et styrkebasert team som er best kvalifisert til å løse oppdraget for kunden, innenfor den spesifikke industrien/bransjen. Vi benytter metoder og verktøy som er forankret i anerkjent internasjonal forskning, som utelukker diskriminering, og som har dokumentert treffsikkerhet i vurderingen av kandidaters kompetanser og egenskaper. Dette innebærer en kombinasjon av strukturerte kompetansebaserte intervju, personlighetstester, evnetester, caseoppgaver, simuleringer og omfattende referanseintervjuer.

Digitale rekrutteringsprosesser

I tillegg kan Assessit tilby 100 % digitale rekrutteringsprosesser der det er nødvendig. Det handler ofte om å attrahere kandidater med en kompetanse «som alle vil ha». Assessit løser ca. 80% av sine oppdrag via ren search. Vi er strategiske rådgivere med omfattende bransjeerfaring. Vi stiller høye krav til integritet, respekt og redelighet hos kandidatene og kundene, og vi har de samme strenge kravene til oss selv. Vi utfordrer og lytter.

Det er viktig for oss at våre rekrutteringsprosesser er etterrettelige og etterprøvbare. Det krever dokumentasjon underveis, åpenhet rundt metode og verktøy som benyttes, og at både interne og eksterne kandidater og kundene våre opplever prosessen som grundig, forutsigbar og rettferdig. Vi garanterer alle kandidatene konfidensialitet i prosessen.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med
Executive search og rekruttering? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger