fbpx

Lederrekruttering

Lederrekruttering er en viktig beslutning for en organisasjon eller virksomhet. Valget av leder påvirker virksomhetens retning og framtidige suksess.

Dyktige ledere leverer resultater og verdi på bunnlinjen, samtidig som de skaper engasjement, retning og motivasjon hos medarbeiderne

Dagens ledere må manøvrerer i et krevende farvann med økt kompleksitet og hurtige endringer i verdikjeder, lover, marked, økonomi og konkurransebilde. Kombinert med økende krav fra medarbeidere, media og myndigheter blir betydningen av å rekruttere riktig lederkandidat stadig viktigere.

Å velge en kandidat med de nødvendige ferdigheter, egenskaper, motivasjon og holdninger for å lede virksomhetens mål og strategier er en krevende og kompleks prosess. Kostnaden ved feilrekruttering er høy og Assessit sine prosesser reduserer feilkilder og minimerer risiko.

Assessit har et omfattende nettverk og vet hvor vi skal finne de fremragende lederne

Assessit har over 20 års erfaring med rekruttering, search og utvelgelse av ledere. Vi er ett av de selskapene i Norden som gjennomfører flest systematiske vurderinger og rekrutteringer av lederes kompetanser og egenskaper. Årlig vurderer vi mange hundre ledere.

Med utgangspunkt i ny forskning på hva som kjennetegner de dyktigste lederne og fremtidens lederegenskaper vet vi hvordan vi skal avdekke om lederkandidatene innehar kompetansene vi er ute etter. Prosessen med topplederrekruttering og lederrekruttering begynner vanligvis med en vurdering av organisasjonens nåværende og fremtidige behov. Dette kan omfatte en evaluering av virksomhetens strategi, markedsutsikter og interne kapasiteter.

Vi benytter metoder og verktøy som er forankret i anerkjent internasjonal forskning, som utelukker diskriminering, og som har dokumentert treffsikkerhet i vurderingen av kandidaters kompetanser og egenskaper. Dette innebærer en kombinasjon av strukturerte kompetansebaserte intervju, personlighetstester, evnetester, caseoppgaver, simuleringer og omfattende referanseintervjuer.

Vi er strategiske rådgivere med omfattende bransjeerfaring. Mange av oss har selv vært toppledere og vi har kjent lederutfordringer på kroppen. Vi stiller høye krav til integritet, respekt og redelighet hos kandidatene og kundene, og vi har de samme strenge kravene til oss selv. Vi utfordrer og lytter.

Det er viktig for oss at våre rekrutteringsprosesser er etterrettelige og etterprøvbare. Det krever dokumentasjon underveis, åpenhet rundt metode og verktøy som benyttes, og at både interne og eksterne kandidater og kundene våre opplever prosessen som grundig, forutsigbar og rettferdig. Vi garanterer alle kandidatene konfidensialitet i prosessen

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med
Executive search og rekruttering? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger