fbpx

Executive search & rekruttering

Dyktige ledere leverer resultater samtidig som de skaper engasjement og motivasjon hos medarbeiderne. Dagens ledere må manøvrere i et krevende farvann med økt kompleksitet og hurtige endringer i verdikjeder, marked og konkurransebilde. Kombinert med økende krav fra medarbeidere, media og myndigheter blir betydningen av riktig lederrekruttering stadig viktigere.

Assessit er det selskapet i Norden som gjennomfører flest systematiske vurderinger av lederegenskaper. Årlig vurderer vi kompetansen til rundt 300 ledere. Vi benytter metoder og verktøy som er forankret i anerkjent internasjonal forskning og som har dokumentert sin treffsikkerhet av kandidaters kompetanser og egenskaper.

Vår prosess

Vi har god innsikt i ny forskning og hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hvordan vi skal avdekke om kandidatene innehar lederegenskapene vi er ute etter. Dette innebærer en kombinasjon av strukturerte kompetansebaserte intervju, personlighetstester, evnetester, caseoppgaver og omfattende referanseintervjuer. På denne måten sikrer vi det beste beslutningsgrunnlaget for hver enkelt rekruttering, og lavest mulig risiko for feilansettelser.

Det er viktig for oss at rekrutteringsprosessen er etterrettelig og etterprøvbar. Det krever dokumentasjon underveis, åpenhet rundt metode og verktøy som benyttes, og at både interne og eksterne kandidater opplever prosessen som grundig, forutsigbar og rettferdig. Vi stiller høye krav til integritet, respekt og redelighet hos kandidatene, og vi har de samme strenge kravene til oss selv.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med
Executive search og rekruttering? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo |  Trondheim |  Stavanger