fbpx

Executive search og lederrekruttering

Om tjenesten

Executive Search og lederrekruttering

Dyktige ledere leverer resultater samtidig som de skaper engasjement og motivasjon hos medarbeiderne. Dagens ledere må manøvrerer i et krevende farvann med økt kompleksitet og hurtige endringer i verdikjeder, marked og konkurransebilde. Kombinert med økende krav fra medarbeidere, media og myndigheter blir betydningen av å rekruttere riktig kandidat stadig viktigere.

Assessit er det selskapet i Norden som gjennomfører flest systematiske vurderinger av lederes kompetanser og egenskaper. Årlig vurderer vi rundt 300 ledere. Vi har god innsikt i ny forskning på hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hvordan vi skal avdekke om lederkandidatene innehar kompetansene vi er ute etter.

Vi benytter metoder og verktøy som er forankret i anerkjent internasjonal forskning og som har dokumentert sin treffsikkerhet i vurderingen av kandidaters kompetanser og egenskaper. Dette innebærer en kombinasjon av strukturerte kompetansebaserte intervju, personlighetstester, evnetester, caseoppgaver og omfattende referanseintervjuer. På denne måten sikrer vi det beste beslutningsgrunnlaget for rekrutteringen, og lavest mulig risiko for feilansettelser.

Det er viktig for oss at våre rekrutteringsprosesser er etterrettelige og etterprøvbare. Det krever dokumentasjon underveis, åpenhet rundt metode og verktøy som benyttes, og at både interne og eksterne kandidater opplever prosessen som grundig, forutsigbar og rettferdig. Vi stiller høye krav til integritet, respekt og redelighet hos kandidatene, og vi har de samme strenge kravene til oss selv.

Vår prosess og seleksjonsmetodikk

Research og analyse
I forkant av hvert oppdrag foretar vi sammen med vår oppdragsgiver en analyse av virksomheten, rollen og hva som vil være kritisk for å lykkes fremover.  Vi bruker tid på å bli kjent med, og forstå oppdragsgivers kultur, strategi, kjernekompetanser, verdikjede, og markedet. Basert på denne analysen utarbeides en stillings- og kandidatprofil som benyttes aktivt i søk og utvelgelse av aktuelle kandidater.

Assessit utarbeider jevnlig analyser av bransjer og sektorer. Vi har omfattende nettverk innen de fleste bransjer, og har generelt god oversikt over utfordringer og muligheter som kjennetegner de ulike bransjene.

Sikre kandidattilfang
Å skape oppmerksomhet og interesse blant aktuelle kandidater kan gjøres ved annonsering eller Executive search, eller ved en kombinasjon. Etter vår erfaring vil det alltid være en fordel å sikre kandidattilfanget ved aktiv søk i tillegg til eventuell annonsering. Assessit løser omtrent 80% av alle oppdrag ved aktivt søk i markedet.

Vi har utarbeidet en systematisk og grundig researchmetodikk, hvor våre researchere og konsulenter jobber tett sammen for å finne frem til de gode kandidatene. Gjennom aktive nettverk og omfattende interne og eksterne databaser identifiseres og kartlegges aktuelle kandidater. Kontakten med potensielle kandidater utføres kun av de ansvarlige konsulentene for oppdraget. Etter vår erfaring er det vesentlig for å lykkes med skape interesse og motivasjon for nye utfordringer i en ny virksomhet og rolle.

Assessit tar ansvar for alt rundt annonsering og administrativ håndtering av kandidatene. Vi har kompetanse og systemer som sikrer profesjonell ivaretagelse av kandidatene gjennom hele prosessen i tråd med relevant regelverk og personhensyn.

 Vurdering og utvelgelse

Vurdering og utvelgelse er Assessit sin kjernekompetanse. Gjennom en kombinasjon av strukturerte kompetansebaserte intervju, personlighetstester, evnetester, caseoppgaver og omfattende referanseintervju avdekker vi kandidatenes verdier, evner, erfaringer og personlighet. VI har mye fokus på motivasjon og kandidaten egne refleksjoner rundt rollen og hva den vil kreve.

Alle testverktøyene vi benytter er DNV-sertifiserte og alle konsulentene er sertifiserte testbrukere. Vi sjekker alltid kandidatene vitnemål og foretar utvidede bakgrunnssjekk når det er anses hensiktsmessig.

Ta kontakt

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Executive search og lederrekruttering? Ta kontakt