fbpx

Elin Sørensen

Alder
34

Jeg bor i 
Trondheim

Tittel
Teamleder, Customer Care

Virksomhet
Danica Pensjon Norge

Seneste utdannelse


Fakta fra CV

  • Bachelor, Markedskommunikasjon, BI.
  • Medievitenskap, NTNU.
  • Endringsledelse.
  • Strategisk utvikling av team.
  • Kommunikasjon og kundeservice.

Mine beste egenskaper som leder er…
– Evnen til å løfte blikket og tenke helhet.
– En utømmelig nysgjerrighet.
– At jeg har kundeservice i ryggmargen – det å være leder, handler også i stor grad om å yte service.
– Motivert, engasjert og selvgående.

Min viktigste erfaring er…
Helt klart inneværende stilling. Å lede mennesker og team i endring er herlig utfordrende og mye moro. Vi er et team med mange fagområder, samtidig som vi skal løse enkelte oppgaver i fellesskap. Arbeidet med dette er meget interessant, krevende og svært lærerikt. Det å suge til seg lærdom av ledere du møter på din vei.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er…
Vær nysgjerrig. Vær raus. Vær tydelig. Vær tro mot egne verdier – dersom du er i en bedrift hvor dine personlige kjerneverdier utfordres, så vil det være utfordrende å utøve godt lederskap.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Jeg ser godt samarbeid i praksis og kjenner at jeg har fått være med å legge til rette for denne dynamikken. Det å få se folk strekke seg på tvers av team, avdelinger og selskaper for å sikre et godt resultat, finner jeg meget motiverende.

Videre, så er jeg utrolig glad for å oppleve at jeg jobber i en bedrift som driftes av en knakandes god, fremoverlent og positiv ledergruppe. Alle ansatte har et stort ansvar for å være positive bidragsytere til sin egen arbeidshverdag, men jeg ser det som avgjørende at disse holdningene kan speiles fra toppledelsen for å bane veien, sette kulturen og skape gode resultater.

Det viktigste for meg som leder er…
– Å se en vilje blant mine medarbeidere og lederkollegaer.
– Å være bygger av god kultur, holdninger og verdier.
– #GSD; Get shit done.