fbpx

Alder: 31
Jeg bor i:
Oslo og Stavanger
Tittel:
Manager of Key Account Management Norway
Virksomhet:
Egencia

Seneste utdannelse
Bachelor i markedsføring, salg og ledelse fra BI (pågående)

Fakta fra CV

  • 13 års erfaring med prestasjon i team gjennom topphåndball på eliteserienivå
  • Ledet Egencia Norges storkundeavdeling til tidenes beste år på reforhandlinger av avtaler
  • Ledet prosjekt fra idé til lansering av markedets råeste kostnads og atferdsanalyseprogram for reisekost
  • Coachet og utviklet vinner av Presidents Club i Expedia som en av 20 vinnere blant 800 for ekstraordinære resultater
  • 2 ganger vinner av Presidents Club selv

Mine beste egenskaper som leder er…
Evnen til å tenke strategisk og visjonært, men lede datadrevet og operasjonelt gjennom coaching og inspirasjon til forankring hos hver medarbeider på strategiske, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbegrensede mål som fører til personlig utvikling og resultat.

Min viktigste erfaring er…
Den første er å forstå at godt lederskap ikke handler om kompetansebasert ledelse, men evnen til å utvikle potensialet og drivkraften i hvert enkelt individ.

Den andre er å bruke coachende lederskap for å maksimere potensialet i medarbeideren gjennom deres drivere for å få dem til å bryte barrierer og på den måten inspirere til utvikling.

Den tredje er å lære hvor mye man kan tape på å «eie» sannheten. Involver andre og la deres kompetanse og vinkling komme til bordet, for deretter å komme frem til beste løsning. Det gir nye vinklinger, mer transparente beslutninger og sist men ikke minst eierskap hos alle.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er….
– Fokuser på menneskene og aktiviteter som fører til resultatet. Det er det som til slutt skaper resultatet.
– Få deg en mentor som behersker coachende lederskap, lær deg evnen til å stille gode åpne spørsmål og gi konstruktiv tilbakemelding som inspirerer til utvikling.
– Vær ydmyk og nysgjerrig på kontinuerlig læring og konstruktive tilbakemeldinger.
– Bruk tid på å drive selvutvikling for å bli endre bedre på å utvikle andre, egentrening er viktig.
– Sørg for at uavhengig av hvor kort tid du har med medarbeideren, forsøk å inspirere til utvikling.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Når jeg ser medarbeidere bryte barrierer og utvikler seg til nye nivåer de har satt som mål.

Det viktigste for meg som leder er…
Sette mål sammen og holde hverandre ansvarlige for gode og mindre gode resultater. Ha klar myndighet hos ulike ledd og sørge for å ha det gøy på jobb! Mandager kan være mye kjekkere enn fredager.