fbpx

Om oss

Dette er Assessit

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederrekruttering og organisasjons- og lederutvikling. Vår visjon er at vi skal utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner.

Effektiv verdiskaping
forutsetter effektiv ledelse

I Assessit vet vi hva som kjennetegner de dyktigste lederne. Vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å rekruttere de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner. Gjennom over 20 år har vi bevist at vi utgjør en forskjell for våre kunder. Vi skaper effekt. Dette gjør oss stolte og inspirerer oss samtidig til å bli enda bedre i fremtiden.

«Identifying & developing superior performers» er krevende

Assessit er opptatt av kundens utfordringer, samtidig som vi er evidensbaserte i alt vi gjør. Vi jobber med metodikk og verktøy som hjelper oss å finne faglige forankringer. Samtidig er vi alltid på jakt etter ny kunnskap, og vi er ydmyke på at vi ikke kan alt. Årlig vurderer Assessit egenskapene og kompetansen til rundt 1000 ledere, og er det selskapet i Skandinavia som hvert år gjennomfører flest av disse.

Lang erfaring – bred erfaring

De siste 20 årene har vi i Assessit bistått flere krevende utvelgelser innen lederrekruttering og utviklingsprosesser – i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT, telecom og healthcare.

Vår visjon

«Vi er ledende på å identifisere og utvikle fremragende prestasjoner for samfunn og næringsliv. Vi skal utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner».

I Assessit skal vi alltid ligge i forkant, både av hva fremtiden vil kreve av hver enkelt leder, men også lederteam og organisasjoner. På denne måten kan vi skape størst verdi for våre kunder. Assessit er opptatt av ny forskning og egne analyser på hva som kjennetegner de beste lederne.

Meningsbærer som påvirker dagsordenen

Assessit ønsker å være en tydelig meningsbærer. Vi vil bidra til å påvirke dagsordenen innenfor fagfeltet ledelse. Dette gjør vi gjennom å være aktive i media og på konferanser i inn- og utland, og ikke minst med egne forskningsprosjekter.

Våre verdier

EMPOWER

We empower people. We empower people and organizations through our professional deliveries. We believe in people and organizational potential- and we facilitate for growth. We are trustworthy. We facilitate mastery.

PASSION

We work with passion. We love what we do. We are passionate about delivering services that create value and impact. We seek to hire and develop people in a way that love and passion for work will thrive. We care about the well being of our employees, clients and partners.

FUTURE

We embrace the future. We are in the forefront of what our customers need, and keep up with relevant trends in our segment. We care about peoples future ambitions. We believe in innovative thoughts and solutions for facilitating individual and business success. We focus on sustainability at all levels.

TEAM

We succeed together. We share our knowledge between each other, our clients and partners. We are committed to the success of others. We go great lengths to help and support others. We are solution oriented.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger