fbpx

Derfor bør du velge Assessit

Kvalitet

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og hvilke egenskaper og evner som vil kreves av dem som skal lykkes i fremtiden. Derfor vet vi også nøyaktig hva vi skal se etter når vi rekrutterer en ny leder til din organisasjon.

Vi vet også hvor viktig god og effektiv ledelse er for økt verdiskaping, og for å skape engasjement og motivasjon hos medarbeiderne. Derfor kan vi hjelpe deg med å være i forkant, og å skape virkningsfull og god ledelse gjennom utvikling av individer, team og organisasjon.

Kunnskap

Vi er evidensbaserte i alt vi gjør. Det betyr at vi har en klar faglig forankring i arbeidet vårt – i metodikk, verktøy, utvelgelse og utvikling. Dette er både en måte å tenke på og en måte å jobbe på, som innebærer at vi er ydmyke overfor det vi ikke vet. Vi anbefaler kun det vi har belegg for, og søker hele tiden ny kunnskap og enda bedre metoder.

Vi er det selskapet i Skandinavia som gjennomfører flest ledervurderinger. Hvert år vurderer vi egenskapene og kompetansen til rundt tusen ledere. Vi gjennomfører også undersøkelser som gir relevant og pålitelig informasjon om hva som driver prestasjoner og resultater i virksomheten din. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne rekruttere de riktige menneskene.

Engasjement

Vi brenner for det vi gjør. Vår store motivasjonsfaktor er å kunne hjelpe kundene våre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å rekruttere de riktige kandidatene, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Vi utgjør en forskjell for kundene våre gjennom å bidra direkte til å skape effekt. Dette gjør oss stolte og inspirerer oss til å bli enda bedre i fremtiden. Samtidig ønsker vi å være en tydelig meningsbærer og påvirke dagsordenen innenfor fagfeltet ledelse. Dette gjør vi gjennom å være aktive i media og på konferanser i inn- og utland, og gjennom egne forskningsprosjekter.

Ekspertise

Vi har lang erfaring og bred ekspertise. De siste femten årene har vi bistått i en lang rekke krevende utvelgelser innen lederrekruttering og utviklingsprosesser på tvers av bransjer, sektorer og landegrenser. Vi arbeider med norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige.

Ledere i offentlig sektor møter stadig på nye krav og komplekse endringsprosesser. Assessit bidrar både med rekruttering av fageksperter, og med å utvikle og motivere eksisterende team til endring. I privat sektor har vi bred erfaring fra bransjer som bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, IT og telecom, kultur og ideelle organisasjoner og helse.

Nytenking

Vi tenker framover. Samfunnet vårt er i rask i endring og morgendagens ledere vil møte på nye krav og forventninger. Derfor søker vi alltid å være nytenkende, skapende og innovative.

 

Vi har også et genuint ønske om å bidra til utviklingen av neste generasjons ledere i Norge. Derfor har vi hvert år siden 2009 gjennomført kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere, samtidig som vi samler informasjon om hva som kjennetegner de sterkeste ledertalentene.