fbpx

De siste 9 års vinnere!

I 2018 har vi kåret Årets Unge Ledere i Norge ti år på rad, hvor vi har testet, utfordret og evalueret Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus.

 

De siste 9 års vinnere!

I 2018 har vi kåret Årets Unge Ledere i Norge ti år på rad, hvor vi har testet, utfordret og evalueret Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus.

Vil du være den første som får vite det siste?

Intervju med vinnerene

Årets Unge Leder 2017

Trygve Håkedal

Ansatt som:
Head of IT Strategy & Architecture, Storebrand

For meg er tydelighet, tillit og involvering viktige stikkord. Det å jobbe frem hva det er vi skal oppnå mener jeg er en sentral del av lederoppdraget. Med det på plass skaper man tydelighet for de rundt seg.

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Leder?

Det har vært enormt med oppmerksomhet rundt prisen, både på jobb og eksternt, noe som har vært veldig morsomt å få oppleve!

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?

For meg var det å få være med i Årets Unge Ledere en svært interessant og lærerik opplevelse. Gjennom prosessen fikk jeg brynet meg på ulike caser og tester med gode og verdifulle tilbakemeldinger på egne lederegenskaper. Også var det veldig morsomt å treffe og snakke med de andre unge lederne på lederkonferansen og kåringen.

Les resten av intervjuet

"Også er det viktig for meg å være involvert – jeg forsøker å følge opp og sette meg inn i aktuelle temaer og problemstillinger, og er alltid tilgjengelig for sparring og diskusjon"

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

For meg er tydelighet, tillit og involvering viktige stikkord. Det å jobbe frem mot det vi skal oppnå, mener jeg er en sentral del av lederoppdraget. Med det på plass skaper man tydelighet for de rundt seg. For å skape tillit må man skape handlingsrom, slik at medarbeiderne selv kan avgjøre hvordan en oppgave løses på best mulig måte. Også er det viktig for meg å være involvert – jeg forsøker å følge opp og sette meg inn i aktuelle temaer og problemstillinger, og er alltid tilgjengelig for sparring og diskusjon.  

Hva er det vanskeligste når man starter ut som ung leder, – og hvordan løser man dette?

Siden man ofte har færre år praksis i rollen, har man ofte ikke opplevd mange nok situasjoner til å kunne være helt trygg i egne avgjørelser. Da er det avgjørende å være lydhør og respektfull overfor mer erfarne ledere og kollegaer. Å klare å bevege seg utenfor komfortsonen og vise at man ikke kan alt vil i mange tilfeller gi økt troverdighet og lojalitet.  

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?

Vi lever i en tid der mange snakker om hvordan såkalte «megatrender» som digitalisering, teknologidisrupsjon, globalisering, urbanisering, demografi og klima kommer til endre måten vi jobber på og skape verdier – for bedriftene vi jobber i, samfunnet vi lever i og verdenen vi er en del av. Dette er store skifter som vil kreve noe annet av oss som ledere fremover. Jeg tror fremtidens ledelse vil dreie seg mindre om kontroll og oversyn, og mer om å skape resultater i usikre og uforutsigbare omgivelser. Nøkkelen til å lykkes vil være kompetanse, kontinuerlig læring, raske kursendringer og evne til strukturell omstilling.  

"… jeg har alltid latt meg inspirere av Steve Jobs. Som visjonær var han i en egen klasse, men det som gjorde ham helt unik var evnen til å gjøre sine ideer til virkelighet…"

 

Hvem er dine forbilder?

Det blir kanskje en floskel, men jeg har alltid latt meg inspirere av Steve Jobs. Som visjonær var han i en egen klasse, men det som gjorde ham helt unik var evnen til å gjøre sine ideer til virkelighet, med et kompromissløst og ufravikelig fokus på kvalitet og detaljer. Jeg ser litt av det samme i Elon Musk – så får tiden vise om han klarer å gjennomføre alle de spennende og ambisiøse prosjektene han har satt seg mål om.

Årets Unge Leder 2017

Trygve Håkedal

Ansatt som:
Head of IT Strategy & Architecture, Storebrand

“For meg er tydelighet, tillit og involvering viktige stikkord. Det å jobbe frem mot hva det er vi skal oppnå, mener jeg er en sentral del av lederoppdraget. Med det på plass skaper man tydelighet for de rundt seg”

Les intervjuet her

Hva har skjedd siden du vant Årets Unge Ledere i karrieren din?
I en periode har det vært enormt med oppmerksomhet rundt prisen, både på jobb og eksternt – noe som har vært veldig morsomt å få oppleve!

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?
For meg var det å få være med i Årets Unge Ledere en svært interessant og lærerik opplevelse. Gjennom prosessen fikk jeg brynet meg på ulike caser og tester med gode og verdifulle tilbakemeldinger på egne lederegenskaper. Også var det veldig morsomt å treffe og snakke med de andre unge lederne på lederkonferansen og kåringen.

 

“Også er det viktig for meg å være involvert – jeg forsøker å følge opp og sette meg inn i aktuelle temaer og problemstillinger, og er alltid tilgjengelig for sparring og diskusjon”

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
For meg er tydelighet, tillit og involvering viktige stikkord. Det å jobbe frem mot det vi skal oppnå, mener jeg er en sentral del av lederoppdraget. Med det på plass skaper man tydelighet for de rundt seg. For å skape tillit må man skape handlingsrom, slik at medarbeiderne selv kan avgjøre hvordan en oppgave løses på best mulig måte. Også er det viktig for meg å være involvert – jeg forsøker å følge opp og sette meg inn i aktuelle temaer og problemstillinger, og er alltid tilgjengelig for sparring og diskusjon.

 

Hva er det vanskeligste når man starter ut som ung leder, – og hvordan løser man dette?
Siden man ofte har færre år praksis i rollen, har man ofte ikke opplevd mange nok situasjoner til å kunne være helt trygg i egne avgjørelser. Da er det avgjørende å være lydhør og respektfull overfor mer erfarne ledere og kollegaer. Å klare å bevege seg utenfor komfortsonen og vise at man ikke kan alt vil i mange tilfeller gi økt troverdighet og lojalitet.

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?
Vi lever i en tid der mange snakker om hvordan såkalte «megatrender» som digitalisering, teknologidisrupsjon, globalisering, urbanisering, demografi og klima kommer til endre måten vi jobber på og skape verdier – for bedriftene vi jobber i, samfunnet vi lever i og verdenen vi er en del av. Dette er store skifter som vil kreve noe annet av oss som ledere fremover.

Jeg tror fremtidens ledelse vil dreie seg mindre om kontroll og oversyn, og mer om å skape resultater i usikre og uforutsigbare omgivelser. Nøkkelen til å lykkes vil være kompetanse, kontinuerlig læring, raske kursendringer og evne til strukturell omstilling.

 

“… jeg har alltid latt meg inspirere av Steve Jobs. Som visjonær var han i en egen klasse, men det som gjorde ham helt unik var evnen til å gjøre sine ideer til virkelighet…”

 

Hvem er dine forbilder?
Det blir kanskje en floskel, men jeg har alltid latt meg inspirere av Steve Jobs. Som visjonær var han i en egen klasse, men det som gjorde ham helt unik var evnen til å gjøre sine ideer til virkelighet, med et kompromissløst og ufravikelig fokus på kvalitet og detaljer. Jeg ser litt av det samme i Elon Musk – så får tiden vise om han klarer å gjennomføre alle de spennende og ambisiøse prosjektene han har satt seg mål om.

Jeg tror på effekten av «management by walking around», så jeg forsøker å være mye til stede for mine medarbeidere.

Årets Unge Leder 2016

Christian Granly

Den gang ansatt som:
Sales Market Manager i Circle K

Nåværende stilling:
Senior Director Retail Sales & Operations, Circle K Norge

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?

Siden jeg vant har jeg fått en rekke spennende muligheter – jeg har holdt innlegg på en rekke forskjellige arrangement, utvidet nettverket mitt og fått flere og nye utfordringer på jobb. Det har utelukkende vært positive erfaringer og utvikling for min del.

Les resten av intervjuet

“Jeg tror at det å tilpasse seg individet kombinert med sterke mellom menneskelige egenskaper alltid vil være noe vi vil ha bruk for, uansett hvordan tidene forandrer seg”

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?

Siden jeg vant har jeg fått en rekke spennende muligheter – jeg har holdt innlegg på en rekke forskjellige arrangement, utvidet nettverket mitt og fått flere og nye utfordringer på jobb. Det har utelukkende vært positive erfaringer og utvikling for min del.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

Jeg er opptatt av å legge til rette for andre, og tror på «sette i stand til»-ledelse. Jeg tror på effekten av «management by walking around», så jeg forsøker å være mye til stede for mine medarbeidere. Jeg får høre at jeg er veldig engasjert, og så er jeg opptatt av å kjenne til detaljene for å kunne støtte medarbeiderne best mulig, og det tror jeg settes stor pris på.

 

“Det er mye fokus på tilpasning for fremtiden og ledelse i en tid der endringene skjer raskere og raskere. Å lede mennesker gjennom dette tror jeg (fortsatt) handler om å være stødig, støttende og legge til rette for medarbeidere”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?

Jeg tror at det å tilpasse seg individet kombinert med sterke mellommenneskelige egenskaper alltid vil være noe vi vil ha bruk for, uansett hvordan tiden forandrer seg. Det er mye fokus på tilpasning for fremtiden og ledelse i en tid der endringene skjer raskere og raskere. Å lede mennesker gjennom dette tror jeg (fortsatt) handler om å være stødig, støttende og legge til rette for medarbeidere.

 

Hvem er dine forbilder?

Min nærmeste leder, Christoffer Sundby. Han har lært meg utrolig mye om ledelse og jeg lærer fremdeles mye av ham. Jeg opplever at vi er ganske komplimentere, og dermed kan vi utveksle erfaringer og diskutere med forskjellige syn på ulike situasjoner. Dette gjør at perspektivene blir utvidet, og sjansen for å fatte korrekte beslutninger vil ofte øke når man ser ting fra flere sider.

I tillegg er det en rekke av mine medarbeidere som imponerer meg i hverdagen, spesielt fordi mange er så forskjellige og har sine styrker på helt forskjellige områder. Ved å se på den enkeltes styrker lærer jeg masse gjennom observasjon og dialog med dem.

Årets Unge Leder 2016

Christian Granly

Den gang ansatt som:
Sales Market Manager i Circle K

Nåværende stilling:
Senior Director Retail Sales & Operations, Circle K Norge

“Jeg tror på effekten av «management by walking around», så jeg forsøker å være mye til stede for mine medarbeidere”

Les intervjuet her

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?
Siden jeg vant har jeg fått en rekke spennende muligheter – jeg har holdt innlegg på en rekke forskjellige arrangement, utvidet nettverket mitt og fått flere og nye utfordringer på jobb. Det har utelukkende vært positive erfaringer og utvikling for min del.

 

“Jeg tror at det å tilpasse seg individet kombinert med sterke mellom menneskelige egenskaper alltid vil være noe vi vil ha bruk for, uansett hvordan tidene forandrer seg”

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?
Jeg opplevde prosessen som svært lærerik. For meg lå den største verdien i å reflektere over hvorfor jeg vant, ettersom dette spørsmålet ofte dukket opp etter å ha vunnet. Da ble jeg tvunget til å bruke en del tid på å forstå mine egne styrker, noe som har gjort meg mer bevisst på hvem jeg er og hvor jeg har min «edge».

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
Jeg er opptatt av å legge til rette for andre, og tror på «sette i stand til»-ledelse. Jeg tror på effekten av «management by walking around», så jeg forsøker å være mye til stede for mine medarbeidere. Jeg får høre at jeg er veldig engasjert, og så er jeg opptatt av å kjenne til detaljene for å kunne støtte medarbeiderne best mulig, og det tror jeg settes stor pris på.

 

“Det er mye fokus på tilpasning for fremtiden og ledelse i en tid der endringene skjer raskere og raskere. Å lede mennesker gjennom dette tror jeg (fortsatt) handler om å være stødig, støttende og legge til rette for medarbeidere”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?
Jeg tror at det å tilpasse seg individet kombinert med sterke mellommenneskelige egenskaper alltid vil være noe vi vil ha bruk for, uansett hvordan tiden forandrer seg. Det er mye fokus på tilpasning for fremtiden og ledelse i en tid der endringene skjer raskere og raskere. Å lede mennesker gjennom dette tror jeg (fortsatt) handler om å være stødig, støttende og legge til rette for medarbeidere.

 

Hvem er dine forbilder?
Min nærmeste leder, Christoffer Sundby. Han har lært meg utrolig mye om ledelse og jeg lærer fremdeles mye av ham. Jeg opplever at vi er ganske komplimentere, og dermed kan vi utveksle erfaringer og diskutere med forskjellige syn på ulike situasjoner. Dette gjør at perspektivene blir utvidet, og sjansen for å fatte korrekte beslutninger vil ofte øke når man ser ting fra flere sider.

I tillegg er det en rekke av mine medarbeidere som imponerer meg i hverdagen, spesielt fordi mange er så forskjellige og har sine styrker på helt forskjellige områder. Ved å se på den enkeltes styrker lærer jeg masse gjennom observasjon og dialog med dem.

Årets Unge Leder 2015

Ingeborg Morken

Den gang ansatt som:
Direktør salg, marked og produktledelse, Fjordkraft

Nåværende stilling:
Divisjonsdirektør Kunde / Chief Commercial Officer, Fjordkraft

– For meg er det viktig å kjenne mine medarbeidere godt. Vi må ha gjensidig tillit for å kunne gi hverandre gode tilbakemeldinger.

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Leder?

Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger etter at jeg vant Årets Unge Leder. Like før jeg vant prisen, hadde jeg fått ny stilling i Fjordkraft. Med mange spennende utfordringer og kontinuerlig nye oppgaver som bidrar til utvikling, er jeg fortsatt i Fjordkraft.

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?

Jeg synes prosessen var veldig lærerik. Jeg synes det var spennende med evalueringen – det er ikke ofte man får slike tilbakemeldinger i hverdagen. Caseoppgavene var nok det jeg likevel lærte mest av. På et kritisk punkt i et av casene fulgte jeg magefølelsen, og i etterkant var det dette jeg fikk de beste tilbakemeldingene på fra juryen.

Les resten av intervjuet

“Jeg er også opptatt av at vi alle må jobbe i samme retning, og at vi feirer suksesser og tar i et ekstra tak sammen når det er nødvendig”

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

For meg er det viktig å kjenne mine medarbeidere godt. Vi må ha gjensidig tillit for å kunne gi hverandre gode tilbakemeldinger. Jeg er også opptatt av at vi alle må jobbe i samme retning, og at vi feirer suksesser og tar i et ekstra tak sammen når det er nødvendig. I min posisjon er jeg så heldig å ha mange dyktige medarbeidere rundt meg, og da er det viktig for meg at også de får mulighet til å utvikle seg videre i sin rolle.

 

“Jeg har kjent på kroppen hva god og dårlig ledelse er, og har forsøkt å ta med meg det beste videre”

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?

Jeg tror at en av de store utfordringene ledere får i fremtiden, er det å holde seg oppdatert på teknologisk utvikling samt å få medarbeidere og organisasjoner til å endre seg raskt og i takt med den utviklingen som skjer.

 

Hvem er dine forbilder?

Jeg vært heldig å ha mange dyktige ledere. Jeg har kjent på kroppen hva god og dårlig ledelse er, og har forsøkt å ta med meg det beste videre.

 

Hva er du mest stolt av hvis du tenker tilbake på din karriere?

Jeg er stolt over at jeg har våget å ta de utfordringene jeg har fått. Jeg er også veldig stolt over de resultatene jeg har vært med å skape. Jeg er kanskje mest stolt av å ha ledet Fjordkrafts mobilsatsning til en suksess, også er jeg selvfølgelig stolt over å ha vunnet Årets Unge Leder-prisen.

 

Hva er ditt beste råd til unge ledere som er på vei opp og frem?

Gjør alltid ditt beste der du er, ta initiativ og ikke vær redd for å ta ansvar

Årets Unge Leder 2015

Ingeborg Morken

Den gang ansatt som:
Direktør salg, marked og produktledelse, Fjordkraft

Nåværende stilling:
Divisjonsdirektør Kunde / Chief Commercial Officer, Fjordkraft

“For meg er det viktig å kjenne mine medarbeidere godt. Vi må ha gjensidig tillit for å kunne gi hverandre gode tilbakemeldinger”

Les intervjuet her

Hva har skjedd siden du vant Årets Unge Ledere i karrieren din?
Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger etter at jeg vant Årets Unge Leder. Like før jeg vant prisen, hadde jeg fått ny stilling i Fjordkraft. Med mange spennende utfordringer og kontinuerlig nye oppgaver som bidrar til utvikling, er jeg fortsatt i Fjordkraft.

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?
Jeg synes prosessen var veldig lærerik. Jeg synes det var spennende med evalueringen – det er ikke ofte man får slike tilbakemeldinger i hverdagen. Caseoppgavene var nok det jeg likevel lærte mest av. På et kritisk punkt i et av casene fulgte jeg magefølelsen, og i etterkant var det dette jeg fikk de beste tilbakemeldingene på fra juryen.

 

“Jeg er også opptatt av at vi alle må jobbe i samme retning, og at vi feirer suksesser og tar i et ekstra tak sammen når det er nødvendig”

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
For meg er det viktig å kjenne mine medarbeidere godt. Vi må ha gjensidig tillit for å kunne gi hverandre gode tilbakemeldinger. Jeg er også opptatt av at vi alle må jobbe i samme retning, og at vi feirer suksesser og tar i et ekstra tak sammen når det er nødvendig. I min posisjon er jeg så heldig å ha mange dyktige medarbeidere rundt meg, og da er det viktig for meg at også de får mulighet til å utvikle seg videre i sin rolle.

 

“Jeg har kjent på kroppen hva god og dårlig ledelse er, og har forsøkt å ta med meg det beste videre”

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?
Jeg tror at en av de store utfordringene ledere får i fremtiden, er det å holde seg oppdatert på teknologisk utvikling samt å få medarbeidere og organisasjoner til å endre seg raskt og i takt med den utviklingen som skjer.

 

Hvem er dine forbilder?
Jeg vært heldig å ha mange dyktige ledere. Jeg har kjent på kroppen hva god og dårlig ledelse er, og har forsøkt å ta med meg det beste videre.

 

Hva er du mest stolt av hvis du tenker tilbake på din karriere?
Jeg er stolt over at jeg har våget å ta de utfordringene jeg har fått. Jeg er også veldig stolt over de resultatene jeg har vært med å skape. Jeg er kanskje mest stolt av å ha ledet Fjordkrafts mobilsatsning til en suksess, også er jeg selvfølgelig stolt over å ha vunnet Årets Unge Leder-prisen.

 

Hva er ditt beste råd til unge ledere som er på vei opp og frem?
Gjør alltid ditt beste der du er, ta initiativ og ikke vær redd for å ta ansvar

– Jeg opplever også at det er nyttig å ta utgangspunkt i menneskene jeg jobber med, og hvordan de opplever sin arbeidshverdag samt måten jeg påvirker dem.

Årets Unge Leder 2014

Anders Bostad

Den gang annsatt som:
Seksjonsleder, Statnett SF

Nåværende stilling:
Head of Department for Overhead Power Lines,
Technology Unit

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?

Jeg jobber fortsatt i Statnett, og har tatt steget til å bli mellomleder. Jeg leder nå Statnetts fagavdeling for kraftledning med 40 medarbeidere fordelt på tre seksjoner. Som før leder jeg medarbeidere med intet mindre enn unik spesialkompetanse i verdensklasse, og disse lærer jeg veldig mye av. Jeg får altså lov til å fortsette å utvikle meg som leder og fagperson, som er nøyaktig den kombinasjonen jeg ønsker.

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?

Jeg lærte veldig mye av kartleggingen, testingen og simuleringene, men aller mest av de konstruktive tilbakemeldingene jeg fikk underveis. Dette synliggjorde sterke og svake sider ved meg som leder, som jeg kunne jobbe videre med i ettertid.

Les resten av intervjuet

“Jeg opplever også at det er nyttig å ta utgangspunkt i menneskene jeg jobber med, og hvordan de opplever sin arbeidshverdag samt måten jeg påvirker dem”

 

Jeg var nok ikke helt forberedt på oppmerksomheten som fulgte av å vinne, men det hadde jeg også godt av å forholde meg til. Jeg måtte i enda større grad bli bevisst på min rolle som leder. Gjennom dette ble min intuisjon utfordret, og jeg måtte sette ord på hvordan jeg forholder meg til meg selv som leder samt analysere hva som fungerer og ikke.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

Jeg tror jeg har god intuisjon og magefølelse med tanke på hva som er riktige valg i det daglige arbeidet som leder, siden det gikk fint å tre inn i rollen som leder uten noe særlig teoretisk bakgrunn. Dette prøver jeg å ivareta ettersom erfaringen og den teoretiske kunnskapen øker.

Jeg opplever også at det er nyttig å ta utgangspunkt i menneskene jeg jobber med, og hvordan de opplever sin arbeidshverdag samt måten jeg påvirker dem. Uten å ta hensyn til de menneskelige aspektene når ikke budskapet mitt fram, og det blir lite effektivt.

 

“Det er vanskelig å peke på noen ledestjerner, men jeg husker at jeg satte veldig stor pris på at døra inn til min leder som 19-årig barnehagemedarbeider alltid var åpen”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?

Dette er vanskelig å svare på, men jeg tenker at de mellommenneskelige egenskapene aldri slutter å være verdifulle. Dette gjelder ikke bare i oppfølging av medarbeidere, men også i samarbeid med alle andre. Å forstå mennesker henger sammen med å forstå organisasjoner og roller, enten det er kunder, tilbydere, samarbeidspartnere, konkurrenter eller andre. Forståelse av andres perspektiv og behov er en viktig forutsetning for å lykkes og skape verdi.

 

Hvem er dine forbilder?

Det er vanskelig å peke på noen ledestjerner, men jeg husker at jeg satte veldig stor pris på at døra inn til min leder som 19-årig barnehagemedarbeider alltid var åpen. Det var lett å stille Bodil spørsmål, og jeg fikk veldig mange gode svar. Den tilgjengeligheten hun viste i hverdagen, har jeg lært mye av.

Årets Unge Leder 2014

Anders Bostad

Den gang annsatt som:
Seksjonsleder, Statnett SF

Nåværende stilling:
Head of Department for Overhead Power Lines, Technology Unit

“Jeg opplever også at det er nyttig å ta utgangspunkt i menneskene jeg jobber med, og hvordan de opplever sin arbeidshverdag samt måten jeg påvirker dem”

Les intervjuet her

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?
Jeg jobber fortsatt i Statnett, og har tatt steget til å bli mellomleder. Jeg leder nå Statnetts fagavdeling for kraftledning med 40 medarbeidere fordelt på tre seksjoner. Som før leder jeg medarbeidere med intet mindre enn unik spesialkompetanse i verdensklasse, og disse lærer jeg veldig mye av. Jeg får altså lov til å fortsette å utvikle meg som leder og fagperson, som er nøyaktig den kombinasjonen jeg ønsker.

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?
Jeg lærte veldig mye av kartleggingen, testingen og simuleringene, men aller mest av de konstruktive tilbakemeldingene jeg fikk underveis. Dette synliggjorde sterke og svake sider ved meg som leder, som jeg kunne jobbe videre med i ettertid.

 

“Jeg opplever også at det er nyttig å ta utgangspunkt i menneskene jeg jobber med, og hvordan de opplever sin arbeidshverdag samt måten jeg påvirker dem”

 

Jeg var nok ikke helt forberedt på oppmerksomheten som fulgte av å vinne, men det hadde jeg også godt av å forholde meg til. Jeg måtte i enda større grad bli bevisst på min rolle som leder. Gjennom dette ble min intuisjon utfordret, og jeg måtte sette ord på hvordan jeg forholder meg til meg selv som leder samt analysere hva som fungerer og ikke.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
Jeg tror jeg har god intuisjon og magefølelse med tanke på hva som er riktige valg i det daglige arbeidet som leder, siden det gikk fint å tre inn i rollen som leder uten noe særlig teoretisk bakgrunn. Dette prøver jeg å ivareta ettersom erfaringen og den teoretiske kunnskapen øker.

Jeg opplever også at det er nyttig å ta utgangspunkt i menneskene jeg jobber med, og hvordan de opplever sin arbeidshverdag samt måten jeg påvirker dem. Uten å ta hensyn til de menneskelige aspektene når ikke budskapet mitt fram, og det blir lite effektivt.

 

“Det er vanskelig å peke på noen ledestjerner, men jeg husker at jeg satte veldig stor pris på at døra inn til min leder som 19-årig barnehagemedarbeider alltid var åpen”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?
Dette er vanskelig å svare på, men jeg tenker at de mellommenneskelige egenskapene aldri slutter å være verdifulle. Dette gjelder ikke bare i oppfølging av medarbeidere, men også i samarbeid med alle andre. Å forstå mennesker henger sammen med å forstå organisasjoner og roller, enten det er kunder, tilbydere, samarbeidspartnere, konkurrenter eller andre. Forståelse av andres perspektiv og behov er en viktig forutsetning for å lykkes og skape verdi.

 

Hvem er dine forbilder?
Det er vanskelig å peke på noen ledestjerner, men jeg husker at jeg satte veldig stor pris på at døra inn til min leder som 19-årig barnehagemedarbeider alltid var åpen. Det var lett å stille Bodil spørsmål, og jeg fikk veldig mange gode svar. Den tilgjengeligheten hun viste i hverdagen, har jeg lært mye av.

Årets Unge Leder 2013

Magne Nordgård

Den gang ansatt som:
Adm. dir., Eika Forsikring AS

Nåværende stilling:
Adm. dir. for et nytt kommende forsikringsselskap

 

– Jeg har styrket min egen bevissthet. Hvem du er som person og hva du gjør er det absolutt viktigste verktøyet du har som leder. Bevisstheten rundt dette og balansen ved å faktisk være deg selv er viktig. Verktøyet må funke.

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Leder?

Det har skjedd mye spennende. Jeg har fått vært med på gründerskap, jobbet masse med ledelse på tvers av bransjer, utviklet meg selv som leder og er nå i gang i rollen som Adm. dir. for et nytt og spennende forsikringsselskap.

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?

Det er ikke ofte man får anledning til å få fokusere på seg selv under de rammene det er lagt opp til gjennom denne prosessen. Derfor var det for min del først og fremst nyttig og interessant å lære mer om seg selv og kjenne på en utvikling sett opp imot lederrollen. For meg er ledelse en egen profesjon som må jobbes med på lik linje som andre fagområder.

Les resten av intervjuet

Hvilke egenskaper har du som leder?

Jeg har styrket min egen bevissthet. Hvem du er som person og hva du gjør er det absolutt viktigste verktøyet du har som leder. Bevisstheten rundt dette og balansen ved å faktisk være deg selv er viktig. Verktøyet må funke.

 

“På generelt grunnlag tror jeg at evnen til å skape en kultur for endring, innovasjon og utvikling er det viktigste suksesskriteriet i en verden som blir mer og mer transparent, og hvor produktene blir like”

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?

Når man i år 2020 skal være fem generasjoner på arbeidsplassen for første gang, og du ser på forskjellene i preferansene hos de medarbeiderne som representerer etterkrigstiden og generasjon Z, er det klart at man som leder må evne å være situasjonstilpasset. Samtidig står de fleste bransjer ovenfor en digital revolusjon som utfordrer, og som vil endre på DNA-et og hvordan man jobber i bedriftene. Man må nok i større grad være forretningsorientert på kundenes vegne. På generelt grunnlag tror jeg at evnen til å skape en kultur for endring, innovasjon og utvikling er det viktigste suksesskriteriet i en verden som blir mer og mer transparent, og hvor produktene blir like.

 

Hvem er dine forbilder?

Jeg har vært heldig og har hatt noen veldig flinke ledere så langt i min karriere, og noen mindre flinke. Noen av mine tidligere ledere er mine forbilder, men jeg blir også inspirert av de nære relasjonene, som for eksempel familien. Felles for disse er nok at de selv har utøvd lederskap og skapt gode verdier.

 

Hvis du tenker tilbake på din karriere, hva er du umiddelbart mest stolt av med tanke på dine prestasjoner?

Det er ikke så lett å svare på, og det kan sikkert være flere ting. Men om jeg skal trekke frem et ting, vil jeg nevne den sterke resultatutviklingen som ble skapt i Eika Forsikring. Jeg er stolt av hva vi fikk til ovenfor våre kunder, og det var flott å være del av et team som tok ansvar med høy trivsel og godt arbeidsmiljø!

Årets Unge Leder 2013

Magne Nordgård

Den gang ansatt som:
Adm. dir., Eika Forsikring AS

Nåværende stilling:
Adm. dir. for et nytt kommende forsikringsselskap

“Jeg har styrket min egen bevissthet. Hvem du er som person og hva du gjør er det absolutt viktigste verktøyet du har som leder. Bevisstheten rundt dette og balansen ved å faktisk være deg selv er viktig. Verktøyet må funke”

Les intervjuet her

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?
Det har skjedd mye spennende. Jeg har fått vært med på gründerskap, jobbet masse med ledelse på tvers av bransjer, utviklet meg selv som leder og er nå i gang i rollen som Adm. dir. for et nytt og spennende forsikringsselskap.

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?
Det er ikke ofte man får anledning til å få fokusere på seg selv under de rammene det er lagt opp til gjennom denne prosessen. Derfor var det for min del først og fremst nyttig og interessant å lære mer om seg selv og kjenne på en utvikling sett opp imot lederrollen. For meg er ledelse en egen profesjon som må jobbes med på lik linje som andre fagområder.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
Jeg har styrket min egen bevissthet. Hvem du er som person og hva du gjør er det absolutt viktigste verktøyet du har som leder. Bevisstheten rundt dette og balansen ved å faktisk være deg selv er viktig. Verktøyet må funke.

 

“På generelt grunnlag tror jeg at evnen til å skape en kultur for endring, innovasjon og utvikling er det viktigste suksesskriteriet i en verden som blir mer og mer transparent, og hvor produktene blir like”

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?
Når man i år 2020 skal være fem generasjoner på arbeidsplassen for første gang, og du ser på forskjellene i preferansene hos de medarbeiderne som representerer etterkrigstiden og generasjon Z, er det klart at man som leder må evne å være situasjonstilpasset. Samtidig står de fleste bransjer ovenfor en digital revolusjon som utfordrer, og som vil endre på DNA-et og hvordan man jobber i bedriftene. Man må nok i større grad være forretningsorientert på kundenes vegne. På generelt grunnlag tror jeg at evnen til å skape en kultur for endring, innovasjon og utvikling er det viktigste suksesskriteriet i en verden som blir mer og mer transparent, og hvor produktene blir like.

 

Hvem er dine forbilder?
Jeg har vært heldig og har hatt noen veldig flinke ledere så langt i min karriere, og noen mindre flinke. Noen av mine tidligere ledere er mine forbilder, men jeg blir også inspirert av de nære relasjonene, som for eksempel familien. Felles for disse er nok at de selv har utøvd lederskap og skapt gode verdier.

 

Hvis du tenker tilbake på din karriere, hva er du umiddelbart mest stolt av med tanke på dine prestasjoner?
Det er ikke så lett å svare på, og det kan sikkert være flere ting. Men om jeg skal trekke frem et ting, vil jeg nevne den sterke resultatutviklingen som ble skapt i Eika Forsikring. Jeg er stolt av hva vi fikk til ovenfor våre kunder, og det var flott å være del av et team som tok ansvar med høy trivsel og godt arbeidsmiljø!

– Jeg er stort sett en person som sprer positiv energi. Det har styrket meg i den forstand at mennesker rundt meg våger å være åpne og ærlige, hvilket er selve grunnsteinen i både organisatorisk og egen utvikling.

Årets Unge Leder 2012

Elisabet Søyland

Den gang annsatt som:
Hotellsjef, Clarion Hotell Stavanger

Nåværende stilling:
«Director of Passion» i Clarion Hotel Norge.

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?

Nylig dukket drømmejobben min «Director of Passion» opp i Clarion Hotel Norge. Jeg er nå i en «boarding- fase» hvor jeg bruker tid på å bli kjent med jobben og alle de flotte menneskene som sprer glede og varme på våre hoteller hver dag.

Les resten av intervjuet

“Jeg prøver å gå foran som et godt eksempel og gjør mitt beste for å leve ut det jeg lærer”

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?

Det var en spennende prosess. Min daværende leder overbeviste meg om at erfaringen ville være betydningsfull, uansett plassering. Hennes utfordring og støtte ga meg mot til å delta, og hun hadde helt rett. Prosessen var svært lærerik og jeg fikk direkte tilbakemeldinger som har hjulpet meg i ulike situasjoner siden.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

I tillegg til å være målrettet og direkte oppleves jeg som en effektiv person som får ting gjort. Jeg prøver å gå foran som et godt eksempel og gjør mitt beste for å leve ut det jeg lærer. Jeg er stort sett en person som sprer positiv energi. Det har styrket meg i den forstand at mennesker rundt meg våger å være åpne og ærlige, hvilket er selve grunnsteinen i både organisatorisk og egen utvikling.

 

“Det å vise at man også er genuint opptatt av å ta ansvar utover egen stuedør er verdifullt for å bli en attraktiv arbeidsgiver”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?

Norge har blitt et mangfoldig samfunn og våre medarbeidere kommer fra ulike kulturer. Jeg tenker det er avgjørende å omfavne dette og se at forskjellene faktisk er positive og styrkende for organisasjonen. Det å vise at man også er genuint opptatt av å ta ansvar utover egen stuedør er verdifullt for å bli en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg tror jeg det blir mer og mer nødvendig at man som arbeidsgiver legger til rette for at alle medarbeidere skal kunne ha et sunt og balansert liv.

 

Hvem er dine forbilder?

Jeg har selv vært velsignet med dyktige ledere og alle som en er mine forbilder. Om jeg skal velge ut én person som har vært særlig inspirerende for meg, må det være Ulrika Rosen, Director of Passion i Nordic Choice Hotels. Hennes verdier, kreativitet og kraft er unik og har i alle år gjort et stort inntrykk på meg.

Årets Unge Leder 2012

Elisabet Søyland

Den gang annsatt som:
Hotellsjef, Clarion Hotell Stavanger

Nåværende stilling:
«Director of Passion» i Clarion Hotel Norge

“Jeg er stort sett en person som sprer positiv energi. Det har styrket meg i den forstand at mennesker rundt meg våger å være åpne og ærlige, hvilket er selve grunnsteinen i både organisatorisk og egen utvikling”

 

Les intervjuet her

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?
JNylig dukket drømmejobben min «Director of Passion» opp i Clarion Hotel Norge. Jeg er nå i en «boarding- fase» hvor jeg bruker tid på å bli kjent med jobben og alle de flotte menneskene som sprer glede og varme på våre hoteller hver dag.

 

“Jeg prøver å gå foran som et godt eksempel og gjør mitt beste for å leve ut det jeg lærer”

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?
Det var en spennende prosess. Min daværende leder overbeviste meg om at erfaringen ville være betydningsfull, uansett plassering. Hennes utfordring og støtte ga meg mot til å delta, og hun hadde helt rett. Prosessen var svært lærerik og jeg fikk direkte tilbakemeldinger som har hjulpet meg i ulike situasjoner siden.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
I tillegg til å være målrettet og direkte oppleves jeg som en effektiv person som får ting gjort. Jeg prøver å gå foran som et godt eksempel og gjør mitt beste for å leve ut det jeg lærer. Jeg er stort sett en person som sprer positiv energi. Det har styrket meg i den forstand at mennesker rundt meg våger å være åpne og ærlige, hvilket er selve grunnsteinen i både organisatorisk og egen utvikling.

 

“Det å vise at man også er genuint opptatt av å ta ansvar utover egen stuedør er verdifullt for å bli en attraktiv arbeidsgiver”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?
Norge har blitt et mangfoldig samfunn og våre medarbeidere kommer fra ulike kulturer. Jeg tenker det er avgjørende å omfavne dette og se at forskjellene faktisk er positive og styrkende for organisasjonen. Det å vise at man også er genuint opptatt av å ta ansvar utover egen stuedør er verdifullt for å bli en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg tror jeg det blir mer og mer nødvendig at man som arbeidsgiver legger til rette for at alle medarbeidere skal kunne ha et sunt og balansert liv.

 

Hvem er dine forbilder?
Jeg har selv vært velsignet med dyktige ledere og alle som en er mine forbilder. Om jeg skal velge ut én person som har vært særlig inspirerende for meg, må det være Ulrika Rosen, Director of Passion i Nordic Choice Hotels. Hennes verdier, kreativitet og kraft er unik og har i alle år gjort et stort inntrykk på meg.

Årets Unge Leder 2011

Tore Relling

Den gang ansatt som:
Operations Manager i Kuehne+Nagel

Nåværende stilling:
Permisjon fra DNV GL for å gjennomføre en doktorgrad;
menneskets rolle i autonome operasjoner.

– Luftkrigsskolen gav meg et teoretisk fundament, men aller viktigst et tankesett og forståelse om hvordan vi mennesker er, hvordan vi tenker og hvordan vi samhandler med andre.

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Leder?

For tiden har jeg permisjon fra DNV GL, for å gjennomføre en doktorgrad hvor jeg vil fokusere på menneskets rolle i autonome operasjoner. Mange tenker på teknologi når vi hører autonomi, men mennesket vil også være sentralt i fremtidige operasjoner, og jeg vil gjerne sette fokus på dette helt fra starten av en designprosess.

Les resten av intervjuet

“Luftkrigsskolen gav meg et teoretisk fundament, men aller viktigst et tankesett og forståelse om hvordan vi mennesker er, hvordan vi tenker og hvordan vi samhandler med andre”

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?

Det som gjorde Årets Unge Ledere-prosessen spesielt interessant, var at jeg tok meg tid til å gjøre meg mer bevisst på meg selv som leder. Selve konkurranseaspektet i Årets Unge Ledere mener jeg ikke er det viktigste, men i større grad muligheten til å gjøre seg tanker om lederkvaliteter som er viktig for meg og bedriften. Årets Unge Ledere-prosessen klarte på en god måte å koble ulike type tester og caser til å bli en fin læringsarena.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

Forsvaret har gitt meg en meget god bakgrunn gjennom sin lederutdanning hvor det i stor grad er fokus på å bli kjent med seg selv og egne reaksjonsmønster. Ved å kombinere praksis og teori gjennom å jobbe noen år og deretter ta noen år på skolebenken får man en mulighet til å få erfaring som igjen kan brukes som læring. Luftkrigsskolen gav meg et teoretisk fundament, men aller viktigst et tankesett og forståelse om hvordan vi mennesker er, hvordan vi tenker og hvordan vi samhandler med andre.

 

“Teknologiutvikling er en naturlig del av mange bedrifter, og jeg tror at vi noen ganger glemmer vi menneskets rolle i nye system med en annen type teknologi”

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?

Teknologiutvikling er en naturlig del av mange bedrifter, og jeg tror at vi noen ganger glemmer menneskets rolle i nye systemer med en annen type teknologi. Som leder må man være bevisst på at en ikke glemmer mennesket i nåtid eller i fremtid i et fokus på utvikling og endring.

 

Hvem er dine forbilder?

Jeg har hatt mange gode kolleger som jeg har lært mye av. Jeg er imponert over alle de som jeg har jobbet med, og som sørger for kvalitet i alt de gjør uavhengig av tittel. I lederrollen har Nils Arne Eggen gjort mye som har imponert meg, og brukt enkle ord og uttrykk for hva han gjør. Gjennom å bygge prestasjoner gjennom et fellesskap er han et godt eksempel på en god leder.

Årets Unge Leder 2011

Tore Relling

Den gang ansatt som:
Operations Manager i Kuehne+Nagel

Nåværende stilling:
Permisjon fra DNV GL for å gjennomføre en doktorgrad; menneskets rolle i autonome operasjoner.

“Luftkrigsskolen gav meg et teoretisk fundament, men aller viktigst et tankesett og forståelse om hvordan vi mennesker er, hvordan vi tenker og hvordan vi samhandler med andre”

Les intervjuet her

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Leder?
For tiden har jeg permisjon fra DNV GL, for å gjennomføre en doktorgrad hvor jeg vil fokusere på menneskets rolle i autonome operasjoner. Mange tenker på teknologi når vi hører autonomi, men mennesket vil også være sentralt i fremtidige operasjoner, og jeg vil gjerne sette fokus på dette helt fra starten av en designprosess.

 

“Luftkrigsskolen gav meg et teoretisk fundament, men aller viktigst et tankesett og forståelse om hvordan vi mennesker er, hvordan vi tenker og hvordan vi samhandler med andre”

 

Hvordan opplevde du å være med i Årets Unge Ledere-prosessen?
Det som gjorde Årets Unge Ledere-prosessen spesielt interessant, var at jeg tok meg tid til å gjøre meg mer bevisst på meg selv som leder. Selve konkurranseaspektet i Årets Unge Ledere mener jeg ikke er det viktigste, men i større grad muligheten til å gjøre seg tanker om lederkvaliteter som er viktig for meg og bedriften. Årets Unge Ledere-prosessen klarte på en god måte å koble ulike type tester og caser til å bli en fin læringsarena.

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
Forsvaret har gitt meg en meget god bakgrunn gjennom sin lederutdanning hvor det i stor grad er fokus på å bli kjent med seg selv og egne reaksjonsmønster. Ved å kombinere praksis og teori gjennom å jobbe noen år og deretter ta noen år på skolebenken får man en mulighet til å få erfaring som igjen kan brukes som læring. Luftkrigsskolen gav meg et teoretisk fundament, men aller viktigst et tankesett og forståelse om hvordan vi mennesker er, hvordan vi tenker og hvordan vi samhandler med andre.

 

“Teknologiutvikling er en naturlig del av mange bedrifter, og jeg tror at vi noen ganger glemmer vi menneskets rolle i nye system med en annen type teknologi”

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?
Teknologiutvikling er en naturlig del av mange bedrifter, og jeg tror at vi noen ganger glemmer menneskets rolle i nye systemer med en annen type teknologi. Som leder må man være bevisst på at en ikke glemmer mennesket i nåtid eller i fremtid i et fokus på utvikling og endring.

 

Hvem er dine forbilder?
Jeg har hatt mange gode kolleger som jeg har lært mye av. Jeg er imponert over alle de som jeg har jobbet med, og som sørger for kvalitet i alt de gjør uavhengig av tittel. I lederrollen har Nils Arne Eggen gjort mye som har imponert meg, og brukt enkle ord og uttrykk for hva han gjør. Gjennom å bygge prestasjoner gjennom et fellesskap er han et godt eksempel på en god leder.

– Jeg er ikke i stand til å gjøre noe halvveis, og mitt engasjement er av den smittende sorten. Jeg ser muligheter og ikke problemer, og jeg liker å involvere mennesker rundt meg.

Årets Unge Leder 2010

Sandra Helseth Myhre

Den gang annsatt som:
Økonomisjef i Sparebanken Møre

Nåværende stilling:
Ass. banksjef Økonomi og regnskap
Sparebanken Møre

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?

De to første årene etter kåringen var for min del svært kontrastfylte. Jeg fikk delta på svært mye spennende, både i og utenfor jobbsammenheng, men samtidig opplevde jeg tre alvorlige sykdomstilfeller. Som en følge av alt dette måtte jeg senke tempoet en stund og sa derfor fra meg lederansvaret på jobb i noen år.

Jeg er imidlertid en litt rastløs sjel, så etter å ha restituert mer enn lenge nok startet jeg på en Executive MBA i strategi og i oktober 2017 tiltrådte jeg som leder av Økonomiavdelingen i Sparebanken Møre. For øvrig har jeg vært daglig leder i Sparebanken Møres Pensjonskasse siden november 2016, og jeg er styremedlem i to av bankens datterselskaper.

Les resten av intervjuet

“Som leder er ikke målet å være flinkere enn alle andre på alle områder – det er fellesskapet som gir styrke”

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

Jeg er nysgjerrig, engasjert og ydmyk. Nysgjerrigheten er viktig, både i møte med mennesker og i fagsammenheng. Verden er i konstant forandring og dersom man er interessert har man mulighet for å lære nye ting hver dag.

Jeg er ikke i stand til å gjøre noe halvveis, og mitt engasjement er av den smittende sorten. Jeg ser muligheter og ikke problemer, og jeg liker å involvere mennesker rundt meg. Ydmykhet overfor andres kompetanse og bidrag synes jeg er spesielt viktig. Som leder er ikke målet å være flinkere enn alle andre på alle områder – det er fellesskapet som gir styrke. Jeg har for øvrig med årene utviklet en sterk pedagogisk side som gjør at jeg i tillegg til å formidle et budskap, også setter det i en riktig kontekst og tilpasser kommunikasjonsnivået til mottakeren.

 

“Nysgjerrighet og endringsvilje. Hvis man er fornøyd og tror at man er ferdig utlært så har man tapt”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?

Nysgjerrighet og endringsvilje. Hvis man er fornøyd og tror at man er ferdig utlært så har man tapt. Man kan ikke lene seg tilbake og flyte på gamle arbeidsmåter og forvente vekst og utvikling rundt seg. Som leder må man hele tiden gå foran som et godt eksempel. Både for å inspirere og vise retning for medarbeiderne, men også for ikke å ramle av lasset selv.

 

Hvem er dine forbilder?

Jeg har aldri hatt noen konkrete forbilder. Jeg er ikke noe konkurransemenneske og har aldri vært noe spesielt opptatt av toppsjefer, prestasjoner osv. De er normale mennesker som alle oss andre med sine styrker og svakheter.

 

Hva er ditt beste råd til unge ledere som er på vei opp og frem?

Grip mulighetene som byr seg. Ikke vær altfor kresen og målfokusert, da vil du kunne miste mye verdifull læring og erfaring på veien. Spisse albuer kan virke mot sin hensikt.

Årets Unge Leder 2010

Sandra Helseth Myhre

Den gang annsatt som:
Økonomisjef i Sparebanken Møre

Nåværende stilling:
Ass. banksjef Økonomi og regnskap i Sparebanken Møre

“Jeg er ikke i stand til å gjøre noe halvveis, og mitt engasjement er av den smittende sorten. Jeg ser muligheter og ikke problemer, og jeg liker å involvere mennesker rundt meg”

Les intervjuet her

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Ledere?
De to første årene etter kåringen var for min del svært kontrastfylte. Jeg fikk delta på svært mye spennende, både i og utenfor jobbsammenheng, men samtidig opplevde jeg tre alvorlige sykdomstilfeller. Som en følge av alt dette måtte jeg senke tempoet en stund og sa derfor fra meg lederansvaret på jobb i noen år.

Jeg er imidlertid en litt rastløs sjel, så etter å ha restituert mer enn lenge nok startet jeg på en Executive MBA i strategi og i oktober 2017 tiltrådte jeg som leder av Økonomiavdelingen i Sparebanken Møre. For øvrig har jeg vært daglig leder i Sparebanken Møres Pensjonskasse siden november 2016, og jeg er styremedlem i to av bankens datterselskaper.

 

“Som leder er ikke målet å være flinkere enn alle andre på alle områder – det er fellesskapet som gir styrke”

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
Jeg er nysgjerrig, engasjert og ydmyk. Nysgjerrigheten er viktig, både i møte med mennesker og i fagsammenheng. Verden er i konstant forandring og dersom man er interessert har man mulighet for å lære nye ting hver dag.

Jeg er ikke i stand til å gjøre noe halvveis, og mitt engasjement er av den smittende sorten. Jeg ser muligheter og ikke problemer, og jeg liker å involvere mennesker rundt meg. Ydmykhet overfor andres kompetanse og bidrag synes jeg er spesielt viktig. Som leder er ikke målet å være flinkere enn alle andre på alle områder – det er fellesskapet som gir styrke. Jeg har for øvrig med årene utviklet en sterk pedagogisk side som gjør at jeg i tillegg til å formidle et budskap, også setter det i en riktig kontekst og tilpasser kommunikasjonsnivået til mottakeren.

 

“Nysgjerrighet og endringsvilje. Hvis man er fornøyd og tror at man er ferdig utlært så har man tapt”

 

Hva tenker du er de viktigste lederkompetansene i fremtiden?
Nysgjerrighet og endringsvilje. Hvis man er fornøyd og tror at man er ferdig utlært så har man tapt. Man kan ikke lene seg tilbake og flyte på gamle arbeidsmåter og forvente vekst og utvikling rundt seg. Som leder må man hele tiden gå foran som et godt eksempel. Både for å inspirere og vise retning for medarbeiderne, men også for ikke å ramle av lasset selv.

 

Hvem er dine forbilder?
Jeg har aldri hatt noen konkrete forbilder. Jeg er ikke noe konkurransemenneske og har aldri vært noe spesielt opptatt av toppsjefer, prestasjoner osv. De er normale mennesker som alle oss andre med sine styrker og svakheter.

 

Hva er ditt beste råd til unge ledere som er på vei opp og frem?
Grip mulighetene som byr seg. Ikke vær altfor kresen og målfokusert, da vil du kunne miste mye verdifull læring og erfaring på veien. Spisse albuer kan virke mot sin hensikt.

Årets Unge Leder 2009

Solfrid Flateby

Den gang ansatt som:
HR and Communications Director i Reitangruppen

Nåværende stilling:
Communication & HR Senior Specialist, Public Speaker,
Business Owner.

– Hvis jeg skal trekke frem tre ting, så håper jeg at jeg er tydelig, at jeg viser omsorg og at jeg er inspirerende.

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Leder?

Jeg har hatt flere topplederjobber, blant annet ledet Kronprinsparets Fond, vært konserndirektør HR & Kommunikasjon i Bavaria Nordic og drevet min egen business ved siden av. Morsomme, travle og interessante år.

 

Hva tok du med deg videre fra Årets Unge Ledere-prosessen?

Det var veldig positivt i å være med – både å få være nominert, selve prosessen og ikke minst å få ha den gjeve tittelen etterpå. Jeg har spesielt tatt med meg kartleggingen av egenskapene mine og de tilbakemeldingene jeg fikk på min innsats og atferd. Jeg opplever fortsatt at folk nevner tittelen når de introduserer meg til foredrag og på konferanser, og det er like stas hver gang.

Les resten av intervjuet

“Jeg opplever fortsatt at folk nevner tittelen når de introduserer meg til foredrag og på konferanser, og det er like stas hver gang”

 

Hvilke egenskaper har du som leder?

Hvis jeg skal trekke frem tre ting, så håper jeg at jeg er tydelig, at jeg viser omsorg, og at jeg er inspirerende. Tydelighet er viktig – sette en retning, kunne ta den nødvendige samtalen og sikre at vi forstår hverandre. Omsorg handler om å se medarbeiderne, gi tillit, ha empati, og bry seg om dem. For meg handler inspirasjon om å skape energi og engasjement, og å være et forbilde.

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?

Nå har jo Kathrine Aspaas lansert boken sin «Den emosjonelle revolusjon», så det vil være feil å ikke trekke frem forståelsen for mennesker, raushet og tillitsledelse. Sistnevnte er også godt dokumentert med tanke på effekt. Dette krever tillit, inspirasjon, empati, samarbeidsevne og -vilje m.m.

 

“Hvis du ikke dør av det, kan du prøve”

 

Hvem er dine forbilder?

Jeg har flere: Stein Rømmerud i Coca-Cola, som jeg fikk jobbe for i mange år; Odd Reitan, for måten han bygger kultur og lar folk få og ta ansvar selv; Anita Krohn Traaseth som står støtt på beina med sine verdier selv om det blåser, og til slutt Anders Dysvik, BI, som snakker om tillitsbasert ledelse så jeg blir helt mo i knærne. Ovennevnte har alle svært gode resultater å vise til også. De er flinke og gode folk.

 

Hva er ditt beste råd til unge ledere som er på vei opp og frem?

«Hvis du ikke dør av det, kan du prøve.». Ta noen sjanser. Si ja. Ikke vær redd for å feile, det har vi alle gjort, og det gjør oss enda bedre rustet for fremtiden.

Årets Unge Leder 2009

Solfrid Flateby

Den gang ansatt som:
HR and Communications Director i Reitangruppen

Nåværende stilling:
Communication & HR Senior Specialist, Public Speaker, Business Owner

“Hvis jeg skal trekke frem tre ting, så håper jeg at jeg er tydelig, at jeg viser omsorg og at jeg er inspirerende”

Les intervjuet her

Hva har skjedd i karrieren din siden du vant Årets Unge Leder?
Jeg har hatt flere topplederjobber, blant annet ledet Kronprinsparets Fond, vært konserndirektør HR & Kommunikasjon i Bavaria Nordic og drevet min egen business ved siden av. Morsomme, travle og interessante år.

 

Hva tok du med deg videre fra Årets Unge Ledere-prosessen?
Det var veldig positivt i å være med – både å få være nominert, selve prosessen og ikke minst å få ha den gjeve tittelen etterpå. Jeg har spesielt tatt med meg kartleggingen av egenskapene mine og de tilbakemeldingene jeg fikk på min innsats og atferd. Jeg opplever fortsatt at folk nevner tittelen når de introduserer meg til foredrag og på konferanser, og det er like stas hver gang.

 

“Jeg opplever fortsatt at folk nevner tittelen når de introduserer meg til foredrag og på konferanser, og det er like stas hver gang”

 

Hvilke egenskaper har du som leder?
Hvis jeg skal trekke frem tre ting, så håper jeg at jeg er tydelig, at jeg viser omsorg, og at jeg er inspirerende. Tydelighet er viktig – sette en retning, kunne ta den nødvendige samtalen og sikre at vi forstår hverandre. Omsorg handler om å se medarbeiderne, gi tillit, ha empati, og bry seg om dem. For meg handler inspirasjon om å skape energi og engasjement, og å være et forbilde.

 

Hva tenker du er de viktigste lederegenskapene i fremtiden?
Nå har jo Kathrine Aspaas lansert boken sin «Den emosjonelle revolusjon», så det vil være feil å ikke trekke frem forståelsen for mennesker, raushet og tillitsledelse. Sistnevnte er også godt dokumentert med tanke på effekt. Dette krever tillit, inspirasjon, empati, samarbeidsevne og -vilje m.m.

 

«Hvis du ikke dør av det, kan du prøve»

 

Hvem er dine forbilder?
Jeg har flere: Stein Rømmerud i Coca-Cola, som jeg fikk jobbe for i mange år; Odd Reitan, for måten han bygger kultur og lar folk få og ta ansvar selv; Anita Krohn Traaseth som står støtt på beina med sine verdier selv om det blåser, og til slutt Anders Dysvik, BI, som snakker om tillitsbasert ledelse så jeg blir helt mo i knærne. Ovennevnte har alle svært gode resultater å vise til også. De er flinke og gode folk.

 

Hva er ditt beste råd til unge ledere som er på vei opp og frem?
«Hvis du ikke dør av det, kan du prøve.». Ta noen sjanser. Si ja. Ikke vær redd for å feile, det har vi alle gjort, og det gjør oss enda bedre rustet for fremtiden.