fbpx

AddSecure

AddSecure

Vellykket fusjon med fokus på integrering og organisasjonskultur

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Assessit hjalp AddSecure med å «tine opp» og skape lyst til endring, etablere felles verdisett, effektivisere konsernledergruppen, styrke ledelsen som endringsagenter og utvikle nye kollektive vaner fra konsernledelsen og ut i organisasjonen.

Assessit har under ca ett och ett halvt år guidat och stöttat ledningen i AddSecure med att skapa en ny gemensam företagskultur. Med sitt engagemang, pedagogik, professionalism och outtröttliga vilja och tro på det vi gör, har Assessit starkt bidragit till att AddSecure lyckats nå sina mål.

Stefan Albertsson, Chief Executive Officer

Prosessen startet med at konsernledelsen produserte et verdigrunnlag om hva som skal kjennetegne kulturen – Lagånd og Kundefokus. Vi gjennomførte «unfreeze-samlinger» med alle ansatte, flyttet kulturutviklingen ut i avdelingene, og hjalp lederne med å involvere, engasjere og ansvarliggjøre medarbeiderne. Vi trente også alle lederne i effektiv kommunikasjon og coachingteknikker.

AddSecure har levert svært gode resultater og i løpet av høsten 2015 har de utviklet en felles verdikjedeprosess som reflekterer konsernets ønskede kultur.

Faktaboks

Fagområde
Organisasjonsutvikling/Organisasjonsendring

Om kunden
AddSecure utvikler produkter og tjenester innenfor kritisk alarmkommunikasjon. De er over 130 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

Produkter benyttet (el l)
Kulturutviklingen er forankret i en tre-trinns-modell for endring (unfreeze-change-consolidate) og fire grunnleggende endringsprinsipper, 1) Fokusert oppmerksomhet, 2) Handling, 3) Konsekvenser og 4) Rollemodeller

Tjenesteytende

Tjenesteytende

Assessit har bistått et utall ulike tjenesteytende virksomheter med rekruttering av ledere og fagspesialister.

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester. Sektoren er menneskeintensiv og utøvelse av motiverende lederskap er sentralt for å skape utvikling og resultater. Solid vurderingsmetodikk, inkludert case og simuleringer for å avdekke hvordan kandidatene løser krevende ledersituasjoner, er essensielt for å kunne vurdere og velge ut de best egnede kandidatene.

Samtidig er dette en sektor hvor mange av virksomhetene står i krevende omstillinger, blant annet som følge av digitalisering og robotisering. Dette stiller særskilte krav til ledere og medarbeideres endringsvilje – og evne.

Assessit har hatt gleden av å finne dyktige ledere som evner å kombinere god strategisk tenkning med effekt ledelse for flere kjente selskaper.

Oppdragene har i hovedsak blitt løst med Executive Search, hvorav enkelte i kombinasjon med annonsering i utvalgte media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
Multiconsult, BAHR, Hjort, Privatmegleren, Aktiv eiendomsmegling, Aase Byggeadministrasjon, Reijelrs, CODEX, Link Arkitekter, Sweco, Asplan Viak, Espira-gruppen, Aking Waves, Bekk, Accenture, Bird, Avanade, Epinion m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert roller som:

Administrerende direktører / CEO
Knowledge Manager
CFO
Konsernregnskapssjefer
Analysedirektører
Direktør forretningsutvikling
Kommunikasjonsdirektører
HR-direktør / HR-sjefer
Oppdragsledere
Partnere
Faglig ledere
Daglig ledere
Avdelingsledere for ulike fagområder
Arkitekter
Prosjektsjefer
Head of Operations
Business Consultants
Technical Consultants
IT-direktører / IT-sjefer
Leder datavarehus
AX Service Line Lead
Senior Consultant CRM
Group Manager BI
Manager SharePoint
Manager Biztalk/Integrasjon
Director Digital Marketing

Arcus

Arcus

Styrket gjennomføringsevne med ledelsesutvikling

Fra 2014 har Assessit vært strategisk samarbeidspartner for Arcus Gruppen for å utvikle ledelse og ledelseskultur. Fem av våre konsulenter har siden jobbet tett med konsernledelsen og HR.

Vi skreddersydde en 360-lederevaluering, basert på Arcus sine lederprinsipper, og gjennomførte individuell lederrådgivning for alle 60 lederne i Skandinavia. Videre utviklet og leverte vi lederutviklingsprogrammet Arcus Academy. Programmet er forankret i Adaptive Leadership, sentral teori og evidens fra ledelsesforskningen.

Gjennom verktøy fra Adaptiv Leadership har vi styrket gjennomføringsevnen i konsernet. Hver leder identifiserte den viktigste endringsprosessen innenfor sitt ansvarsområde, fikk kunnskap og verktøy for å lykkes med endring, og jobbet systematisk med analyse og sparring i mindre basisgrupper av lederkollegaer.

Lederne har utviklet sin ledelse, på tvers av funksjoner og landegrenser, og både den enkelte leder og Arcus Gruppen har styrket sin gjennomføringsevne.

Faktaboks

Fagområde
Ledelsesutvikling

Om kunden
Arcus er en ledende norsk og nordisk brennevinsaktør med datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland

Produkter benyttet
(el l) Adaptiv Leadership et ledelsesrammeverk utviklet ved Harvard