fbpx

AddSecure

AddSecure Vellykket fusjon med fokus på integrering og organisasjonskultur Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure. Assessit...

Tjenesteytende

Tjenesteytende Assessit har bistått et utall ulike tjenesteytende virksomheter med rekruttering av ledere og fagspesialister. Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som...

Arcus

Arcus Styrket gjennomføringsevne med ledelsesutvikling Fra 2014 har Assessit vært strategisk samarbeidspartner for Arcus Gruppen for å utvikle ledelse og ledelseskultur. Fem av våre konsulenter har siden jobbet tett med konsernledelsen og HR. Vi skreddersydde en...

BDO

BDO Trygge ledere som lykkes med å gjennomføre strategien Assessit har samarbeidet med BDO siden 2014, og oppdraget pågår fortsatt. I samarbeid med oppdragsgiver har vi utviklet og gjennomført lederutviklingsprogrammer med samlinger for partnere og managere. Formålet...

Bekk Consulting

Bekk Consulting Bedre og tryggere med kontinuerlig utvikling Assessit har utviklet et Managerprogram for Bekk. Målet var at managerne skulle bli bedre og tryggere i rollen, utvikle de som kommer etter, samt motivere til kontinuerlig læring. Programmet gikk over to år...