fbpx

Offentlig sektor

Offentlig sektor Assessit har utført en rekke oppdrag for departementer, underliggende etater og kommuner. Videre har vi hatt langvarige avtaler med både statlige og kommunalt eide foretak, hvorav enkelte har rene forretningsmessige mål og hvor andre har en klar...

Redd Barna

Redd Barna Økt samspill gir resultater Vi har siden våren 2014 levert et opplegg for ledelses- og kulturutvikling i Redd Barna. Formålet er å integrere ledelsesutviklingen i utvikling av virksomheten. Prosessen involverer toppledelsen, alle seksjonsledere og...

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen Økt effektivitet med global talentutvikling Assessit er strategisk samarbeidspartner for Flyktninghjelpen, og har levert mange tjenester over flere år. Eksempelvis talentlederprogram, lederutvikling av topp- og mellomledere i Oslo og globalt,...

Sund kommune

Sund kommune Felles plattform for utøvelse av ledelse Assessit leverte kultur-, organisasjons- og ledelsesutvikling der målet er at Sund kommune skal være den beste kommunen i Norge å bo i. For å nå målet jobbet vi på flere nivåer; med utvikling av toppledergruppen og...

Patentstyret

Patentstyret Styrket gjennomføringsevne for utvidet ledergruppe Utvikling og gjennomføring av lederutvikling for 25 ledere i samarbeid med Patenstyrets HR-avdeling. Formålet var å styrke ledernes gjennomføringsevne og evnen til å legge til rette for læring og...