fbpx

Making Waves

Making Waves Reell endring i utøvelsen av lederskap Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves....

IT og Telekom

IT og Telekom Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter. Vi har bistått i kartlegging av kritisk kompetanse og vært med i oppbyggingen av digitale avdelinger og andre...

Bekk Consulting

Bekk Consulting Bedre og tryggere med kontinuerlig utvikling Assessit har utviklet et Managerprogram for Bekk. Målet var at managerne skulle bli bedre og tryggere i rollen, utvikle de som kommer etter, samt motivere til kontinuerlig læring. Programmet gikk over to år...