fbpx

Lena Nilsson Ny leder for OLU

Ny leder for organisasjon – og lederutvikling 

Lena Nilsson

Leder for organisasjon – og lederutvikling

 lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Cognite AS

«Vi er så glade for å ha fått på plass Lena Nilsson som ny leder for vår avdeling Organisasjon – og lederutvikling (OLU) i Assessit. Hun har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Assessit og vi synes det er ekstra fint at vi har så flinke folk internt. Lederskapet får en ekstra dimensjon og en god start ved at hun kjenner teamet og organisasjonen. Samtidig har hun ikke vært her så lenge, så hun kan fortsatt komme med nye refleksjoner og utfordre etablerte sannheter.

Lena er en erfaren leder med god bredde innen HR faget, både operativt og strategisk. Hun har jobbet i store, internasjonale organisasjoner. Hun er opptatt av å skape verdi for mennesker og organisasjoner gjennom gode relasjoner og psykologisk trygghet. Lena er opptatt av styrkebaserte team og det å utnytte hverandres styrker. Hun er en racer på å oppdatere seg på de siste trendene og har alltid et boktips eller en kilde hun vil dele. Vi kjenner Lena som en blid og imøtekommende leder som vil vel og som har høye ambisjoner for seg selv og teamet.», sier Kaja Eikeland, CEO i Assessit

Kaja Eikeland, CEO i Assessit

Hva motiverte deg til å bli leder av avdelingen for organisasjon – og lederutvikling (OLU) i Assessit?

Det som først motiverte meg til å bli leder for akkurat dette teamet er menneskene. Kundefokuserte, verdibaserte og trygge konsulenter som det er flott å jobbe sammen med. Dessuten har utvikling, og det å skape, alltid vært viktig for meg. Det er det som gjør at jeg arbeider med utvikling av mennesker og organisasjoner, men også at jeg ønsker å være leder. Det som et team kan skape sammen er så mye mer, og det å legge til rette for at alle lykkes individuelt og som team er så inspirerende. Som leder har jeg også muligheten til å sette retning: tenke strategisk og utøve operativt. Den «oversettelsen» liker jeg veldig godt. Det er jo i hverdagen strategien blir virkelig. Det å komme oss fremover som team og hele tiden skape og bli bedre på å skape verdi for mennesker og organisasjoner motiverer meg og jeg gleder meg til fortsettelsen. .

Hva vil bli dine største styrker i rollen som leder for OLU?

Det at jeg allerede jobbet i Assessit gjør jo at overgangen har vært relativt smidig, så det tenker jeg er en fordel for teamet og meg. Ellers har jeg mange ulike erfaringer med meg inn i rollen, og det tenker jeg er en styrke når vi skal forstå organisasjoners behov. Erfaringen spenner fra leder- og prosjektlederroller i store, etablerte internasjonale organisasjoner, til utvikling av «start up» med overgang til «scale up». Jeg har arbeidet i linjen, erfaring fra ledergrupper, Shared Services og har erfaring fra HR fra ulike perspektiv.
Alt det gjør at jeg kan sette meg inn i mange perspektiver og utfordringer, og ikke minst være med å løse de. Ellers har jeg en sterk drivkraft til å få til ting og jeg ser at min empati kommer godt med der. .

Lena Nilsson, ny leder for organisasjon – og lederutvikling i Assessit

Hvorfor er leder- og ledelsesutvikling viktig?

God ledelse er noe jeg tenker er essensielt for å få engasjerte ansatte, og for at organisasjoner skal nå sine mål. I en verden hvor ting skjer fort, framtiden er usikker, kompleksiteten og tvetydighet øker (VUCA), så er det ekstra viktig å gjøre ledere i stand til å lede for å nå resultat. Ikke bare bli mer kjent med seg selv, men også se hvordan samspill med andre i og utenfor organisasjonen påvirker ledelse. Det blir stilt høye krav til ledere, og det å gjøre ledere i stand til å lykkes med ledelse er viktig. Selvinnsikt og forståelse for egen ledelse er en start, men det er veien videre som er viktig. Det å få til endringer i hverdagen, som i sin tur påvirker mennesker og organisasjonen.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med lederutvikling i årene fremover?

Når vi nå ser en økt økonomisk usikkerhet så vil dette påvirke organisasjoner, og de som antakelig må ta en god del av støyten er ledere. Det å få ledere til å lykkes i sine lederroller og ta hånd om seg selv og andre underveis, vil bli viktig. Lederes relasjonskompetanse er en nøkkel for ledelse som gir resultat. Det å ha gode dialoger med ansatte, ha en emosjonell modenhet, bygge tillit, gi og få tilbakemeldinger er viktig nå, og vil ikke bli mindre viktig fremover. Selvinnsikt og mental tilstedeværelse er nøkler for egen robusthet, men også for å bygge relasjoner med ansatte og andre kollegaer.
I tillegg vil mer kostnadseffektive måter å trene ledere på å bli viktige, så jeg har stor tro på at Assessit sin digitale ledersimulator hvor ledere trener dialoger vil bli enda mer brukt. Jeg gleder meg, og håper på å kunne skape verdi for mennesker og organisasjoner!

Vi i Assessit ønsker Lena varmt velkommen i ny rolle og
gleder oss til å se henne i action fremover.

OLU-teamet og CEO Kaja Eikeland avbildet med Jan Spurkeland i forindelse med sertifisering i kartlegging av relasjonskompetanse tidligere i november.

Vil du prøve dialogtrening i simulator?

Hvordan bruke spillbasert teknologi for å trene dialoger

«Assessit Gathering»

Publisert 20.10.23

Vil du prøve dialogtrening i simulator?

Det å bygge robuste relasjoner med ansatte gjennom dialoger er en nøkkel for resultatskapende lederskap. Gode dialoger bygger tillit og gir rom for anerkjennelse og endringer hos ansatte, men utfordringen er at muligheten til å trene på dette er begrenset. Vår ledersimulator gir ledere en mulighet til akkurat dette, og vi inviterer deg/dere til å prøve dialogtrening i vår ledersimulator. På «Assessit Gathering» får du innsikt i vårt faglige fundament i simulator (f.eks kjernekvadranten og GROW modellen), du får teste hvordan det er å møte våre avatarer i spillet og du får møte kollegaer.

Hold av tirsdag 21. november hvor vi fyller Hvelvet på Sentralen i Oslo sentrum med deltakere fra en rekke selskaper, for en mulighet å oppleve ledersimulatoren i praksis. Vi omvandler Hvelvet til en “spillehule” og håper du vil delta. Meld deg på via mail til post@assessit.no. Vi har begrenset antall plasser, så vi anbefaler å melde deg på så raskt som mulig.

Vi, og våre avatarer, gleder oss til å møte deg!

Påmelding:
post@assessit.no

Tid og sted:
tirsdag 21. november kl. 14-16,
Hvelvet, Sentralen

– For den moderne leder og arbeidsplass, er det veldig viktig at slike treningsverktøy og tilbud er fleksible. Vi vet i dag at trening på eget lederskap har en direkte effekt og gir helt målbare resultater.

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

 

Assessit vil takke alle kunder, kandidater og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk.

Vi er veldig glade for tilliten dere viser oss. Vi skal fortsette å være strategiske rådgivere for dere i året som kommer og sammen skal vi nå nye mål.

 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Frank Braathen – Hauge, Nyansatt i Assessit

Frank Braathen-Hauge 

Frank Braathen-Hauge

Director

 frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Codex Advokat Oslo AS


Frank B. Hauge starter i Assessit Executive Search. «Vi er glade for å ha fått inn en kapasitet som Frank på teamet vårt. Frank viser vinnermentalitet, profesjonalitet og lagånd som passer bra inn i våre ambisiøse målsettinger. Hans motivasjon for å jobbe i team med utnyttelse av hverandres styrker gjør oss trygge på at vi får en ny spennende dimensjon med Frank på laget, som våre kunder kommer til å nyte godt av fremover.» sier Adm. Direktør Kaja Eikeland

Hvorfor valgte du Assessit?

Grunnen til at jeg valgte Assessit er summen av flere forhold, og til slutt et ganske enkelt valg. Det er viktig for meg å jobbe sammen med mennesker som jeg trives med, som jeg kan lære av, og som kan utvikle noe sammen. 

De siste fire årene har jeg jobbet veldig tett og godt med Anders Faanes, Adm. Dir i Codex Advokat. Når muligheten for at vi kunne jobbe sammen videre åpnet seg, var det veldig interessant. At vi i tillegg kunne jobbe sammen som teameiere i Assessit sammen med Tron Skarpenes, som har lang erfaring og kunnskap gjorde at teamet kunne få enda en dimensjon.  

Det som allikevel var avgjørende, er muligheten til å bruke de siste fire års erfaring med bærekraft i næringslivet. Fra å være en ukjent virksomhet, har vi gjennom bærekraftsarbeid satt Codex på kartet og skapt et selskap med et stort konkurransefortrinn i bransjen. Suksessformelen har vært å raskt skape en rød tråd i alt vi gjør. Det startet med at vi ble verdens første klimanøytrale advokatselskap! Deretter fikk vi på plass gode samarbeidspartnere som Kirkens Nødhjelp, for så å sette samen vårt eget Advisory Board. Til slutt har vi også skapt substans gjennom å levere tjenester som setter søkelys på skjæringspunktet mellom juss og bærekraft. 

Målet har hele veien vært å skape mer konkurransekraft, samtidig som vi bidrar til å løse et universelt problem som angår oss alle. Her har jeg inntrykk av at mange ikke er bevisste, et bærekraftig næringsliv må være lønnsomt! Hvis det ikke er det, er det ikke bærekraftig.

Denne erfaringen vil jeg ta med meg inn i Assessit, som også er veldig interessert i bærekraftsarbeid og som jobber strukturert med dette i sitt virke.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem posisjonen som Assessit har. Et ledende selskap på sitt område, med en merkevare som kunden har tillitt til og som kjennetegnes av kvalitet, gir et fantastisk grunnlag for videre utvikling.

Hva vil bli dine største styrker i ny rolle i Assessit?

Det tror jeg er kombinasjonen av kunnskap, erfaringen og kommersiell tenkning. Som nevnt over har jeg vært med på å utvikle og kjenne på kraften som ligger i den grønne omstillingen. I tillegg til det har jeg erfaring fra en rekke roller og selskaper, der jeg har jobbet fått jobbe mennesker som er de beste på sine områder.

I 2008 var jeg den første ansatte i et selskap som gikk fra 3 millioner til 1,7 milliarder i omsetning på 10 år. Jeg har fått jobbet tett med virksomheter som Norges Bank/NBIM, Posten, Statens Vegvesen, DNB og Sykehuset Østfold. I Codex Advokat har jeg vært med på å skape økt konkurransekraft gjennom å bli ledende på bærekraft i bransjen. Dette har verdifull læring!

Som person tror jeg og har fått tilbakemeldinger på at jeg er positiv, en som ønsker å se løsninger fremfor å grave seg ned i problemer og utfordringer. Jeg brenner for fag, men også for det kommersielle. Hvordan skal vi kommunisere og markedsføre oss? Det finnes en skog med flinke mennesker som ikke når frem med budskapet og kompetansen sin.
.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Verden står overfor kanskje det største problemet vi har sett i vår tid. Det må skje en transformasjon i arbeidslivet, den må bli mer bærekraftig. Løsningene er mange, og mange av løsningene har vi ikke sett enda. Jeg tror at fremtidens ledere er og må være opptatt av dette. Det vil komme nye lover og reguleringer, men også andre problemstillinger. Hvordan fortsette arbeidet med likestilling, inkludering og ikke minst løse fremtidens utfordringer med en aldrende arbeidsstyrke.

Jeg tror også at de selskapene som har mot til å gå i front, vil være de som skaper seg selv et konkurransefortrinn og vil skape de beste resultatene på sikt. For å lykkes må vi være i forkant på disse områdene.

Vi ønsker Frank hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!