fbpx

Bygg, anlegg og eiendom

Assessit har bistått mange ulike aktører innen bygg, anlegg og eiendom.

Vi har i mange år jobbet med entreprenører, eiendomsselskaper og andre utbyggere, rådgiverselskaper, prosjekt- og byggelederselskaper og meglere.

Oppdragene har i hovedsak blitt løst med Executive Search, hvorav enkelte i kombinasjon med annonsering i utvalgte media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
NCC, Multiconsult, Boligbygg Oslo KF, SIO, Betonmast, JM, Entra, Aase Byggeadministrasjon, Norwegian Property, Oslo Areal, Clemes Eiendom, Veidekke, PEAB, Bane Nor, Baneservice, Implenia, Reiljers, Link Arkitekter, CF Møller arkitekter, TOBB, Privatmegleren, Posten Eiendom, Norsk byggtjenester, ONCO m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert blant annet disse rollene:

Administrerende direktører
Chief Finance Officers (CFO)
Chief Information Officer (CIO)
Konsernregnskapssjefer
Managing Director UK
Managing Director Poland
Divisjonsdirektører
Regionsdirektører
Eiendomsdirektører
Forvaltningsdirektører
Prosjektdirektører
HR-direktører
Kommunikasjonsdirektører
Juridiske direktører
Innkjøpsdirektører
Kvalitetssjefer
Eiendomssjefer
Prosjektutviklere
Forretningsutviklere
Prosjekteringsledere
Oppdragsledere
Fagdirektører for ulike tekniske fag
Prosjektledere