COO TIL BULL & CO

Personalledelse, kulturbygging og employer branding

Bull & Co ble etablert i 1864, og har kunder fra børsnoterte internasjonale foretak til familiebedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner og privatpersoner. 

Bull & Co har spisskompetanse innen de fleste rettsområder. Avhengig av den enkelte saks størrelse og karakter, setter vi sammen tverrfaglige team som gir kundene adgang til å trekke på hele bredden av kompetanse og erfaring.

Gjennom våre internasjonale nettverk har vi tilgang til lokal juridisk ekspertise over hele verden. Vi har kontorlokaler ved Solli plass i Oslo.

Personalledelse – Kulturbygging – Employer Branding

Advokatfirmaet Bull & Co skal vokse inn i fremtiden og søker Chief Operating Officer. Du skal bidra til at selskapet når sine strategiske målsettinger, og blant annet bidra i og følge opp utviklingsprosjekter, styrke leveranseevnen, videreutvikle produktporteføljen, rekruttere for fremtiden og utvikle merkevaren. Bull & Co ønsker å se på nye forretningsmodeller og vil heie frem deg med litt utradisjonell tankegang. Vi i Bull & Co har som mål å være Norges beste advokatteam!

Som COO blir du sentral i selskapets videre utvikling av en kultur med fokus på kompetansedeling, samarbeid i prosjekter og salg-og markedsarbeid. COO har personalansvar for partnere og mellomledere, og rapporterer til styret.

Arbeidsoppgaver:

 • Personalledelse, inkludert coaching og bidra til fastsettelse av målsetting for partnere og direkte rapporterende (mellomledere)
 • Målstyring, aktivt bidrag og tett oppfølging av selskapets ulike prosjekter
 • Sørge for aktiviteter som realiserer strategien og som bringer Bull & Co mot sine strategiske mål
 • Employer branding – organisere arbeidslivsdager og andre profilaktiviteter overfor kandidatmarkedet
 • Praktisk rekrutteringsarbeid
 • Økonomistyring inkludert identifisering av forbedringsområder
 • Kontinuerlig arbeide med å forbedre rapportering til styre og partnere
 • Bidra med forberedelse av partner- og styremøter

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring og dokumenterte resultater som leder, gjerne fra konsulentvirksomhet
 • Grunnleggende forståelse av forskjellen mellom et partnerskap og normal linjebasert virksomhet
 • Erfaring med å bygge verdier og kultur i en virksomhet
 • Grunnleggende økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • Evner å gi andre en klar retning, samt iverksette handling
 • Har en lederstil som motiverer, dyktiggjør og sørger for at medarbeidere får utviklingsmuligheter og oppfølging
 • Du tilpasser deg teamet og bygger lagånd
 • Du setter klart definerte mål og håndterer krevende mål med entusiasme
 • Planlegger aktiviteter og prosjekter i god tid og tar høyde for eventuelle endringer
 • Gode kommunikasjonsevner, fleksibilitet og samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi tilbyr en spennende rolle med faglige utfordringer, stor grad av påvirkning og konkurransedyktige betingelser.

Kenneth Ryvoll Klev

Kenneth Ryvoll Klev

Partner

+47 970 64 624
krk@assessit.no
Linkedin 

Øistein Magnussen

Øistein Magnussen

Partner / Gründer

+47 901 06 060
oma@assessit.no
Linkedin