fbpx

Bekk Consulting

Bedre og tryggere med kontinuerlig utvikling

Assessit har utviklet et Managerprogram for Bekk. Målet var at managerne skulle bli bedre og tryggere i rollen, utvikle de som kommer etter, samt motivere til kontinuerlig læring. Programmet gikk over to år med seks moduler/samlinger og arbeid i basisgrupper mellom samlingene.

«Bekk er svært godt fornøyd med Assessit, de levere alltid på tid og i henhold til avtale»

Hanne Engen, direktør for HR, informasjon og administrasjon

Programmet vektlegger å forsterke eksisterende styrker, og jobbe mer effektivt og annerledes med svakheter. Sentrale temaer har vært managerrollen, kommunikasjon og relasjoner, selvledelse og arbeidsglede, velfungerende og effektive team, samt coaching og anerkjennelse. Alt knyttet til arbeidshverdagen som Manager.

Programmet er videreført i form av et Managerforum som er gjennomført i to år. Assessit har også utviklet og gjennomført kurs på BEKKs Senior Bootcamp i tre år, samt holdt kurs for nye ledere.

Faktaboks

Fagområde
Lederutvikling – design, utvikling og gjennomføring

Om kunden
Bekk er et norsk selskap med 400 spesialister innen strategi, design og teknologi.

Produkter benyttet
Reflected Best Self ExerciseTM utviklet ved Center for Positive Organizational Scholarship ved University of Michigan

Evaluering
Snittevaluering 8-10 på skala 1-10