fbpx

Assessments & Audits

Om tjenesten

Assessments & Audits

Assessments er en samlebetegnelse for målinger som gir valid og reliabel informasjon om prestasjons- og resultatdrivere, på individ-, team- og organisasjonsnivå. Denne informasjonen er avgjørende for å rekruttere de riktige menneskene inn i organisasjonen og en forutsetning for relevant og effektiv utvikling, av individ-, team- og organisasjon. Vår spisskompetanse er å skaffe og overføre denne informasjonen, på en slik måte at den bidrar til bedre beslutninger og mer effektiv utvikling.

Assessit skreddersyr assessment center, både for seleksjon, kompetansekartlegging og -utvikling. Vi leverer management audits og management team audits, både som et grunnlag for strategisk kompetansestyring og i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Vi leverer kulturkartlegginger og skreddersydde medarbeiderundersøkelser.  Vi kan nå også tilby banebrytende og digitalisert assessment-metodikk, basert på kunstig intelligens, mobilteknologi og den seneste utvikling innen psykometri. Felles for våre målinger er at de gjennomføres med vitenskapelig dokumenterte og effektive verktøy og metoder. Våre oppdragsgivere kan stole på at vi måler det vi vet er viktig å måle, og at resultatene gjøres relevant for oppdragsgiver gjennom en kombinasjon av psykologisk fagkunnskap og forretningsforståelse.

Ta kontakt

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Assessments & Audits? Ta kontakt