fbpx

”Hva kan jeg gjøre for deg?”

Publisert 27.06.2017

Etter en god samtale om lederskap med Christian Granly er det dette spørsmålet som surrer i hodet mitt. Det er så verdifullt og virkningsfullt. Det rommer holdning og handling og personlig tenker jeg at i dette ligger kjernen til Christians suksess.

 

Årets Unge Leder 2016

Christian er salgssjef i Circle K og ble kåret til Årets Unge Leder 2016. Kåringen utføres årlig av konsulentseslskapet Assessit AS og Christian gikk av med seieren blant 200 kandidater som er blitt testet, utfordret og evaluert. At Christian vant, skyldes altså verken tilfeldigheter eller trynefaktor, men en faglig forankret og omfattende prosess.

#snakkestilfrokost

Jeg var tilstede på konferansen da Christian ble utropt som vinner, og ble nysgjerrig på mennesket bak. Jeg inviterte han derfor til å #snakkestilfrokost. FuelBox LEDER fasiliterte samtalen og spørsmålene vi trakk; ”Hvilke ledere ser du opp til?” og «Hva vurderer du som dine viktigste oppgaver som leder gjennom endringsfaser?» skapte spennende refleksjoner om å bry seg om både arbeidsoppgavene og menneskene, om å tilpasse egen lederstil for å møte ulike medarbeideres behov og hvordan lede i en tid preget av endringer, høyt tempo og krav til effektivitet.

 

”Hva kan je gjøre for deg?”

Christian Granly mener ledelse er en støttefunksjon. At det er hans oppgave som leder å stille sine medarbeidere spørsmålet: ”Hva kan jeg gjøre for deg?”

Hva dette spørsmålet skaper, er det verdt å reflektere over. For spørsmålet kan skape stor verdi for ledere som per definisjon skal ”nå mål gjennom andre”.

Spørsmålet rommer både holdning og handling. Personen som får spørsmålet vil føle seg verdsatt og viktig. Spørsmålet ansvarliggjør og myndiggjør medarbeideren, samtidig som vedkommende får mulighet til å få reell hjelp. Som leder vil dette spørsmålet gi mulighet for å bidra der det er behov, men også få verdifull innsikt og være sterkt relasjonsbyggende.

 

Assessit sin opplevelse av Christian

«Ja vi opplever Christian veldig relasjonsorientert» forklarer prosjektleder for Årets Unge Ledere Anne Mørup-Andersen fra Assessit.

«Han har stort fokus på sine medarbeidere og det at være en støttende leder, og han er veldig opptatt av at få det beste frem i sine medarbeidere og skape resulter gjennom de. Vi har hørt ham si flere ganger at «ledelse er en servicefunksjon» , være på gulvet og være tilgjengelig for sine medarbeidere – management by walking around som han har kaldt det. Han har helt sikkert denne form for ledelse helt inngrodd i han og samtidig er han veldig ambisiøs, en god kombinasjon for å oppnå resultater. Christian er nettopp blitt forfremmet og overtar stillingen til hans leder etter sommeren, – en forfremmelse og et steg opp i karrierestigen for Christian i Circle K».

 

Hva skal til for å lykkes som leder?

Forskningen har over lang tid vært tydelig: det er lederne med høy emosjonell intelligens, som skaper tillitsfulle relasjoner og skaper høy grad av jobbautonomi, som lykkes best. I tillegg til disse egenskapene opplever jeg Christian som svært handlekraftig, med masse engasjement og høye ambisjoner.

Selv er han også resultat av godt lederskap. Vi tok en prat med HR direktør i Cirkle K, Kari Wang Olsen, for å høre hva de selv tenkte om Christians suksess. Denne samtalen synliggjorde at hans utvikling er en del av en strategisk og strukturert satsing i Cirkle K. De har jobbet målrettet med Christians muligheter. Identifisert dem og fulgt dem opp systematisk. Dette har inkludert både deltakelse i ulike prosjekter og studier ved BI. I tillegg har de sørget for å dele hans historier. Han har altså hatt en organisasjon i ryggen som har drevet utviklingen hans videre. Som på mange måter har sett han og selv spurt: Hva kan jeg gjøre for deg?

Er du leder? Prøv selv: Still dine medarbeidere dette spørsmål og se hva det kan skape! Lykke til – og del gjerne dine tanker og erfaringer!

For flere gode, åpne spørsmål som kan styrke ditt lederskap, se https://fuelbox.no/fuelbox/fuelbox-leder-lederutvikling/
Nomineringer og påmeldinger til Årets Unge Ledere 2017 åpner 14/8 og kan gjøres direkte på www.assessit.no/aul

Tekten skrevet av Tonje Flack, FuelBox