fbpx

Apotek 1

Tryggere og tydeligere ledere

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne, øke selvinnsikten og bygge mot og kapasitet til å gjennomføre nødvendige endringer. Programmet bygger på allerede gjennomført lederutvikling i 2011-2013 (med Assessit) og pågår fortsatt.

Programmet tar utgangspunkt i Apotek 1s strategiplattform, og har spesielt fokus på verdiene og retningslinjene for ledelse, kultur og adferd. Assessit har i samarbeid med Apotek1 utviklet en 360-graders evaluering, train-the-trainer guide, kjøreskjema, presentasjoner samt oversikt over alle modellene og teoriene som benyttes i programmet.

Vi har nå hatt et samarbeid som strekker seg over flere år. Vi ser at det er en verdi i å opprettholde kontinuitet i programmet med faste konsulenter.

Kristin Watndal HR-direktør

Programmet har gitt svært raske resultater siden de fleste lederne (280 apotekere) har vært gjennom mange av temaene og har et felles begrepsapparat.

Faktaboks

Fagområde
Lederutviklingsprogram

Om kunden
Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede.

Evaluering snitt
9