fbpx

Assessit samarbeider med Apotek 1 om å utvikle fremtidens ledere

Gode ledere er en avgjørende faktor for å lykkes som selskap, og et godt samarbeid kan løfte lederutviklingen

Apotek 1-gruppen er Norges ledende apotekkjede med sine mer enn 350 apotek godt kjent for de fleste av oss. På nettsidene deres står det blant annet: “Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære for våre kunder.” Kunnskapsrike medarbeidere handler også om dyktige ledere, og det er her historien om Apotek 1 og Assessit begynner.

– For noen år siden ønsket Apotek 1 å bygge opp et ledertreningsprogram som skulle gå kontinuerlig over tid, sier Hilde Drevland, som går over fra HR-sjef til Driftsjef i disse dager.

– Vi var i kontakt med flere konsulentselskaper, men valgte Assessit fordi de hadde konkret erfaring fra bransjen vår. De hadde dessuten bra referanser, og vi fikk raskt gode relasjoner til konsulentene som jobbet der. Det fruktbare samarbeidet har nå vart siden 2010.

Hilde Drevland, Driftssjef i Apotek 1

Samarbeider om ledertreningsprogram

Det Assessit gjør for Apotek 1 er først og fremst å levere et ledertreningsprogram for apotekere og ledere på hovedkontoret. Dette er utarbeidet og gjennomføres i samarbeid med HR internt i Apotek 1.

Assessit har også jobbet med regionsjefgruppen, og da både med leder- og ledergruppeutvikling. Videre samarbeider de på lederaspirantprogrammet, og Assessit har i tillegg bidratt med foredrag og kurs på apotekersamlinger for hele kjeden.

– I Apotek 1 ønsker vi å være i førersetet for våre ledertreningsprogram, og vi har god kompetanse internt. Det gjør at vi kan bygge kompetanse og fasilitetere prosesser sammen på en god måte. Samtidig ønsker vi å sparre og samarbeide med Assessit fordi det er med på å profesjonalisere programmene. Det gir oss muligheten til å være en del av et fagmiljø, forteller Drevland.

Fordelen med å jobbe på denne måten er at Apotek 1 og Assessit utfordrer hverandre. Det blir som et lykkelig ekteskap: Etter hvert som årene går blir man mer samkjørte og får et stadig bedre samarbeid, og i denne interaksjonen skapes bedre programmer.

– Vi ser nytten av å ha et fleksibelt og kompetent konsulentfirma som gjør oss gode – og omvendt.

Ledertrening gir trygghet

Målgruppen for ledertreningsprogrammet er apotekere, regionsjefgruppen og ledere på servicekontoret.

– Det som er avgjørende for oss er at vi jobber med arbeidsmetodikk og erfaringsbasert læring, og det skal være relevant for hverdagen og de målene vi har i Apotek 1. Målet med treningen er at vi skal gi de erfarne lederne erfaring til å bli trygge i rollen, få mer selvinnsikt og utvide lederrepertoaret innenfor rammene, strategiene og retningslinjene for Apotek 1, forklarer Drevland.

Ledertrenings- og lederaspirantprogrammet er bare to av flere ulike utviklingsløp Apotek 1 har for lederne, og ifølge Drevland er det summen av hele pakken som gjør at dette fungerer så bra.

– Jeg tror at kontinuitet er avgjørende. Derfor har vi flere ulike lederutviklingsprogrammer som går fra du er nyutdannet farmasøyt, via talent, til du kommer på ledertrening. Løpet har en rød tråd, og de som fullfører stiller ofte sterkere og får et fortrinn når det gjelder trygghet.

Roser Assessit

Programmene har fokus på det relasjonelle. Det vil si at balansen mellom oppgavefokus og relasjonsfokus vektlegges sterkt, og Drevland forteller at det jobbes mye med endringsledelse og kommunikasjon generelt.

– Det vi ser er at de som har vært med på denne reisen har en økt grad av både selvinnsikt og evne til å forstå hvordan de påvirker andre, og det vil jo også gjøre dem i bedre stand til å utøve lederansvar overfor sine medarbeidere.

– Hva synes du og kollegene dine om jobben Assessit gjør for dere?

– Jeg opplever at Helen og Trude er veldig kunnskapsrike på fagfeltet sitt. De er fleksible og tilstreber å gjøre oss fornøyde. Jeg vet vi er en krevende kunde siden vi er faglig engasjert, og jeg opplever at dette er utviklende for begge parter. De to er fantastiske og uformelle mennesker som det er enkelt å samarbeide med.

Drevland oppfordrer andre bedrifter og selskaper til å gjøre som Apotek 1: Inngå et samarbeid med Assessit. For Apotek 1 betyr samarbeidet bedre ledelse, hvilket bidrar til å øke kompetanse og kvalitet i alle ledd. Det kommer både medarbeidere og kunder til gode.

– Jeg kan absolutt anbefale Assessit, fordi jeg opplever at synet de har på organisasjons- og lederutvikling og den faglige ballasten de har, bidrar til å skape en treningsarena som fører til at du faktisk kan gå gjennom gjennom hverdagen som en bedre leder, sier Drevland før hun avslutter:

– Assessit bidrar til en ledertrening som legger til rette for at vi får de verktøyene som skal til for å kunne trene i hverdagen. Det er jo nettopp i hverdagen du utvikler deg som leder – ikke på kurs.

 

Klikk her for å lese mer om hvordan Assessit kan hjelpe deg med å være i forkant, og å skape virkningsfull og god ledelse gjennom utvikling av individer, team og organisasjon.