fbpx

Rebekka Buvik Myrtveit, ny rådgiver i Assessit!

Rebekka Buvik Myrtveit

Rådgiver
rmy@assessit.no
+47 93 42 37 61
LinkedIn

 

Tidligere arbeidsgiver
ISCO Group AS

 

Utdannelse 
Mastergrad i Arbeids- og
organisasjonspsykologi 
ved Universitetet i Oslo

Rebekka Buvik Myrtveit starter som rådgiver i Assessit Executive Search & Rekruttering. «Vi er veldig glade for at Rebekka har valgt oss. Hos Assessit jobber vi i styrkebaserte team og vi gleder oss til å få hennes kompetanser inn i teamet», sier CEO, Kaja Eikeland.

 

Hvorfor valgte du Assessit? 

Jeg valgte å starte i Assessit fordi jeg opplever dere som innovative, både når det gjelder lederrekruttering og på lederutviklingsfeltet. Assessit har også valgt å digitalisere deler av kjernevirksomheten, og det er en fornyelsesprosess jeg opplever som svært interessant å være med på. I Assessit får jeg muligheten til å utvikle meg og jobbe med varierte arbeidsoppgaver. Det blir spennende å kunne få muligheten til å jobbe med både lederutvelgelse, lederutvikling og unge talenter gjennom Assessit sin kåring av Årets Unge Ledere. Jeg liker å samarbeide med dyktige medarbeidere, og opplever Assessit som et teamorientert selskap hvor teamkultur og trivsel settes høyt på agendaen.

 

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Rådgiver i Assessit?

En av mine styrker er å forstå hva som trigger og motiverer andre mennesker. Min kjernekompetanse er psykologi, og jeg mener at jeg kan bruke min psykologiske skolering i arbeidshverdagen min.

Jeg vil også trekke frem min coaching-kompetanse, som hjelper meg til å løfte frem andre menneskers styrker. Dette gjør meg godt rustet til å finne rett person til rett arbeid, og bidra til personlig og organisatorisk utvikling. Likeledes er jeg svært interessert i innovasjon og nye teknologiske løsninger. Jeg har selv erfaring fra start- ups innen psykisk helse og digitalisering av rekrutteringsverktøy, og ønsker å bringe dette med meg videre inn i Assessit.

 

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Jeg tror på nettverksbygging, og har et kontinuerlig fokus på menneskene i organisasjoner. Det å alltid bevare det mellommenneskelige perspektivet tror jeg bestandig vil være en vesentlig faktor for å lykkes. For meg er det også viktig at organisasjonen deler en felles visjon og satser på organisasjonslæring for alle medarbeidere. Samtidig tror jeg på det å benytte digitale hjelpemidler for å gjøre rekruttering mer effektiv, levende og interaktiv. Bruken av teknologi og gamification i rekrutterings- og lederutviklingsprosesser synes jeg virker spennende, og tror det kan bli et viktig konkurransefortrinn i årene fremover.

 

 

Vi ønsker Rebekka hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!