fbpx

Økt læringseffekt ved bruk av digitale løsninger i ledertrening

Assessit har sammen med IT-selskapet Attensi utviklet en simulator hvor ledere kan trene på ulike ledersituasjoner.

Ved å bruke anerkjente lederkompetanser kombinert med dataspillenes erfaring på «gaming» har vi utviklet en helt ny måte å drive ledertrening på. Lederne kan trene når det passer leder selv ved å bruke egen pc. De møter reelle situasjoner som de skal løse gjennom ulike svaralternativer, hvor alternativene får konsekvenser for den videre dialogen og relasjonen. Simulatoren er benyttet i sammenheng med Årets Unge Ledere og de som har brukt den gir svært gode tilbakemeldinger på læreeffekten.

Når vi ikke er godt forberedt på de ulike utfordringene vi møter, kan dette få veldig mange negative konsekvenser, for både lederen, medarbeiderne og ikke minst for virksomheten. 

– Ledere er rett og slett nødt til å trene kontinuerlig og løpende, for å kunne skape bedre effekt av eget lederskap. Gode ledere skaper resultater sier Frydenlund.

 

Hvordan morgendagens ledere kan lykkes 

– Fremtidens ledelse handler veldig mye mer om å teste og prøve ut, enn å tro at man har alle de riktige svarene. Man kan ikke være overlegen på alle fremtidens scenarioer, sier Frydenlund.

Den digitale ledersimulatoren genererer mye data som kan gjøre at man kan måle effekten av det å drive med jevnlig og systematisk ledertrening.

For første gang kan vi vite og ikke bare synse. Det at spillsimulatoren genererer data som vi kan bruke for å skjønne hvordan det faktisk står til, er en stor mulighet.

– Vi kan bli bedre ledere ved å se på hvordan vi trener, finne ut hva man er gode på og hvor godt man løser oppgaver. Vi får et grunnlag for å vite hva vi må gjøre annerledes, noe som er veldig motiverende for videre trening og endring, forklarer Frydenlund.

 

Morsom trening og læring av feil

Anders Haugeli Halvorsen, leder forretningsutvikling og innovasjon hos Assessit forklarer:

– Det unike med Assessit Ledersimulator er at den spesifikke ledertreningen skjer i krysningen av spillteknologi og faglighet. Dette har vi jobbet med over 2 år på å optimalisere. I simulatoren får du både umiddelbar tilbakemelding og plass til refleksjon. Dette er like viktige ingredienser, sier Haugeli Halvorsen.


Ledersituasjoner har nødvendigvis ikke tydelige svar på hva som er rett og galt, men alle valg påvirker og gir reelle effekter.

– Dette har vi tatt høyde for med både realistiske situasjoner, presise tilbakemeldinger og litt humor. Vi jobber med både emosjoner og relasjoner, og det er lett å la seg engasjere og ville spille på nytt. På den måten høster ledere nye erfaringer, forteller Haugeli Halvorsen.

Assessit har så langt fått tilbakemeldinger om at ledere som trener i simulatoren opplever løsningen som morsom, realistisk og lærerik. – Dette er noe helt annet enn klassisk e-læring og klassiske kurs. Ved å tilføre opplevelses aspekter, underholdningselementer og gamification, bidrar dette til at ledertrening blir lystbetont og morsomt. Og hva skjer når noe er morsomt? Jo, da har får lyst til å bruke tiden sin til det, og det kan til og med bli morsomt å lære av sine feil, avslutter Halvorsen

 

Les også: