fbpx

Inspirerende lederutvikling og endringsledelse som gir resultater

27 mai, 19

Å få jobbe med noen som forstår virksomhetens forretningsbehov, var avgjørende for Eiendomsmegler Vest, da de skulle sette fokus på lederutvikling.  

– Vi har gjort en rekke endringer for å kunne vokse og utvikle oss videre. Ledertreningen er en viktig del av arbeidet som skal til for å kunne nå målene våre. Vi prøver og feiler og lærer underveis. Offensive vekstmål merkes i organisasjonen på godt og vondt, og god ledelse er ekstra viktig når ting er i endring. Så langt synes jeg ledertreningen allerede har allerede gitt positive effekter. Det blir mye hardt arbeid fremover, samtidig som det er gøy å slå egne rekorder og se at vi beveger oss i riktig retning. Jeg ser frem til neste år når vi begynner å virkelig kunne måle verdien og effekten av samarbeidet med Assessit, forteller Tvedt Fredriksen.


Verdien av riktig samarbeidspartner

Veslemøy Tvedt Fredriksen, er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit. Da hun var ny i firmaet for et år siden, stod hun overfor to ulike utfordringer.

– Oppgaven var å skape et nytt team av ledere på regionnivå. I tillegg skulle det skapes en ny form for dialog og samarbeid for salgsledere. Disse er lokalisert på 20 ulike steder på Vestlandet og driver egne kontorer, forklarer hun.

Det å skulle skape felles begreper og hva det vil si å være salgsleder i Eiendomsmegler Vest, gjorde at hun kom i prat med, Sonja Hauan, regionleder av konsulentselskapet Assessit på Vestlandet. Hauan hadde tidligere vært inne i Eiendomsmegler Vest for å bidra med prosesser rundt rekruttering og hadde vist god forståelse for bedriftens forretningsstrategi. Hauan hadde dermed god forståelse for hvilke utfordringer og behov Eiendomsmegler Vest hadde. 

– Hauan og jeg pratet ofte om organisasjonen vår, rekruttering, sammensetning av ledergruppe og strategi. Jeg skjønte raskt at jeg hadde møtt en som forstod utfordringene vi stod overfor, forteller Tvedt Fredriksen.

Erfaringene rundt kompetansen til Assessit, gjorde at Tvedt Fredriksen ble nysgjerrig på hva selskapet også kunne bidra med i forhold til områder innenfor organisasjons- og lederutvikling. Det viste seg å bli første steg på en spennende reise som så vidt har begynt.

Veslemøy Tvedt Fredriksen, Adm. Dir. Eiendomsmegler Vest, er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit.

 

Pilotprosjekt  

– Vi kjørte et opplegg i 3-4 måneder i fjor høst. Vi hadde både felles samlinger og individuell oppfølging hvor salgslederne i en utvalgt region, har fått personlig oppfølging. Tilbakemeldingene var kjempepositive, og vi så at salgslederne responderte så godt at vi ønsket å utvide konseptet, forteller Tvedt Fredriksen.

Det er et prosjekt som skal pågå i 12 måneder hvor det jobbes med ledergruppen til Tvedt Fredriksen. 

– Vi er ganske nye for hverandre. Noen har jobbet Eiendomsmegler Vest en stund, og andre er helt nye. Vi skal gå fra å være en gruppe ledere til en ledergruppe og prøve å finne ut hvordan vi skal jobbe sammen for å få ut mer av potensialet som ligger i gruppen og i organisasjonen, sier Tvedt Fredriksen.

 

Viktigheten av en god samarbeidspartner

Tvedt Fredriksen mener at bevissthet rundt lederrollen og eget bidrag er viktige faktorer som spiller inn. Det å kunne se på hvilke styrker og svakheter man har, men også ha selvinnsikt og refleksjoner rundt lederrollen, er ting som spiller en rolle i lederutviklingen. 

– Det å være sikker på at vi ikke alle ligger nede i maskinrommet for å skru på skruer og muttere, men sørge for at vi også har tilstrekkelig oversikt, riktig retning og ikke minst tar gode valg, sier Tvedt Fredriksen.

Det å skulle samarbeide med noen som ser ting litt klarere og som mestrer kunststykket å prioritere, er viktig. Relevante spørsmål som gjør at man må reflektere litt annerledes, er derfor ofte avgjørende når det kommer til et fruktig samarbeid på ledernivå.

Tvedt Fredriksen mener det er viktig at man finner en partner som er trygg på at metoden som brukes, fungerer uten at det går prestisje i å få den gjennomført.

 

Utfordringer på veien, men det beste i vente

Ifølge Tvedt Fredriksen er alt man ønsker å endre, en utfordring. Det er også det som gjør ting så spennende når det kommer til ledertrening og veiledning. Eiendomsmegler Vest ønsker å skape varig forbedring. Det har den administrerende direktøren sørget for.

Selv om det ikke er mangel på utfordringer som skal løses, mener hun at det er stor grunn til å glede seg til det som skal skje fremover. 

– Assesit har en forretnings- og ledererfaring som gjør at jeg aldri er i tvil om at de setter våre interesser foran egen metode. Det synes jeg er den virkelig store fordelen med leverandøren vi valgte. Det å ha en partner som alltid går direkte til kjernen av utfordringen og ikke bruker mye tid på lange innledninger og rammeverk er veldig befriende, avslutter Tvedt Fredriksen.