fbpx

Humankapital er selve nøkkelen til gevinstrealisering

Publisert 13.06.18

Vil du ha mer informasjon om emnet? Ta kontakt med:

Paul Andreas Lundeby
Seniorkonsulent
+47 950 43 105
pal@assessit.no
Linkedin

Marianne Kirknes
Seniorkonsulent
+47 918 98 530
mki@assessit.no
Linkedin

Kenneth Ryvoll Klev
Partner
+47 970 64 624
krk@assessit.no
Linkedin 

Halvparten av alle selskaper som kjøpes opp, mislykkes med sin gevinstrealisering. En selskapsgjennomgang, spesielt juridisk og finansiell Due Diligence, er nesten synonymt med transaksjoner og oppkjøp. Men hva med Human Due Diligence? En grundig gjennomgang og vurdering av selskapets ledelse og humankapital prioriteres sjeldent. Hvorfor er det slik?

Viktig etterspørsel og verdifulle elementer

De aller fleste av oss har, eller kommer til å kjøpe noe brukt. Eksempel på dette er hus eller bil. Som kjøper av brukte ting setter man seg inn i objektets tilstand, noe man også har en plikt til å gjøre med tanke på kjøpsloven.  Dette gjøres ofte ved at man etterspør tilstandsrapport, takstdokumenter eller lignende.

Vi går gjennom denne prosessen for å avdekke elementer som vil kunne påvirke prisen, eller som til og med vil kunne påvirke vårt ønske om å kjøpe objektet. Antagelsene vi gjør oss er også langt på vei gyldige når vi beveger oss inn store og små transaksjoner i finansverden.

Er din ledergruppe fremtidssikret? Vi har skapt effekt for våre kunder i 15 år. Nysgjerrig på hvordan vi gjør det? Ta kontakt! 

Den viktigste kapitalen vi har

I en verden i endring og som stadig akselererer, er humankapital for mange selskaper den viktigste kapitalen de har. Likevel blir ikke denne humankapitalen, som er forutsetningen for gevinstrealisering og vekst, utsatt for en grundig gjennomgang før oppkjøp eller sammenslåinger.

Dette blir spesielt merkelig med tanke på at hele 50% av oppkjøpte selskaper mislykkes i sin gevinstrealisering.

For å tegne et enda tydeligere bilde på hvor viktig humankapital er; Vi vet at ledelse svarer for 50% av variansen i et selskaps resultat. Vi vet at CEO alene svarer for 14% av variansen i et selskapet resultat. Likevel blir altså de potensielle finansielle og juridiske skjelettene i skapet regnet som viktigere enn de levende menneskene i ledergruppen.

Lyst å vite mer om Assessits programmer for organisasjon- og lederutvikling? Les mer her!

 

Risikoen ved feilinvesteringer

I praksis betyr dette at mange kjøper selskaper uten å sette seg grundig inn i hva de faktisk kjøper. For å trekke paralleller til et huskjøp så er det er omtrent som å gjøre en grundig gjennomgang av kjelleren, deretter første og annen etasje, og på bakgrunn av dette skrive kontrakt for så å finne ut at huset faktisk mangler tak. Da hjelper det lite at kjelleren er fuktfri.

I et kunnskapsbasert og digitalisert samfunn hvor mye av kapitalproduksjonen i selskaper ligger i menneskenes hoder, hvorfor består da ikke Due Diligence-prosesser av en humankapital revisjon? Med transaksjoner som gjennomføres halvveis i blinde og investorer som ikke ser skogen for bare trær, kan det kanskje til tider virke som om finanseliten kjøper opp selskaper med øynene lukket.

Forelskelse gjør ofte blind

For oss rådgivere som ofte inviteres inn i etterkant av transaksjoner som enten har stoppet opp, eller hvor eierne etter et år eller to ser at avkastningen deres ikke samsvarer i henhold til prognosene, stiller vi ofte spørsmålet: «Undersøkte dere ledelsesforholdene og de kulturelle forholdene før dere kjøpte?»

Svarene vi får går ofte i retning av: «Jo, vi gjorde en revisjon og vi spurte ledelsen, men markedsandelene vi fikk tilgang på var så spennende, og forretningsideene var så lovende. I tillegg sa de jo at det ikke var noen ting å bekymre seg over».

For oss ligner dette på det som kan beskrives som en forelskelse, og som kjent gjør ofte kjærlighet blind.

Er din ledergruppe fremtidssikret? Vi har skapt effekt for våre kunder i 15 år. Nysgjerrig på hvordan vi gjør det? Ta kontakt! 

Halvparten av alle selskaper som kjøpes opp, mislykkes med sin gevinstrealisering. En selskapsgjennomgang, spesielt juridisk og finansiell Due Diligence, er nesten synonymt med transaksjoner og oppkjøp. Men hva med Human Due Diligence? En grundig gjennomgang og vurdering av selskapets ledelse og humankapital prioriteres sjeldent. Hvorfor er det slik?

 

Viktig etterspørsel og verdifulle elementer

De aller fleste av oss har, eller kommer til å kjøpe noe brukt. Eksempel på dette er hus eller bil. Som kjøper av brukte ting setter man seg inn i objektets tilstand, noe man også har en plikt til å gjøre med tanke på kjøpsloven.  Dette gjøres ofte ved at man etterspør tilstandsrapport, takstdokumenter eller lignende.

Vi går gjennom denne prosessen for å avdekke elementer som vil kunne påvirke prisen, eller som til og med vil kunne påvirke vårt ønske om å kjøpe objektet. Antagelsene vi gjør oss er også langt på vei gyldige når vi beveger oss inn store og små transaksjoner i finansverden.

Er din ledergruppe fremtidssikret? Vi har skapt effekt for våre kunder i 15 år. Nysgjerrig på hvordan vi gjør det? Ta kontakt! 

 

Den viktigste kapitalen vi har

I en verden i endring og som stadig akselererer, er humankapital for mange selskaper den viktigste kapitalen de har. Likevel blir ikke denne humankapitalen, som er forutsetningen for gevinstrealisering og vekst, utsatt for en grundig gjennomgang før oppkjøp eller sammenslåinger.

Dette blir spesielt merkelig med tanke på at hele 50% av oppkjøpte selskaper mislykkes i sin gevinstrealisering.

For å tegne et enda tydeligere bilde på hvor viktig humankapital er; Vi vet at ledelse svarer for 50% av variansen i et selskaps resultat. Vi vet at CEO alene svarer for 14% av variansen i et selskapet resultat. Likevel blir altså de potensielle finansielle og juridiske skjelettene i skapet regnet som viktigere enn de levende menneskene i ledergruppen.

Den generelle: Lyst å vite mer om Assessits programmer for organisasjon- og lederutvikling? Les mer her!

 

Risikoen ved feilinvesteringer

I praksis betyr dette at mange kjøper selskaper uten å sette seg grundig inn i hva de faktisk kjøper. For å trekke paralleller til et huskjøp så er det er omtrent som å gjøre en grundig gjennomgang av kjelleren, deretter første og annen etasje, og på bakgrunn av dette skrive kontrakt for så å finne ut at huset faktisk mangler tak. Da hjelper det lite at kjelleren er fuktfri.

I et kunnskapsbasert og digitalisert samfunn hvor mye av kapitalproduksjonen i selskaper ligger i menneskenes hoder, hvorfor består da ikke Due Diligence-prosesser av en humankapital revisjon? Med transaksjoner som gjennomføres halvveis i blinde og investorer som ikke ser skogen for bare trær, kan det kanskje til tider virke som om finanseliten kjøper opp selskaper med øynene lukket.

 

Forelskelse gjør ofte blind

For oss rådgivere som ofte inviteres inn i etterkant av transaksjoner som enten har stoppet opp, eller hvor eierne etter et år eller to ser at avkastningen deres ikke samsvarer i henhold til prognosene, stiller vi ofte spørsmålet: «Undersøkte dere ledelsesforholdene og de kulturelle forholdene før dere kjøpte?»

Svarene vi får går ofte i retning av: «Jo, vi gjorde en revisjon og vi spurte ledelsen, men markedsandelene vi fikk tilgang på var så spennende, og forretningsideene var så lovende. I tillegg sa de jo at det ikke var noen ting å bekymre seg over».

For oss ligner dette på det som kan beskrives som en forelskelse, og som kjent gjør ofte kjærlighet blind.

Er din ledergruppe fremtidssikret? Vi har skapt effekt for våre kunder i 15 år. Nysgjerrig på hvordan vi gjør det? Ta kontakt! 

Vil du ha mer informasjon om emnet? Ta kontakt med:

Paul Andreas Lundeby
Seniorkonsulent
+47 950 43 105
pal@assessit.no
Linkedin

Marianne Kirknes
Seniorkonsulent
+47 918 98 530
mki@assessit.no
Linkedin

Kenneth Ryvoll Klev
Partner
+47 970 64 624
krk@assessit.no
Linkedin