fbpx

Dette er ekspertenes råd om fremtidens viktigste lederegenskaper

Å være leder i dag er mer utfordrende og komplisert enn noen gang. Årsakene er ofte mange og sammensatte. Viktige egenskaper som mot og genuin interesse for å forstå, er noen av egenskapene som gjør at man vil lykkes.

Nylig samlet Assessit 8 unge ledere som alle har vært med i prosessen med  kåringen av Årets unge ledere, til en åpen diskusjon og utveksling av erfaringer om hva som er utfordringene for fremtidens ledere.

–  Fremtidens ledelse vil bære preg av raske endringer og utilstrekkelig informasjon. Det å skulle være leder i et slikt landskap er komplekst og kombinasjonen er ofte vanskelig, sier Lars Frydenlund, partner for digitale løsninger hos konsulentselskapet Assessit.

–  Det å ha en viss form for langsiktighet og forutsigbarhet i forhold til eget lederskap og tilpasse seg skiftene og påvirkningene, blir viktig.

 

Frydenlund mener at det vil stilles store krav til den enkelt leder. Evnen til å håndtere seg selv er vesentlig for hvordan lederen håndtere sine omgivelser. Det blir viktig hvordan fremtidens ledere kan utnytte sine sterke sider, slik at de best er i stand til å påvirke sine omgivelser.

– Man er nødt til å lede styrkebasert. Omgivelsene rundt en, de som er avhengig av deg, dine kolleger må føle at de får hjelp og støtte, mener Frydenlund.

 

Foto: Lars Frydenlund og Jacob Vårdal

 

Mot, relasjonsbygging og tillit
Jakob Vårdal, Leder bedrift og investering i marked, Storebrand, mener så lenge man jobber med mennesker, vil det fremdeles være viktig å kunne håndtere at folk reagerer ulikt og har forskjellige synspunkt på samme sak.

– Å bygge sterke relasjoner, basert på gjensidig tillit, tror jeg vil være en nøkkel innen ledelse også i fremtiden, sier Vårdal.

Han mener at viktige egenskaper en leder må ha, er evne til å tilegne seg, og søke, ny kunnskap. I og med at ting endrer seg raskt vil dette være viktig.

– Det er ikke nødvendigvis at du selv må ha all kunnskapen, men søk den gjerne gjennom kollegaene dine og andre som kan gi deg påfyll. Man må altså «tørre» å ikke kunne alt selv, sier Vårdal.

Foto: Jacob Vårdal

 

Arbeidsglede er viktig
Stine Trygg-Hauger, adm.dir i Clas Ohlson, er også en av dem som mener at fremtidens ledelse krever mot. Det å tørre å satse og begi seg ut i ukjent terreng, være uredd.

Trygg-Hauger kjenner seg igjen i Frydenlund sine tanker om nysgjerrighet.

– Ledere må være nysgjerrige. Man må ha genuint lyst til å skape forandring og levere resultater. God kommunikasjon og evne til å forklare hvorfor er spesielt viktig når endringstakten er høy. Også er jeg overbevist om at arbeidsglede smitter så man er nødt til å ha det gøy på jobb, sier Trygg-Hauger.

– Jeg er overbevist om at vi presterer bedre på jobb når vi har det gøy. Og da mener jeg ikke bordtennis og julebord, men det å jobbe i en kultur som man trives i, med kollegaer man liker og ikke minst med en leder man har match med. At man kjenner på arbeidslyst – og glede! 

 

Å utfordre med digital lederutvikling
Frydenlund mener han ser en klar endring i morgendagens lederutvikling. Han mener at vi trenger å utfordre den tradisjonelle ledertreningen ved mer bruk av digitale verktøy.

– Jeg vil påstå at tradisjonell ledertrening i dag er overmodent for nytenking, ikke bare fordi det er tradisjonelt – men fordi jeg vet at vi kan skape en enda bedre effekt ved å tilføre nye digitale elementer. All trening som gir lyst og motivasjon vil bidra til positiv utvikling.

– Fremtidens ledere som gjennom sitt lederskap tar aktiv del i sin egen og andres utvikling, vil være fremtidens vinnere. Slike ledere vil det gå godt med, avslutter Frydenlund.

 

Forskning og erfaringer viser at positive opplevelser i læringssituasjoner gir økt læringseffekt. Spillteknologien stimulerer deltakerne til å repetere treningen, og dermed øke forutsetninger til å utvikle lederferdighetene sine.    Lars Frydenlund

    Partner, digitale løsninger
    lfr@assessit.no
    +47 901 13 536