fbpx

Derfor bør fremtidens bedrifter skrote utdaterte lederstiler

Publisert 24.05.18

Mette Liland
Partner / Regionleder Stavanger

Sonja Hauan
Regionleder Organisasjons- og lederutvikling Vestlandet

Mette Liland
Partner / Regionleder Stavanger

Sonja Hauan
Regionleder Organisasjons- og lederutvikling Vestlandet

Verden er i omstilling og digitaliseringen går stadig raskere. Hva er nøkkelen for å sikre vekst også i framtiden? Svaret ligger i måten man velger å lede bedriften på, hevder Mette Idland og Sonja Hauan i Assessit Vestlandet.

Hvis man hadde spurt mange av dagens toppledere hva de ønsket å bli som barn, var kanskje ikke «leder» det svaret man fikk. For ofte er det slik at faglig kompetente, dyktige og hardtarbeidende mennesker havner i lederroller, selv om det kanskje ikke var planen fra starten. De tar med seg sin faglige sterke rolle og er drivende dyktig på sitt felt. Men hvorfor er det slik at det noen ganger likevel ikke fungerer?

– Ledere blir ofte satt inn i lederstillinger uten å tenke over at ledelse er et fag. Det at man er faglig sterk innenfor det bedriften eller organisasjonen driver med, er bra for å kjenne kjernevirksomheten. Noen gjør det veldig bra, men ofte ser vi at mange mangler en del verktøy for å lede andre og baserer sin lederstil på hvordan det har blitt gjort tidligere, forteller Sonja Hauan, seniorkonsulent og regionleder for organisasjon og lederutvikling Assessit Vestlandet.

Er din ledergruppe fremtidssikret? Vi har skapt effekt for våre kunder i 15 år. Nysgjerrig på hvordan vi gjør det? Ta kontakt!

Grundige analyser

Hvis man skal klare å stå på to bein i en verden i stor omstilling, bør man ikke nødvendigvis må se på hvordan ting ble gjort tidligere, mener Hauan.

– Årsaken til problemet kan ligge der. År etter år viser undersøkelser at lønn ikke er øverst på lista til unge som ønsker å gjøre det godt i en bedrift, men mange ledere tror likevel det. Unge i dag er opptatt av å bruke sine evner og sin kompetanse, få tillitt til å gjøre en god jobb og ha fleksibilitet. Det peker mot at framtidens ledere er nødt til å legge til rette for nettopp det om man skal sikre seg de beste hodene, sier Hauan.

Grundige undersøkelser er essensielt for å kunne ta de riktige beslutningene.
 

Gjennom programmer for leder og organisasjonsutvikling går Assessit inn i bedrifter og organisasjoner for å analysere hvordan man kan gjøre endringer som gir gevinst. De kan gjøre grundige undersøkelser av organisasjoner, foreta evnetester og personlighetstester og kartlegge bedrifter. Når det står om utvikling og resultater i fremtiden er ingenting tilfeldig.

– Mange velger å ta beslutninger basert på følelser og tradisjon. Vi har tro på at grundige undersøkelser er det som må til for å ha et bedre beslutningsgrunnlag. Det har vi sett i flere av de organisasjonene vi har jobbet for. Det nytter ikke å flikke på en eksisterende «grunnmur» om man egentlig ønsker et fullstendig nytt «hus». Løsningen trenger ikke alltid være å ansette noen nye, men å skape positiv endring for de som allerede sitter i ledelsen, mener Hauan.

Lyst å vite mer om Assessits programmer for organisasjon- og lederutvikling? Les mer her!

Finne suksessfaktoren

Mette Idland er partner og regionleder i Assessit Stavanger, og jobber med executive search og seleksjon. En av hennes fremste oppgaver er å finne den riktige kandidaten når bedrifter og organisasjoner søker etter nye ledere. Hun ser at mange «tråkker» på gamle stier når de i realiteten trenger en forandring for å henge med i framtiden.

– Å finne den riktige lederen er ikke alltid lett. Ofte kan det være slik at man ser etter noen som erstatter forgjengeren, og leter etter noen med de samme egenskapene. Men med et stadig økende krav om digitalisering og effektivisering, må man heller rette fokuset på hva bedriften egentlig trenger. Når en sitter midt opp i noe er det alltid en fare for å ikke se det store bildet, sier Idland, og forklarer:

– Her må det også gjøres grundige analyser, for man rekrutterer jo for morgendagen når man skal ansette noen nye. Har man noen som pirker i det etablerte kan det være suksessfaktoren man trenger, og man bør stille spørsmålet «er organisasjonen forberedt nok til å ta imot nye kollegaer som bringer med seg noe nytt»? Alt for mange er for kjappe i startfasen og glemmer at et grundig forarbeid er det viktigste for å sikre den riktige kandidaten.

Tillit er noe av de viktigste en leder kan gi sine ansatte.
 

I likhet med Hauan mener også Idland at en moderne lederstil er stikkord som bør være i fokus hvis man skal lykkes. For å kunne nyttiggjøre seg av bedriftens eller organisasjonens potensial til det fulle må ikke ledelsen være bremseklossen for utvikling.

– En leder som ikke er bevisst, kan stå i veien for utviklingen av bedriftens resultater. Både nasjonal og internasjonal forskning viser at tillitsbasert ledelse, der man lar de ansatte få utfolde seg med en tydelig målsetting, fungerer. Det handler mye om å ha de riktige verktøyene for å muliggjøre det, mener Idland.

Her er Assessits 4 beste råd for moderne ledelse:

  • Ledelse må trenes på – å være en god leder krever at man hele tiden er bevisst. Det nytter ikke å ta et kurs og tro at man er utlært. Ledelse handler om kontinuerlig fokus og trening. Ledelse er et fag som man bør beherske hvis en takker ja til en lederstilling.
  • Ha tillit og integritet – moderne ledelse krever at man gir sine ansatte tillit, og spiller de gode. Man må finne de beste medarbeiderne til oppgaven, og tørre å la de bruke kompetansen sin. Tillitt står ikke, slik mange tror, i et motsetningsforhold til å ha tydelige mål og et rammeverk i en organisasjon.
  • Ha mot – man må tørre å gjøre feil, og lære av det. Skal man gjøre noe nytt, er det sjeldent at noe blir perfekt ved første forsøk Lederen skal være et forbilde til sine ansatte og stå sammen med sine ansatte også når de tar risiko. Det er også viktig at lederen gir rom for at ansatte får skinne når de har lyktes i sine oppgaver. Ledere bør ikke ta æren fra sine medarbeidere.
  • Se på organisasjonens formål – Organisasjonsformen og kulturen kan av og til stå i veien for formålet. Det er viktig at man stiller spørsmål ved det etablerte og stiller de overordnede spørsmålene som «tjener vår organisasjon, vår måte å jobbe på, vår kultur og stil de overordnede målsetninger».

Er din ledergruppe fremtidssikret? Vi har skapt effekt for våre kunder i 15 år. Nysgjerrig på hvordan vi gjør det? Ta kontakt!