fbpx

Dette kjennetegner de beste unge lederne

Publisert 18.04.2017

Topp 10 i Årets Unge Ledere 2016

Norske organisasjoner investerer mye i å utvikle unge ledertalenter. Men brukes ressursene riktig og på de rette kandidatene?

Verdiskaping forutsetter god og effektiv ledelse. Det er viktig å sikre god ledelse i dag, men også å ha et solid grunnlag for fremtiden. Da gjelder det å satse på de riktige personene.

Det kan være en utfordring å identifisere yngre ledere med de riktige egenskapene og størst potensial for å bli en virkelig god leder. Ofte lar vi oss blende av kandidater som er spesielt gode til å snakke for seg eller utmerker seg faglig, men betyr dette nødvendigvis at de samme kandidatene vil bli de beste lederne?

– Nei, sier Rune Rimol, fagansvarlig og partner i konsulentselskapet Assessit. Rimol er utdannet cand polit psykologi med spesialisering i organisasjonspsykologi og har mange års erfaring i å sette sammen og utvikle gode og effektive lederteam. Han tester kandidater og gir råd i utvelgelsen til blant annet Utenriksdepartementets aspirantprogram, FNs Standby Team of Mediation Experts og aktører i finansbransjen.

– Flere forveksler prestasjon med potensial, og mange forfremmes derfor til inkompetanse fordi de er faglig sterke. Ofte er det den beste utvikleren som blir avdelingsleder, men så viser det seg at det han eller hun egentlig ånder for er koding og programmering, ikke å lede andre mennesker, sier han.

Mange klarer ikke å fange opp de beste ledertalentene, rett og slett fordi de ikke vet hva de skal se etter.

 

Klikk her for å lese mer om hvordan Assessit kan hjelpe deg med å være i forkant, og å skape virkningsfull og god ledelse gjennom utvikling av individer, team og organisasjon.

– Utadvendte og samvittighetsfulle

Hvordan kan vi så identifisere de unge lederne med størst potensial? Forskning viser at det finnes noen tydelig likhetstrekk ved de mest suksessfulle.

Ifølge Rimol handler det om samspillet mellom personlighet og evner, og det er enkelte grunnleggende personlighetstrekk som går igjen.

– Det som kjennetegner de beste unge lederne i Norge, er at de er noe mer utadvendte og ekstroverte enn gjennomsnittet. De er også noe mer ambisiøse, sier han.

Her gjelder det å ikke tråkke feil. Ekstroversjon er nemlig et personlighetstrekk som mange lar seg overbevise av, men som i seg selv ikke er tilstrekkelig.

– Det er lett å la seg lure. En person som er flink til å snakke for seg og fremstår som et ledertalent, er ikke nødvendigvis samvittighetsfull eller empatisk i tillegg. Ekstroversjon og dominans er nok det som er lettest å la seg blende av, fordi det ofte fremstår som lederaktig, forklarer han.

De beste lederne er også mer samvittighetsfulle og pliktoppfyllende enn andre. De er mer opptatt av å levere som avtalt, å gjøre ting skikkelig, og de har høyere selvdisiplin.

– Disse menneskene er også emosjonelt stabile. I det legger vi at de håndterer press godt og er stort sett stabile i humøret, forklarer Rimol.

Frihet og ansvar

I tillegg til personlighet, finnes det flere likhetstrekk ved måten talentene utfører lederskap på.

– Vi ser at de beste ledertypene har sterk mellommenneskelig kompetanse. De er interesserte i andre mennesker, de støtter og bryr seg. De kombinerer også lederstøtte med det å gi medarbeiderne sine handlingsrom, selvstendighet og frihet.

Rimol viser til Assessits egne undersøkelser og forskning som understreker at de beste unge lederne også har mer indre motiverte medarbeidere.

– Når vi undersøker hva som er den viktigste driveren for indre motivasjon hos disse medarbeiderne,  svarer de jobbautonomi, altså opplevelsen av frihet. De beste unge lederne klarer å gi tillit og frihet samtidig som de bryr seg og støtter. Denne kombinasjonen er veldig sterk, sier han.

– Ledelse er en støttefunksjon

Dette bekreftes av vinneren av Årets Unge Ledere 2016, Christian Granly (30). Han er Sales market manager i Circle K Norge.

– Ledelse er først og fremst en støttefunksjon, sa Granly i et intervju med Finansavisen etter kåringen. Han utdypet videre sin tilnærming til ledelse til Assessit:

– Stol på magefølelsen og gi medarbeiderne dine tillit. Det viktigste for meg som leder er å legge til rette for mine medarbeideres leveranse, sa han.

Assessit har siden 2009 gjennomført kåringen Årets Unge Ledere. Alle kandidatene må gjennom avanserte tester og vurderinger, i tillegg til en case-oppgave. Samtidig samles informasjon om hva som kjennetegner dem.

– Vi synes det er veldig spennende å forstå og lære mer om de unge lederne, samtidig som vi også kan hjelpe dem med å bli bedre. Hvis norsk næringsliv skal lykkes i tiden framover, er vi avhengige av å utvikle stadig bedre ledere, sier Rimol i Assessit.

Samtalen som verktøy

For ledertalentene selv, handler det mye om ikke å gjøre ledelse vanskeligere enn det trenger å være.

– For å få med deg folk, så må du gi en retning på arbeidet og forsøke å gjøre det meningsfylt. Dette er et stadig viktigere krav til dagens arbeidsgivere, sier Rimol.

Lederens medarbeiderne må også oppleve sin jobb som meningsfylt og en høy grad av jobbautonomi, selvstendighet og handlingsrom er helt avgjørende. Den beste måten å drepe motivasjonen deres på, er å beordre hva de skal gjøre, gi detaljerte delmål og ikke vise tillit.

– Samtalen som verktøy er sterkt undervurdert. Det er det viktigste ledelsesverktøyet du har, men blir ofte glemt. Hvis du skal påvirke andre må du snakke med dem, og du bør stille flest spørsmål. Spør mer enn du mener. Dette betyr ikke at du ikke skal ha sterke meninger, men det må være en balanse mellom meningsytring og nysgjerrighet.

Deretter må du gi tilbakemeldinger. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å oppleve mestring. Vi trenger også en bekreftelse på at vi mestrer, og tilbakemeldinger om at det vi har gjort er bra.

– Vi vet fra forskning at det er viktig at ledere gir jevnlige tilbakemeldinger, og nært i tid opp mot det de gir tilbakemelding på. Det holder ikke å samle opp alt til én, årlig medarbeidersamtale. For å oppnå gode resultater må du investere i den daglige hverdagsledelsen. Menneskene i organisasjonen må få bruke og videreutvikle styrkene sine best mulig, og dette gjelder selvfølgelig både ledere og medarbeidere. Hvis du gjør dette, har du allerede kommet veldig langt.

 

Derfor drar talentene

Dette rådet gjelder derfor også til deg som skal ta vare på og tilrettelegge for best mulig utvikling for ledertalentene. Hvis ikke kan de fort forsvinne.

Ifølge Tendensrapporten 2016 fra Assessit, var de tre viktigste årsakene til at et ungt ledertalent forlot sin siste arbeidsplass som følger:

  • Ikke nok muligheter for videreutvikling og kompetansebygging
  • Få muligheter for fremtidig karriere
  • Manglende mulighet for intern karriereutvikling

Hvis et stort ledertalent ikke klarer å se for seg en fremtid hos sin nåværende arbeidsgiver, kan det  handle om at de interne utviklingsmulighetene ikke har blitt godt nok synliggjort for dem. Derfor er det svært viktig å kommunisere åpent om dette.

– Du må snakke med de unge lederne dine og investere i relasjonene til dem du er ansvarlig for. Finn ut av hvordan det går med dem i dag, hvordan de tenker framover og hvordan de ser for seg sin egen framtid i virksomheten.

– Da er det viktig at dere sammen ser på hvilke utfordringer vedkommende kan få for å utvikle seg. Legg lista akkurat passe høyt. Dette høres kanskje enkelt ut, men for å kunne vite nøyaktig hvilken rolle og hvilket prosjekt som blir riktig, må vi investere i å snakke sammen. Det krever at vi er interesserte i hverandre, og at vi snakker om hvilke ambisjoner og ønsker vi har.

 

Hjelp til å finne de rette

Assessit kan hjelpe virksomheter med å identifisere de riktige personene og ledertalentene med størst potensial. Konsulentselskapet har verktøyene og kompetansen til å kartlegge potensiale, utvikle og gjennomføre tester og vurderinger til både finne og å utvikle ledertalenter.

Assessit kan også bistå som sparringspartner for virksomheter med tanke på intern ledelsesutvikling.

Klikk her hvis du vil vite mer om hvordan Assessit kan hjelpe din virksomhet med å identifisere og utvikle de rette ledertalentene.

Dette kjennetegner ledertalentene

  • De er noe mer utadvendte enn andre.
  • De er noe mer ambisiøse og pliktoppfyllende enn andre.
  • De har stabilt humør og mestrer stress på en god måte.
  • De er åpne for å prøve ut nye ting.
  • De støtter og bryr seg om andre mennesker, og viser medarbeidere tillit.