fbpx

Assessit møter statssekretær

Assessit invitert til statssekretæren for å snakke om kjønnsbalanse i norsk næringsliv og ansvaret til rekrutteringsbransjen

Assessit var tirsdag 25. juni invitert til et møte med Magnus Thue, statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet, for å debattere og sammen drøfte bedre kjønnsbalanse i norsk næringsliv og ansvar i rekrutteringsbransjen. Trond Myhrvold, Administrerende direktør, Kaja Eidet Eikeland, leder for rekruttering og executive search, og Anne Mørup-Andersen, kommunikasjonsansvarlig hos Assessit AS, deltok på dette møtet. 

– Det var en veldig hyggelig opplevelse å bli invitert inn til dette møtet. Vi er jo en del av debatten i media allerede og Assessit er en stor aktør innen lederrekruttering. Vår årlige Tendensrapport, hvor vi spør våre unge ledere om deres karriere og blant annet behandler spørsmål som berører forskjellsbehandling i næringslivet i dag, er blitt lagt merke til, forteller Mørup-Andersen.

Likestilling, mangfold og flere kvinner i ledelse er et emne vi som rekrutteringsselskap i Otiga Group er opptatt av. Også internt arbeider gruppen kontinuerlig for å sikre balanse mellom kvinnelige og mannlige ledere. Derfor er det ekstra godt at vi nå fikk muligheten til å drøfte dette med statssekretæren og dermed sette ytterligere fokus på emnet.

 

 

– Vi kom også med våre innspill til problemstillingen og drøftet hvilket ansvar som ligger til grunn når man rekrutterer ledere.

Videre diskuterte vi prosesser ved ansettelser og ikke minst om hvilket ansvar vi som rekrutteringsbyrå har, vi som daglig rekrutterer og rådgir virksomheter innenfor leder og styrerekruttering. Assessit ønsker å snakke om dette for å skape enda større bevisstgjøring i bransjen, og håper resten av bransjen henger seg på debatten. Vi jobber med lederrekrutteringer og er sparringspartner for mange store virksomheter hvor vår rolle er å anbefale de beste kandidatene forklarer Eidet Eikeland.

 

Myhrvold er enig. Assessit som er en av Nordens største aktører innenfor executive search og lederrekruttering, og vi har et samfunnsansvar på lik linje med resten av bransjen. Vi jobber med lederrekrutteringer og er sparringspartner for mange store virksomheter hvor vår rolle er å anbefale de beste kandidatene.  Vi er også opptatt å ha med kvinner i sluttfasen på våre rekrutteringsoppdrag. Vi jobber eksempelvis med forskningsbaserte evidensbaserte metoder og er sertifiserte rekruttere. Metodene vi bruker sikrer prosessene og resulterer – ikke minst, i de beste resultatene, sier Myhrvold.