fbpx

Lena Nilsson Ny leder for OLU

Ny leder for organisasjon – og lederutvikling 

Lena Nilsson

Leder for organisasjon – og lederutvikling

 lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Cognite AS

«Vi er så glade for å ha fått på plass Lena Nilsson som ny leder for vår avdeling Organisasjon – og lederutvikling (OLU) i Assessit. Hun har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Assessit og vi synes det er ekstra fint at vi har så flinke folk internt. Lederskapet får en ekstra dimensjon og en god start ved at hun kjenner teamet og organisasjonen. Samtidig har hun ikke vært her så lenge, så hun kan fortsatt komme med nye refleksjoner og utfordre etablerte sannheter.

Lena er en erfaren leder med god bredde innen HR faget, både operativt og strategisk. Hun har jobbet i store, internasjonale organisasjoner. Hun er opptatt av å skape verdi for mennesker og organisasjoner gjennom gode relasjoner og psykologisk trygghet. Lena er opptatt av styrkebaserte team og det å utnytte hverandres styrker. Hun er en racer på å oppdatere seg på de siste trendene og har alltid et boktips eller en kilde hun vil dele. Vi kjenner Lena som en blid og imøtekommende leder som vil vel og som har høye ambisjoner for seg selv og teamet.», sier Kaja Eikeland, CEO i Assessit

Kaja Eikeland, CEO i Assessit

Hva motiverte deg til å bli leder av avdelingen for organisasjon – og lederutvikling (OLU) i Assessit?

Det som først motiverte meg til å bli leder for akkurat dette teamet er menneskene. Kundefokuserte, verdibaserte og trygge konsulenter som det er flott å jobbe sammen med. Dessuten har utvikling, og det å skape, alltid vært viktig for meg. Det er det som gjør at jeg arbeider med utvikling av mennesker og organisasjoner, men også at jeg ønsker å være leder. Det som et team kan skape sammen er så mye mer, og det å legge til rette for at alle lykkes individuelt og som team er så inspirerende. Som leder har jeg også muligheten til å sette retning: tenke strategisk og utøve operativt. Den «oversettelsen» liker jeg veldig godt. Det er jo i hverdagen strategien blir virkelig. Det å komme oss fremover som team og hele tiden skape og bli bedre på å skape verdi for mennesker og organisasjoner motiverer meg og jeg gleder meg til fortsettelsen. .

Hva vil bli dine største styrker i rollen som leder for OLU?

Det at jeg allerede jobbet i Assessit gjør jo at overgangen har vært relativt smidig, så det tenker jeg er en fordel for teamet og meg. Ellers har jeg mange ulike erfaringer med meg inn i rollen, og det tenker jeg er en styrke når vi skal forstå organisasjoners behov. Erfaringen spenner fra leder- og prosjektlederroller i store, etablerte internasjonale organisasjoner, til utvikling av «start up» med overgang til «scale up». Jeg har arbeidet i linjen, erfaring fra ledergrupper, Shared Services og har erfaring fra HR fra ulike perspektiv.
Alt det gjør at jeg kan sette meg inn i mange perspektiver og utfordringer, og ikke minst være med å løse de. Ellers har jeg en sterk drivkraft til å få til ting og jeg ser at min empati kommer godt med der. .

Lena Nilsson, ny leder for organisasjon – og lederutvikling i Assessit

Hvorfor er leder- og ledelsesutvikling viktig?

God ledelse er noe jeg tenker er essensielt for å få engasjerte ansatte, og for at organisasjoner skal nå sine mål. I en verden hvor ting skjer fort, framtiden er usikker, kompleksiteten og tvetydighet øker (VUCA), så er det ekstra viktig å gjøre ledere i stand til å lede for å nå resultat. Ikke bare bli mer kjent med seg selv, men også se hvordan samspill med andre i og utenfor organisasjonen påvirker ledelse. Det blir stilt høye krav til ledere, og det å gjøre ledere i stand til å lykkes med ledelse er viktig. Selvinnsikt og forståelse for egen ledelse er en start, men det er veien videre som er viktig. Det å få til endringer i hverdagen, som i sin tur påvirker mennesker og organisasjonen.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med lederutvikling i årene fremover?

Når vi nå ser en økt økonomisk usikkerhet så vil dette påvirke organisasjoner, og de som antakelig må ta en god del av støyten er ledere. Det å få ledere til å lykkes i sine lederroller og ta hånd om seg selv og andre underveis, vil bli viktig. Lederes relasjonskompetanse er en nøkkel for ledelse som gir resultat. Det å ha gode dialoger med ansatte, ha en emosjonell modenhet, bygge tillit, gi og få tilbakemeldinger er viktig nå, og vil ikke bli mindre viktig fremover. Selvinnsikt og mental tilstedeværelse er nøkler for egen robusthet, men også for å bygge relasjoner med ansatte og andre kollegaer.
I tillegg vil mer kostnadseffektive måter å trene ledere på å bli viktige, så jeg har stor tro på at Assessit sin digitale ledersimulator hvor ledere trener dialoger vil bli enda mer brukt. Jeg gleder meg, og håper på å kunne skape verdi for mennesker og organisasjoner!

Vi i Assessit ønsker Lena varmt velkommen i ny rolle og
gleder oss til å se henne i action fremover.

OLU-teamet og CEO Kaja Eikeland avbildet med Jan Spurkeland i forindelse med sertifisering i kartlegging av relasjonskompetanse tidligere i november.