fbpx

ChatGPT – Vil jobben til HR forsvinne eller endres den?

ChatGPT – Vil jobben til HR forsvinne eller endres den?

Digitale løsninger kan blant annet spille en viktig rolle i å fremme mangfold og inkludering. Men digitale løsninger alene kan imidlertid ikke løse mangfoldshensyn i arbeidslivet. Det er viktig at HR fortsatt er bevisste på potensielle skjevheter og tar ansvar for å gjennomføre rettferdige og inkluderende prosesser.

Digitale verktøy bør betraktes som støtteverktøy som kan bidra til å identifisere og adressere mangfold, men det krever bevissthet og innsats fra menneskene på HR for å skape virkelig mangfoldige rekrutteringsprosesser. ChatGPT kan aldri erstatte menneskelig engasjement, empati, varme, kritisk sans og vurdering.

Den bør betraktes som et verktøy for å støtte og forbedre prosesser ja, men endelige beslutninger bør fortsatt tas av mennesker basert på en helhetlig vurdering.

10 måter ChatGPT kan endre HR sin hverdag:

1. Automatisert screening:

Rekrutterere kan bruke ChatGPT til å automatisere den innledende screeningprosessen. ChatGPT kan intervjue kandidater og stille relevante spørsmål for å evaluere deres ferdigheter og erfaring. Basert på kandidatenes svar kan ChatGPT gi en vurdering av deres egnethet for stillingen.

2. Effektiv kommunikasjon:

ChatGPT kan hjelpe med å forbedre kommunikasjonen mellom rekrutterere og kandidater. Den kan svare på vanlige spørsmål fra kandidater om stillingsannonser, arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø osv. Dette kan frigjøre tid for HR og forbedre kandidatopplevelsen. ChatGPT kan frigi tid til HR ved å skrive gode kravspesifikasjoner og prosa om stillingen, samt forbedre annonser og rollebeskrivelser.

3. Kandidatvurdering:

ChatGPT kan brukes til å evaluere kandidater basert på deres svar på oppgaver eller case-studier. HR kan bruke ChatGPT til å generere oppgaver og deretter analysere kandidatenes svar for å identifisere de mest lovende kandidatene.

4. Biashåndtering og mangfoldig opplæringsdata:

ChatGPT kan bidra til å redusere potensiell menneskelig bias i rekrutteringsprosessen. Hvis opplæringsdataene til ChatGPT er mangfoldige og representative, kan modellen bidra til å gjennomføre mer objektive vurderinger av kandidater. Her må HR stille gode spørsmål til ChatGPT og være kritiske til dataene som brukes, da algoritmene «feeder» seg selv. For å sikre at digitale løsninger er representative og ikke forsterker skjevheter, er det viktig å bruke mangfoldig opplæringsdata. Dette betyr at datasettene som brukes til å trene algoritmene, bør inkludere mangfoldige kandidater med ulik bakgrunn, kjønn, etnisitet og erfaring. Dette bidrar til å minimere risikoen for at digitale løsninger forsterker eksisterende skjevheter. Her må også HR bidra til at dataene som brukes er riktige.

5. Personalisert rekruttering:

Basert på kandidatens CV, tidligere erfaringer og interaksjoner, kan ChatGPT generere skreddersydde anbefalinger for stillinger som passer deres ferdigheter og interesser. Dette kan hjelpe HR med å finne de beste kandidatene raskere. ChatGPT kan også gi et bedre og utfyllende svar ved avslag til kandidater og kan svare mer personlig ved volumrekrutteringer.

6. Anonymisert søknadsprosess:

Digitale plattformer kan tillate anonymiserte søknader, der personlig informasjon som navn, kjønn, alder og etnisitet skjules. Dette bidrar til å redusere ubevisst bias og fremmer en mer objektiv vurdering av kandidatene basert på deres kvalifikasjoner og erfaringer.

7. Mangfoldige rekrutteringskanaler:

Digitale plattformer gir muligheter for å utvide rekrutteringskanalene og nå et bredere spekter av kandidater. Ved å bruke sosiale medier, profesjonelle nettverk og digitale annonser kan HR nå ut til forskjellige grupper og tiltrekke seg kandidater og personas med ulik bakgrunn og perspektiver.

8. Tekstbasert språkanalyse:

ChatGPT kan bruke tekstbasert språkanalyse for å evaluere kandidaters kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Dette gjør det mulig å vurdere kandidater basert på objektive kriterier og redusere potensiell språklig bias som kan oppstå i tradisjonelle intervjuer.

9. Datastøttet beslutningstaking:

Digitale verktøy kan analysere store mengder data for å identifisere trender og mønstre. Dette kan hjelpe HR med å identifisere områder der det er behov for forbedring og se nye muligheter.

10. Performance management:

ChatGPT bør ikke gjøre en medarbeidervurdering av ansatte alene, men kan være et verktøy for HR for å samle inn innspill, skårer og «feedback» fra ledere i organisasjonen som skal gjøre vurderingene. Hvis man setter dette i system vil ChatGPT enkelt effektivisere prosessene og gi bedre grunnlag for feedback i medarbeidersamtaler, og gi tilbakemeldinger på styrker og utviklingspotensialet til ansatte sett opp mot rollen til den ansatte og mot virksomhetens strategi.

Så det store spørsmålet er, hva skal HR gjøre med all den tiden de sparer på effektive prosesser?
Sikkert er det at HR funksjonen blir enda mere datadrevet i fremtiden og det fordrer at HR kan analysere og tolke data, samt bruke innsikt til å skape godt arbeidsliv for ansatte og lønnsom vekst og verdi for virksomheten.

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Årets Unge Idrettsleder 2023

Årets Unge Idrettsleder 2023

I ti år har Assessit gjennomført den høythengende kåringen Årets Unge Ledere, der vi har testet, utfordret og utviklet de beste unge lederne i Norge.
Nå for ellevte gang ønsker vi å sette fokus på ungt lederskap i idretten.

Hvorfor kårer vi Årets Unge Idrettsleder?

Assessit kjenner seg godt igjen i idrettens verdier og ønsker å bidra til at flere unge ledere får utviklet sitt lederskap med et styrkebasert og positivt fokus.

Idrettens verdier og møteplasser er viktig for samfunnet vårt. Idrett er mer enn bare sport; det er helse, inkludering, mangfold, glede, mestring og samhold.

Mange av de unge lederne, både de frivillige og de betalte, er de som skaper de sosiale arenaene for våre barn. De sørger for at barn og ungdom blir sett, hørt og får utviklet seg sammen med andre i team og i fellesskap. Flere av de unge lederne er svært aktive i styreverv, klubber og kretser og de bidrar til at flere vil være med i idretten. Dere arbeid er uvurderlig og uten disse ildsjelene stopper idretten opp.

Assessit ønsker derfor, sammen med Norges idrettsforbund, å hedre og sette fokus på ungt lederskap i norsk idrett. Vi gratulerer de fem vinnerne:

De fem regionsvinnerne for Årets Unge Idrettsleder for 2023 er:

Tora Sundelin – Troms, Finmark og Nordland

Thea Skarbo Hegge – Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet –

Thomas Moen – Vestland, Rogaland

Linn Kristin Dale Kylland – Agder, Vestfold og Telemark

Abdinor Mahamed – Oslo, Viken

Se hvor overrasket de unge lederne ble da de vant:

Kåringen har bærekraft som fokus

08. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Assessit er et ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og leder- og organisasjonsutvikling. Vi er med på å skape arbeidsplasser av god kvalitet, og sørger for et fast og trygt og utviklende arbeidsliv for samfunn – og næringsliv.

Assessit har gjennom 10 år gjennomført kåringen Årets Unge leder. Årlig har minst 100 unge ledere gjennomgått full assessment hos Assessit. Dette har vært vårt bidrag til utvikling og annerkjennelse av dyktige unge ledere for å fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst i arbeidslivet. Dette har gitt økonomisk gevinst for mange virksomheter.

Årets Unge Idrettsleder er en spin-off av konseptet og vil ha fokus på å utvikle unge ledere til idretten og videre nærings – og samfunnsliv.

05. Likestilling mellom kjønnene

Prosessen for kåringen er digital og kjønnsnøytral. Assessit er sitt ansvar bevisst og vi vil gjennom våre leveranser og prosesser ta en aktiv rolle i å sikre likestilling mellom kjønnene, samt lik lønn for likt arbeid.  Ved å bruke evidensbasert metodikk og verktøy minsker vi bevisste og ubevisste fordommer relatert til kjønn, etnisitet, alder osv. Alle våre rådgivere er sertifiserte testrådgivere.

17. Samarbeid for å nå målene

Gjennom innovasjon, teknologi og bærekraft skal vi samarbeide med våre kunder og underleverandører for å finne løsninger som er mest mulig miljøvennlige og som setter ledelse på dagsorden.

Assessit har gjennom innovasjon og teknologi kommet opp med produkter som bidrar til bærekraftig utvikling, blant annet en digital ledertrenersimulator, apper, og diverse webinarer, samt gjennomføring av en fullverdig digital rekrutteringsprosess. Disse innovative verktøyene har vært en vesentlig årsak til at Assessit kan gjennomføre og samarbeide med Norges idrettsforbund om Årets Unge Idrettsleder.

Juryen har lagt vekt på fremtidens lederkompetanser

Verden er i rask endring, der teknologi, ChatGPT og OpenAI effektiviserer og automatiserer hvordan vi jobber. Vi vil trenge flere ledere med empati og relasjonell kompetanse, ledere som gir andre tillit og høy grad av autonomi og som samtidig er støttende for de rundt seg.

Fremtidens ledere unngår festtaler og tomme løfter, de «bretter opp ermene» og viser og gjør. Juryen ser etter robuste ledere som tåler endringer i en volatil verden, som har genuin omtanke for andre og som går foran som godt eksempel.

Fremtidens ledere må ha fokus på bærekraft, mangfold, inkludering og psykologisk trygghet som skaper innovasjon og entusiasme. De får forskjellige mennesker, kulturer og generasjoner til å jobbe sammen mot felles mål.

Vi ønsker robuste, glade og optimistiske ledere som gir positiv energi og som ser helheten og den enkelte, og som knytter dette opp mot visjonære mål og strategier.

Juryen består av:

Bente Engelhardtsen Widding, Markedsrådgiver NIF

Marianne Kirknes Stenslet, Leder HR og Kultur NIF

Sara Stokken Rott, Styremedlem NIF

Kjetil Borch, Verdensmester RoingAmbassadør for prosjektet,

Kaja Eikeland, Adm.dir Assessit

Prosessen

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne og hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit tror på økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse og ved å rekruttere de riktige menneskene.

Assessit er i front med å utvikle innovative og digitale løsninger for ledelse og dette ønsker vi at de unge lederne i idretten skal få prøve.

Assessit har designet en landingsside der de unge lederne melder seg på kåringen. Vi bruker et heldigitalt system for å gjennomføre prosessen videre. De unge idrettslederne går gjennom flere steg i prosessen og må reflektere over sitt eget lederskap

Kandidatene må laste opp CV’en sin, svare på spørsmål og sende inn filmer av seg selv der de svarer ut spørsmål knyttet til lederskap og idrettens verdier, samt skrive prosa om hvordan de setter retning for norsk idrett og hvorfor deres bidrag er viktig og hvorfor de vil være ledere. De får mulighet til å stille oss spørsmål og kommunisere med oss underveis. Svarer man ikke på spørsmål og film diskvalifiseres man fra prosessen.

Underveis i prosessen får de unge lederne flere videoer tilbake fra oss, både fra Idrettspresidenten i NIF og fra styremedlemmer i NIF og de får også samtaler og intervjuer med Adm. Dir i Assessit.

Der takker vi for deltagelsen og inspirerer til å fortsette ledersporet og diskuterer fremtidens lederkompetanser.

Senere i prosessen får de unge lederne mulighet til å bli med på 4 webinarer der de lærer om styrkebasert ledelse og feedback kultur. Vi ønsker at alle skal ha lært noe i prosessen og sitte igjen med verdi for deltagelsen.

Vi ønsker å fokusere på ledere fra hele landet og derfor kårer vi først 5 regionsvinnere. Av disse 5 skal det igjen kåres 1 vinner som vil få reise til NM veka og få overrekkelse på «scenen» og gjort stas på der.

For vinnerne vanker det premier og en opplevelse for livet.

 

Assessit heier på ungt lederskap!

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger