fbpx

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

 

Assessit vil takke alle kunder, kandidater og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk.

Vi er veldig glade for tilliten dere viser oss. Vi skal fortsette å være strategiske rådgivere for dere i året som kommer og sammen skal vi nå nye mål.

 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Assessit feirer 20 år – Hva kjennetegner virksomheter som er bærekraftige over tid? 

Hva kjennetegner virksomheter som er bærekraftige over tid?  

Kaja Eidet Eikeland

Daglig leder/Partner

 

Øistein Magnussen

Partner/Gründer

 

I 2022 har Assessit feiret 20 fantastiske år, og nå står en ny strategiperiode for tur. Assessit ble etablert i 2002, og siden den gang har vi vært et ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og leder- og organisasjonsutvikling.
For å holde på vår posisjon skal vi ta med oss det beste fra disse 20 suksessfulle årene, samtidig som vi skal utvikle oss, være åpne og nysgjerrige på nye muligheter. Vi har satt en retning og nå handler det om å ro i takt mot nye mål. Det blir en spennende reise.


I den forbindelse har vi gjort oss noen refleksjoner om hvorfor noen selskaper er mer bærekraftig enn andre.

Assessit 20 år

Hva kjennetegner virksomheter som er bærekraftige over tid?

Lærende organisasjoner vil ha et avgjørende konkurransefortrinn, også i fremtiden. De organisasjoner som klarer å utvikle en kultur som dyrker kontinuerlig læring, hvor initiativ og lederskap praktiseres uavhengig av roller, hvor utfordrende nytenkning og eksperimentering er naturlig, hvor utforskende nysgjerrighet og dialog preger kommunikasjonen og hvor refleksjon og læring er en ryggmargsrefleks – de vil ha fleksibiliteten, tilpasningsevnen og kraften til å lykkes i en stadig mer uforutsigbar fremtid, sier Kaja Eikeland.

Hva kjennetegner kulturen?

– Vi mener at virksomheter som har bygget en kultur hvor menneskene er i fokus, er de som overlever.

Det handler om å få folk til å føle seg sett, og at de får være engasjerte og involverte. At man i tillegg har et verdiforslag til kundene som er relevant og som faktisk gir verdi over tid er det som kjennetegner et bærekraftig selskap, sier hun.

«Vi skal utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner»

 For oss i Assessit er det viktig å ha en kultur med frihet, støtte og utfordrende oppgaver, slik at alle kan ta ut sitt potensiale. Vi jobber styrkebasert i team, og mye av initiativene i Assessit kommer fra teamene selv, fortsetter Kaja.

Gjennom Assessit sin prestisjefylte og høythengende kåring av Årets Unge Ledere har vi i 10 år bidratt til å løfte frem morgendagens ledere. Vi jobber hele tiden med vårt «hvorfor» og det er meningsfylt at vi har bidratt med positivt fotavtrykk for kommende generasjoner av ledere.

 «For oss er det viktig at vi skaper verdi for samfunns -og næringsliv gjennom gode rekrutteringer og organisasjons- og lederutvikling som gir effekt»

 

Øistein Magnussen, Partner/ Gründer i Assessit

 

Hva var kongstanken da du etablerte Assessit i 2002? 

– Jeg var veldig nysgjerrig på hvorfor noen lykkes bedre i en jobb enn andre, og hvorfor det er så vanskelig å forutse framtidig jobbadferd. Med det som utgangspunkt fikk jeg med meg noen av de fremste i Norge på forskning innen dette fagområdet.

 Sammen utviklet vi en faglig forankret metodikk som har bidratt til at kundene til Assessit har vært i stand til å ta bedre valg.

Hva er grunnen til at Assessit har hatt suksess i 20 år?

I tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere har Assessit helt fra begynnelsen av jobbet utviklingsorientert i en noe konservativ bransje. Entreprenørskap har alltid vært en driver hos oss og en sterk suksessfaktor for at vi som selskap har lyktes i både oppgangs- og nedgangstider.

Hva vil fremtidens fokus være?

Som en ledende aktør i vår bransje skal vi legge til rette for og ta vare på den innsikt og de erfaringer vi får gjennom alle våre kandidat- og kundeprosesser. Dette i en bransje som fremdeles har et stort utviklingspotensial. Slik vil Assessit bli enda mer relevant for våre kunder og våre kandidater, og ikke minst tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor.

– Alt vi har gjort de siste 20 årene har vist oss at vi er på vårt beste når vi jobber sammen, og det er da ingen grenser for hva vi kan få til,  sier Kaja.

2022 går snart mot slutten og for et år det har vært! Vi er heldige og privilegerte som får være med å hjelpe våre kunder til å nå sine mål. 
Det blir spennende å gå inn i 2023 i en verden med stor økonomisk og politisk usikkerhet.

Fordelen med å ha vært med lenge og ha god fartstid er at vi har vært gjennom kriser før. Vi jobber sammen med våre kunder om de store målene og vi ror i takt.

«Vi står sammen om de store målene»

Verdensbildet er preget av viktige temaer som inflasjon, resesjon og makroøkonomi og vi vil fortsette å sparre med vår kunder om samfunnstrender på kort og lang sikt.

Ingen vet med sikkerhet hva fremtiden vil bringe, men med god innsikt i globale trender, fremtidens organisasjoner og arbeidsliv skal Assessit fortsette å være en langsiktig og strategisk partner for våre kunder. Vi er ledende på å identifisere og utvikle fremragende prestasjoner for samfunn og næringsliv.

Selv om strategien for de neste tre årene er ambisiøs, er Kaja sikker på at de kan nå målene de har satt.

Frank Braathen – Hauge, Nyansatt i Assessit

Frank Braathen-Hauge 

Frank Braathen-Hauge

Director

 frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Codex Advokat Oslo AS


Frank B. Hauge starter i Assessit Executive Search. «Vi er glade for å ha fått inn en kapasitet som Frank på teamet vårt. Frank viser vinnermentalitet, profesjonalitet og lagånd som passer bra inn i våre ambisiøse målsettinger. Hans motivasjon for å jobbe i team med utnyttelse av hverandres styrker gjør oss trygge på at vi får en ny spennende dimensjon med Frank på laget, som våre kunder kommer til å nyte godt av fremover.» sier Adm. Direktør Kaja Eikeland

Hvorfor valgte du Assessit?

Grunnen til at jeg valgte Assessit er summen av flere forhold, og til slutt et ganske enkelt valg. Det er viktig for meg å jobbe sammen med mennesker som jeg trives med, som jeg kan lære av, og som kan utvikle noe sammen. 

De siste fire årene har jeg jobbet veldig tett og godt med Anders Faanes, Adm. Dir i Codex Advokat. Når muligheten for at vi kunne jobbe sammen videre åpnet seg, var det veldig interessant. At vi i tillegg kunne jobbe sammen som teameiere i Assessit sammen med Tron Skarpenes, som har lang erfaring og kunnskap gjorde at teamet kunne få enda en dimensjon.  

Det som allikevel var avgjørende, er muligheten til å bruke de siste fire års erfaring med bærekraft i næringslivet. Fra å være en ukjent virksomhet, har vi gjennom bærekraftsarbeid satt Codex på kartet og skapt et selskap med et stort konkurransefortrinn i bransjen. Suksessformelen har vært å raskt skape en rød tråd i alt vi gjør. Det startet med at vi ble verdens første klimanøytrale advokatselskap! Deretter fikk vi på plass gode samarbeidspartnere som Kirkens Nødhjelp, for så å sette samen vårt eget Advisory Board. Til slutt har vi også skapt substans gjennom å levere tjenester som setter søkelys på skjæringspunktet mellom juss og bærekraft. 

Målet har hele veien vært å skape mer konkurransekraft, samtidig som vi bidrar til å løse et universelt problem som angår oss alle. Her har jeg inntrykk av at mange ikke er bevisste, et bærekraftig næringsliv må være lønnsomt! Hvis det ikke er det, er det ikke bærekraftig.

Denne erfaringen vil jeg ta med meg inn i Assessit, som også er veldig interessert i bærekraftsarbeid og som jobber strukturert med dette i sitt virke.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem posisjonen som Assessit har. Et ledende selskap på sitt område, med en merkevare som kunden har tillitt til og som kjennetegnes av kvalitet, gir et fantastisk grunnlag for videre utvikling.

Hva vil bli dine største styrker i ny rolle i Assessit?

Det tror jeg er kombinasjonen av kunnskap, erfaringen og kommersiell tenkning. Som nevnt over har jeg vært med på å utvikle og kjenne på kraften som ligger i den grønne omstillingen. I tillegg til det har jeg erfaring fra en rekke roller og selskaper, der jeg har jobbet fått jobbe mennesker som er de beste på sine områder.

I 2008 var jeg den første ansatte i et selskap som gikk fra 3 millioner til 1,7 milliarder i omsetning på 10 år. Jeg har fått jobbet tett med virksomheter som Norges Bank/NBIM, Posten, Statens Vegvesen, DNB og Sykehuset Østfold. I Codex Advokat har jeg vært med på å skape økt konkurransekraft gjennom å bli ledende på bærekraft i bransjen. Dette har verdifull læring!

Som person tror jeg og har fått tilbakemeldinger på at jeg er positiv, en som ønsker å se løsninger fremfor å grave seg ned i problemer og utfordringer. Jeg brenner for fag, men også for det kommersielle. Hvordan skal vi kommunisere og markedsføre oss? Det finnes en skog med flinke mennesker som ikke når frem med budskapet og kompetansen sin.
.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Verden står overfor kanskje det største problemet vi har sett i vår tid. Det må skje en transformasjon i arbeidslivet, den må bli mer bærekraftig. Løsningene er mange, og mange av løsningene har vi ikke sett enda. Jeg tror at fremtidens ledere er og må være opptatt av dette. Det vil komme nye lover og reguleringer, men også andre problemstillinger. Hvordan fortsette arbeidet med likestilling, inkludering og ikke minst løse fremtidens utfordringer med en aldrende arbeidsstyrke.

Jeg tror også at de selskapene som har mot til å gå i front, vil være de som skaper seg selv et konkurransefortrinn og vil skape de beste resultatene på sikt. For å lykkes må vi være i forkant på disse områdene.

Vi ønsker Frank hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!