fbpx

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

 

Assessit vil takke alle kunder, kandidater og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk.

Vi er veldig glade for tilliten dere viser oss. Vi skal fortsette å være strategiske rådgivere for dere i året som kommer og sammen skal vi nå nye mål.

 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Frank Braathen – Hauge, Nyansatt i Assessit

Frank Braathen-Hauge 

Frank Braathen-Hauge

Director

 frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Codex Advokat Oslo AS


Frank B. Hauge starter i Assessit Executive Search. «Vi er glade for å ha fått inn en kapasitet som Frank på teamet vårt. Frank viser vinnermentalitet, profesjonalitet og lagånd som passer bra inn i våre ambisiøse målsettinger. Hans motivasjon for å jobbe i team med utnyttelse av hverandres styrker gjør oss trygge på at vi får en ny spennende dimensjon med Frank på laget, som våre kunder kommer til å nyte godt av fremover.» sier Adm. Direktør Kaja Eikeland

Hvorfor valgte du Assessit?

Grunnen til at jeg valgte Assessit er summen av flere forhold, og til slutt et ganske enkelt valg. Det er viktig for meg å jobbe sammen med mennesker som jeg trives med, som jeg kan lære av, og som kan utvikle noe sammen. 

De siste fire årene har jeg jobbet veldig tett og godt med Anders Faanes, Adm. Dir i Codex Advokat. Når muligheten for at vi kunne jobbe sammen videre åpnet seg, var det veldig interessant. At vi i tillegg kunne jobbe sammen som teameiere i Assessit sammen med Tron Skarpenes, som har lang erfaring og kunnskap gjorde at teamet kunne få enda en dimensjon.  

Det som allikevel var avgjørende, er muligheten til å bruke de siste fire års erfaring med bærekraft i næringslivet. Fra å være en ukjent virksomhet, har vi gjennom bærekraftsarbeid satt Codex på kartet og skapt et selskap med et stort konkurransefortrinn i bransjen. Suksessformelen har vært å raskt skape en rød tråd i alt vi gjør. Det startet med at vi ble verdens første klimanøytrale advokatselskap! Deretter fikk vi på plass gode samarbeidspartnere som Kirkens Nødhjelp, for så å sette samen vårt eget Advisory Board. Til slutt har vi også skapt substans gjennom å levere tjenester som setter søkelys på skjæringspunktet mellom juss og bærekraft. 

Målet har hele veien vært å skape mer konkurransekraft, samtidig som vi bidrar til å løse et universelt problem som angår oss alle. Her har jeg inntrykk av at mange ikke er bevisste, et bærekraftig næringsliv må være lønnsomt! Hvis det ikke er det, er det ikke bærekraftig.

Denne erfaringen vil jeg ta med meg inn i Assessit, som også er veldig interessert i bærekraftsarbeid og som jobber strukturert med dette i sitt virke.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem posisjonen som Assessit har. Et ledende selskap på sitt område, med en merkevare som kunden har tillitt til og som kjennetegnes av kvalitet, gir et fantastisk grunnlag for videre utvikling.

Hva vil bli dine største styrker i ny rolle i Assessit?

Det tror jeg er kombinasjonen av kunnskap, erfaringen og kommersiell tenkning. Som nevnt over har jeg vært med på å utvikle og kjenne på kraften som ligger i den grønne omstillingen. I tillegg til det har jeg erfaring fra en rekke roller og selskaper, der jeg har jobbet fått jobbe mennesker som er de beste på sine områder.

I 2008 var jeg den første ansatte i et selskap som gikk fra 3 millioner til 1,7 milliarder i omsetning på 10 år. Jeg har fått jobbet tett med virksomheter som Norges Bank/NBIM, Posten, Statens Vegvesen, DNB og Sykehuset Østfold. I Codex Advokat har jeg vært med på å skape økt konkurransekraft gjennom å bli ledende på bærekraft i bransjen. Dette har verdifull læring!

Som person tror jeg og har fått tilbakemeldinger på at jeg er positiv, en som ønsker å se løsninger fremfor å grave seg ned i problemer og utfordringer. Jeg brenner for fag, men også for det kommersielle. Hvordan skal vi kommunisere og markedsføre oss? Det finnes en skog med flinke mennesker som ikke når frem med budskapet og kompetansen sin.
.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Verden står overfor kanskje det største problemet vi har sett i vår tid. Det må skje en transformasjon i arbeidslivet, den må bli mer bærekraftig. Løsningene er mange, og mange av løsningene har vi ikke sett enda. Jeg tror at fremtidens ledere er og må være opptatt av dette. Det vil komme nye lover og reguleringer, men også andre problemstillinger. Hvordan fortsette arbeidet med likestilling, inkludering og ikke minst løse fremtidens utfordringer med en aldrende arbeidsstyrke.

Jeg tror også at de selskapene som har mot til å gå i front, vil være de som skaper seg selv et konkurransefortrinn og vil skape de beste resultatene på sikt. For å lykkes må vi være i forkant på disse områdene.

Vi ønsker Frank hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!