fbpx

Martin Sletten, Nyansatt i Assessit

Martin Sletten

Martin Sletten
Senior Manager

martin.sletten@assessit.no
+47 902 81 016
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Mercuri Urval Norge AS

Utdannelse
Bachelor markedsføringsledelse, Handelshøyskolen BI

Martin Sletten starter som Senior Manager i Assessit Executive Search. «Vi er glade for å ha fått inn en kapasitet som Martin på teamet vårt. Martin viser vinnermentalitet, seriøsitet og systematikk som passer bra inn i våre ambisiøse målsettinger. Hans motivasjon for å jobbe i team med utnyttelse av hverandres styrker gjør oss trygge på at vi har en ny spennende dimensjon med Martin på laget, som våre kunder kommer til å nyte godt av fremover.» sier Partner Kenneth Klev.

Hvorfor valgte du Assessit?

Gjennom møtene med Øistein, Kenneth og andre i Assessit var det mange ting som gjorde Assessit til en fristende arbeidsplass. For meg var hovedgrunnen fortelling om hvordan de jobbet som et lag. Gjennom min oppvekst har jeg alltid blitt fortalt at «ingen blir gode alene». Det er noe jeg etterlever i de ulike vervene jeg har i DNT og idretten. Samspill og samarbeid er min nøkkel for en bra hverdag. I tillegg synes jeg Assessit har svært spennende tanker om tjenester og produktutvikling i vår bransje. Gleder meg til å være med på å forme hvordan vi kan rådgi våre kunder i rekruttering og personell i tiden fremover.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Senior Manager i Assessit?

I tillegg til lang erfaring fra bransjen vil jeg nok trekke frem min varierte erfaring, og kanskje spesielt det jeg har lært av å leve og jobbe tett på toppidrettsutøvere. Selv har jeg dratt stor nytte av å ta med momenter fra hvordan en toppidrettsutøver jobber for å nå sine mål inn i mitt eget arbeid. Det har gjort meg målbevisst og opptatt av hvordan man gjennom å tilstrebe mestring i alle arbeidsoppgaver, små og store – lette som vanskelige, klarer å prestere på et godt nivå og nå målene man har satt seg.

I tillegg har jeg opparbeidet et godt nettverk gjennom ulike verv i politikken, arbeid med kulturlivet, organisasjoner og idrettslivet.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

I tillegg til å levere kvalitet og jobbe metodisk, mener jeg det som skal til for å lykkes med rekruttering nå og i årene fremover handler om å være nysgjerrig. Nysgjerrig på våre kunder, kandidater, nye markeder, bransjeendringer og samfunnsmessige endringer. Nysgjerrig på nye ideer og konsepter. Vi må ønske å lære om og av andre rundt oss for å gjøre oss relevante. Selv om det er mange faktorer som spiller inn ved å lage kunde eller kandidat, så mener jeg de viktigste faktorene er at vi viser engasjementet og nysgjerrighet. Gjennom det skaper vi tillit, troverdighet og godt samarbeidsklima med både kunder og kandidater.

 

Vi ønsker Martin hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!