fbpx

Inger Lise Myhre, Ny Leder for Organisasjons- og lederutvikling i Assessit

Inger Lise Myhre

Inger Lise Myhre
Leder for Organisasjons- og lederutvikling

inger.lise.myhre@assessit.no
+47 902 91 363
LinkedIn

Tidligere arbeidsgivere
SHL Norge AS
Universitetet i Oslo
Master Marine
Subsea 7
Hurtigruten

Utdannelse
Master i Cognitive Neuroscience

Noen ord
Lang erfaring innen faget “People & Organizational development”.

Tidligere erfaring som konsulent innen leder og or utvikling, ulike HR direktørstillinger samt erfaring som konserndirektør HR og styreerfaring.

Erfaring fra store globale komplekse organisasjoner både fra Olje og Gas og Reise/Maritim næring, og konsulentselskap innen OLU faget.

 

Med Inger Lise Myhre på laget får vi en robust, erfaren og kommersiell leder, som skal være med å posisjonere Assessit ytterligere som fremtidens organisasjons -og lederutviklere. Vi gleder oss veldig til reisen videre sammen. Velkommen! – Kaja Eikeland / CEO Assessit

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Assessit fremstår som en sterk merkevare med utrolige dyktige medarbeidere som setter faglig kunnskap og kvalitet høyt, samt har kundene i fokus. Jeg har selv hatt gleden av å være oppdragsgiver for flere leveranser fra Organisasjons- og Lederutviklingsteamet i Assessit og har vært imponert over deres profesjonalitet, fleksibilitet og evnen til å forstå kundens behov. Det er og vist til meget gode tilbakemeldinger – og god effekt av de leveransene som ble levert.

Så når jeg først bestemte meg for å skru litt på karriereveien bort fra rene direktør roller innen HR, og rendyrke det mest spennende innen fagområdet, nemlig utvikling av organisasjon- og ledere,- ja da ønsket jeg å være en del av det selskapet og de menneskene som jeg oppfatter som best på dette.

Det fremstår som om det er et selskap med gode, solide og sterke tradisjoner som har bygget en sterk merkevare og kvalitetsmessige leveranser i snart 20 år, og evne og vilje til å fortsette å gå fremtiden i møte.

Det er motiverende og være en del av forretningsutviklingen – å få anledning til å fortsette å utvikle selskapet og forretningsområdet sammen med teamet.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Leder for organisasjons- og lederutvikling?

Jeg tror at mine styrker kan være at jeg alltid ser muligheter og løsninger heller enn begrensninger. Jeg ser på ledelse som et teamarbeid der det handler om å ønske hverandre vel og spille hverandre gode for å oppnå felles resultat.

Jeg er forretningsorientert, har en strategisk tilnærming og har en «bygge» profil – noe jeg håper kan komme til nytte.

Jeg håper også at min praktiske erfaring av å lede store globale team i komplekse virksomheter i endring og i sterk vekst kan hjelpe meg å lykkes –selv om jeg er ydmyk for at dette er en virksomhet med sine helt andre karaktertrekk og måter å jobbe på.

Jeg jobber hardt for å lykkes med det jeg tror på- og jeg har virkelig tro på det Organisasjons- og Lederutviklingsteamet leverer til våre kunder der ute. Dette skaper verdi. Jeg liker, som de flest andre her å utvikle og sette i live ideer og konsepter – og dette er ekstra gøy i felleskap med kollegaer som brenner for det samme.

Viktig å si er også at en viktig pilar for meg er å balansere profesjonalitet med det å ha det gøy på jobb. Jeg vil jobbe for et team med åpenhet, ærlighet, takhøyde, humor og et rom hvor vi er nysgjerrige, trygge og «feirer det og feile» – et lærende og utviklende team er gøy å jobbe i.
Trivsel, glede og trygghet tror jeg øker motivasjon og prestasjon.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med organisasjons- og lederutvikling i årene fremover?

Hele tiden ha fokus langt frem for å se hva trendene i markedet forteller oss og tilpasse oss så raskt som mulig.

Fortsette å holde oss faglig oppdatert og ta rollen som den rådgivende part på dette for kunden tror jeg er en suksessfaktor. 

Digitalisering er vel et nøkkelord som gjelder for hele samfunnet, også for dette området. Assessit har allerede begynt denne reisen på en god måte, og dette arbeidet er det nok viktig å holde tempoet på fremover.

Vi må fortsette den gode jobben med den tilliten vi har i markedet, hos kunder og for våre eventuelt nye søkere som ønsker en karriere i Assessit. Slik at vi fortsetter å være attraktive både som leverandør og som arbeidsgiver.

Jeg er glad for å ha fått bli en del av dette kompetente, herlige teamet – og å bli med på fortsettelsen av Assessit-reisen sammen med dere. 

Velkommen til oss Inger Lise – vi gleder oss til samarbeidet!

Lena Nilsson, Ny Seniorkonsulent i Assessit

Lena Nilsson

Lena Nilsson
Seniorkonsulent, Organisasjons- og lederutvikling

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Cognite AS
Telenor 

Utdannelse
Universitetet i Oslo,
Cand Polit/Master Sociology

Linköpings universitet,
Bachelor i HR samt Mindfulness instruktør

 

Vi styrker laget ytterligere og får med oss dyktige Lena som seniorkonsulent. Hun vil med sin lange erfaring innen strategiske og operative HR – prosesser, ledelse og rekruttering bidra med leder – og organisasjonsutvikling, management prosesser, samt kultur og verdibygging for både Assessit og våre kunder. Vi gleder oss veldig til reisen videre sammen. Velkommen! – Kaja Eikeland / CEO Assessit

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Det å utvikle organisasjoner og mennesker er min røde tråd gjennom mange år I arbeidslivet. Som leder, prosjektleder og fagperson har jeg arbeidet med utvikling I mange ulike varianter. Fra å være leder for team i endring, implementering av nye arbeidsmåter og teknologi samt være med å bygge opp et selskap og bli Norges første unicorn.

Det å kombinere fag med å finne gode praktiske løsninger både som leder selv og det å veilede ledere har vært viktig for meg. Jeg ser at Assessit er sterke på det å bruke fag og gjøre lederutvikling nyttig for ledere og organisasjoner. Å få mulighet til å gjøre en slik positiv forskjell for organisasjoner, ledere og ansatte motiverer meg. Assessit har mye læring på dette gjennom samarbeid med flere kunder under mange år, og det ser jeg virkelig frem til å lære mer om. Naturligvis gleder jeg meg også til å arbeide med alle kompetente og hyggelige mennesker I Assessit! Det har vært en flott velkomst hvor jeg har fått bekreftet mitt inntrykk av Assessit.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Seniorkonsulent i Assessit?

Gjennom min erfaring fra et stort, etablert teknologi selskap og software start up med sterk vekst, så har jeg både erfart og sett de forskjellige, men også like utfordringer, ledere står i. Dette, sammen med faglig interesse og strategisk samt operativ blikk, ser jeg på som styrker å ta med videre.

Jeg er også nysgjerrig og ønsker å forstå behov som organisasjoner og ledere har, og deretter finne løsninger for lederutvikling som gjør en forskjell og skaper verdi for organisasjoner, ledere og ansatte. Det er en sterk drivkraft hos meg å gjøre en forskjell!

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med organisasjons- og lederutvikling i årene fremover?

I og med at endringstakten i organisasjoner antakelig ikke sakter ned i årene som kommer, så blir det viktig for oss å ha fokus på ledelse under usikkerhet, samt lytte til kundene og forstå hva som trengs til enhver tid.

Å lede ansatte som sitter distribuert vil fortsatt være et aktuelt tema for ledertrening. Det å ikke kun følge opp hva ansatte kan og leverer, men også hvem de ansatte er og trenger, blir viktigere fremover. I hvert fall hvis vi ønsker å beholde ansatte.

Ledere har mange muligheter til å gjøre en forskjell, men de har også et stort ansvar. Det å være ledere innebærer å ha mange forventninger på seg, og å ha fokus på lederes mestring av stress blir det nok ikke mindre behov for.

Velkommen til oss Lena – vi gleder oss til samarbeidet!

Hilde Grimstad Andresen, Ny Seniorkonsulent i Assessit

Hilde Grimstad Andresen

Hilde Grimstad Andresen
Seniorkonsulent, Organisasjons- og lederutvikling

hilde.andresen@assessit.no
+47 415 01 403
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
MentalKapital AS

Utdannelse
Gestalt psykoterapeut MNGF, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), Psykoterapi

Vi styrker laget ytterligere og får med oss dyktige Hilde som seniorkonsulent. Hun vil med sin erfaring innen utvikling- og endringsprogrammer for ledere, ledergrupper, team og medarbeidere bidra positivt for både Assessit og våre kunders kultur og verdibygging. Vi gleder oss veldig til reisen videre sammen. Velkommen! – Kaja Eikeland / CEO Assessit 

Hvorfor valgte du Assessit?

Assessit fremsto som et spennende selskap med et inspirerende og utviklende miljø som jeg er stolt av å ha blitt en del av. Både i ansettelsesprosessen og i løpet av mine første uker har jeg fått gleden av å bli kjent med inkluderende og hyggelige nye kollegaer og ledere som er profesjonelle, med stor faglig tyngde.

Assessit ligger langt fremme med utvikling og bruk av digitale verktøy. Eksempelvis en ledersimulator som gjør det mulig for lederne å trene på konkrete utfordrende situasjoner og på den måte utvikle sitt lederskap. Hvor spennende er ikke det!

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Seniorkonsulent i Assessit?

Det at jeg selv har mange års ledererfaring og vært med i ledergrupper, opplever jeg er en fordel når jeg coacher ledere og fasiliterer leder- og teamutviklingsprosesser. Det gjør at jeg lettere kan sette meg inn i de utfordringene som lederne møter i sin hverdag. Jeg brenner for å støtte lederne i utvikling av godt lederskap, der de skaper resultater gjennom andre og tilrettelegger for vekst og utvikling både av den enkelte og teamet.

Stillingen som seniorkonsulent innebærer varierte oppgaver og mye kundekontakt, noe jeg trives veldig godt med. Relasjonsledelse og resultatfokus er nok mine sterkeste sider.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med organisasjons- og lederutvikling i årene fremover?

Vi lever i et tid med store endringer der alle må være “innstilt på å bli omstilt”.  Jeg tror at noe av det som blir viktig fremover er kompetanse i endringsledelse  og  det  å støtte lederne i å utvikle hybride team.   

Ledere som gjennom tillitsbasert ledelse tilrettelegger for at teamene kan bli mest mulig selvgående og autonome.  Når vi ikke sitter så tett sammen blir det viktigere enn noen gang at lederne identifiserer faktorer for samhandling, tydeliggjøre målsetninger, tilrettelegge for utviklingskultur og etablerer strukturer som muliggjør og skaper resultater. 

Digitale spillbaserte treningsverktøy  fremmer læring og utvikling og vil være en naturlig del av utviklingsprosessene fremover. Spennende tider!

Velkommen til oss Hilde – vi gleder oss til samarbeidet!