fbpx

Styrkebasert digital ledertrening for generalsekretærer i idretts-Norge

Styrkebasert digital ledertrening for generalsekretærer i idretts-Norge

Tidligere i år inngikk Assessit en rammeavtale med Norges idrettsforbund på lederrekruttering- og utvikling. I august gjennomførte Assessit den første samlingen i et digitalt lederutviklingsprogram for generalsekretærer i NIFs særforbund.


15 deltakere er med i programmet, deriblant ledere for Norges Ishockeyforbund, Norges Basketforbund, Norges Rytterforbund og Norges Squashforbund.

Foto: Eirik Førde

Styrkebasert ledelse

Et av målene med programmet er å gjøre generalsekretærene tryggere i sin lederrolle og gi de økt beredskap til å håndtere oppgaver og utfordringer i sin praktiske hverdag. Samlingene fungerer også som en unik møteplass for idrettsforbundene og gjør det mulig for deltakerne å utveksle kunnskap, praksis og erfaringer. På denne måten bidrar programmet til å styrke samarbeidet på tvers av særforbundene i NIF.

Marianne Kirknes Stenslet

Partner, Organisasjons- og lederutvikling – Assessit marianne.stenslet@assessit.no +47 918 98 530

Ifølge en av programmets coacher, Marianne Kirknes Stenslet, er et av hovedmålene med samlingene å utvikle lederne til å bli den beste versjonen av seg selv i sin rolle.

Dette gjør vi ved å jobbe styrkebasert med deltakerne. Sammen med lederne identifiserer vi det de er best på og hjelper de med å forsterke denne atferden. Generalsekretærene har en kompleks rolle de skal løse med mange «stakeholdere» og det å stå stødig i sitt eget lederskap er en viktig forutsetning for å mestre denne kompleksiteten.

Lederutvikling som gir effekt

Forskning viser at styrkebasert ledelse gir opp mot tre ganger så høyt engasjement blant medarbeidere, fortsetter Marianne.

Derfor trener vi nettopp med en styrkebasert tilnærming. Det er motiverende å bli sett og anerkjent for det vi mestrer, og vi lærer lederne hvordan de kan gjøre det i praksis. Vi jobber med å finne styrker, men også konkret med å håndtere områder hvor ledere har svakheter.  Vi trener deltakerne til å mestre sine svakheter. Forskning på lederutvikling viser at effekten av programmer blir bedre når ledere trener på det de skal levere på i hverdagen, og programmet kobler derfor innsikt og trening opp mot det de skal levere på i sin hverdag.

Foto: Eirik Førde

Tord Bakke Arvesen

generalsekretær i Norges Squashforbund

En unik måte å utvikle lederskap på

Lederutviklingsprogrammet har særlig søkelys på relasjonsledelse og økt samhandling. Det er nettopp måten seminarene åpner opp for samtaler og felles refleksjoner med andre ledere som Tord Bakke Arvesen, generalsekretær i Norges Squashforbund, trekker fram som spesielt givende ved programmet.

Idrettsledelse har sine særegenheter, men lederutviklingsprogrammet til Assessit gir enkle verktøy for å utvikle mitt lederskap, og bygger på samhandling og erfaringsutveksling med andre i lik rolle, sier han. Jeg opplever at muligheten til å diskutere løsninger på likelydende problemstillinger med andre generalsekretærer løfter blikket og gjør meg bedre i stand til å takle de utfordringer jeg møter i min jobb.

Han mener programmet er en unik måte for generalsekretærer å videreutvikle sitt lederskap til det beste for sine ansatte og organisasjon:

Assessit har sammen med NIF opprettet et lederutviklingsprogram som går rett i kjernen av det som er utfordrende med ledelse i idretten, og bidrar til at jeg ser nye løsninger og utvider mitt profesjonelle og faglige nettverk.

Assessit – spesialister på lederutvikling

Bak lederutviklingsprogrammet står Assessit – et av Skandinavias ledende miljø innen executive search og lederrekruttering. Selskapet spesialiserer seg på lederutvikling som gir effekt i hverdagen. Et av deres nisjer er bruken av digitale lederutviklingsverktøy. Assessit er kjent for deres digitale ledersimulator – et spillbasert verktøy der man kan utvikle relasjonsferdigheter i et simulert arbeidsmiljø. Simulatoren blir brukt aktivt gjennom lederutviklingsprogrammet og generalsekretærene får tilgang til å trene på det i et helt år.

Lederprogrammet består av fire samlinger og vil fortsette fram til våren.