fbpx

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

Mye av det som påvirker virksomhetenes evne til å sikre god og effektiv ledelse fremover, handler om lederegenskaper som ikke synes på CV-en, sier Tove Gartland i Assessit. 

Digitalisering bidrar til store samfunnsmessige endringer, og ingen bransje eller sektor står uberørt. Derfor stilles stadig nye krav og forventninger til morgendagens ledere. 

– Først og fremst må vi innse hvilke enorme endringer vi står midt oppe i. Den teknologiske revolusjonen vil påvirke samfunnet vårt i minst like stor grad som den industrielle revolusjonen gjorde på 1800-tallet. Det opplever jeg at ikke alle har tatt helt innover seg, sier Tove Gartland. Hun er partner i Assessit og leder for executive search og lederutvelgelse. 

Hun legger til at det virker som at noen fortsatt tror at digitalisering kun handler om nettbutikker og mobile løsninger, mens sannheten er at endringene er langt mer altomgripende.  

Gartland oppfordrer ledere aktivt til å bidra til å øke forståelsen for hvordan de nye teknologiske mulighetene som robotteknologi, Artificial Intelligence og stordata-løsninger vil påvirke oss. 

–  Ledere bør sette seg inn i hvilke fantastiske handlingsrom som nå åpner seg. Som samfunn har vi en unik mulighet til å løse store utfordringer innen medisin, klima og matproduksjon. Plutselig kan vi ta tak i disse utfordringene med en kapasitet og intelligens som går utover den menneskelige hjernen, sier hun. 

Ledere bør skape entusiasme   

Gartland mener ledere bør snakke like mye om mulighetene som om utfordringene, og bidra til å skape entusiasme rundt ny teknologi. Det handler ikke lenger bare om endringsvilje, men også om endringsglede. 

– Skal du klare å levere som leder, bør du øve deg på å se på endring med glede. Det strider litt med hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Men hvis du vil lykkes, bør du pushe deg selv på dette, anbefaler hun. 

Det gjelder også strukturelle endringer innad i organisasjonen. 

– Hvis virksomheten din vris mot løsere strukturer og større fleksibilitet, kan du ikke lenger lene autoriteten din på tittel og hierarki. Du må arbeide aktivt for å få med deg medarbeiderne, inspirere og være en rollemodell, forklarer hun. 

Synes ikke på CV-en 

Det finnes flere grep en virksomhet kan ta for å identifisere de lederne som er best egnet til å manøvrere gjennom det nye, digitale landskapet. 

Mange arbeidsgivere legger for mye vekt på kandidatens tidligere resultater og hvem de har jobbet for før, mener Gartland.  

Problemet med dette er at fortiden ikke gir svar på hvordan kandidaten vil prestere i fremtiden. Det finnes ingen garanti for at en leder som har levert godt tidligere vil fungere like bra under nye betingelser. Derfor er det mer nyttig å kartlegge kandidatens personlige egenskaper. 

– Ledere som skal bidra til innovasjon og utvikling scorer som regel høyt på egenskaper som åpenhet, nysgjerrighet og utforskertrang. De tør å pushe grensene, forteller Gartland.  

Hun legger til at folk som tar sjanser, av og til vil feile. Det kan resultere i negative medieoppslag, kritikk og fallende aksjekurser – ting som ofte teller negativt når bedrifter vurderer potensielle lederkandidater. 

– Det krever mot å satse på ledere som har tatt feil tidligere. Men fremtidens ledere må tørre å gå inn i ukjente farvann, mener Gartland. 

Nysgjerrighet kan øves opp  

Hvis du ikke er spesielt nysgjerrig av natur, kan du øve deg. Sett deg inn i hva som skjer, gå på seminarer, delta på webinarer, les, last ned apper og test dem; kort sagt: Kom deg ut av den teknologiske komfortsonen. 

– Vi ser heldigvis også en større vilje til å trekke yngre personer inn i lederteamene. Selv om mange godt voksne ledere er nysgjerrige og virkelig tar inn over seg de nye teknologiske mulighetene, kommer vi ikke unna at yngre mennesker i større grad har vokst opp i en digitalisert verden, sier hun. 

Relaterte innlegg

Dette er kravene til fremtidens CFO

Tradisjonelt har en CFO hovedsakelig hatt ansvaret for regnskap og finans og sørget for å ha rapporteringene i orden. I fremtiden vil kravene bli større.

Les mer

Slik rekrutterer du riktig leder for fremtiden

Dagens ledere står foran en rekke utfordringer. Hvordan finner du den riktige lederen til framtidens digitale utfordringer?

Les mer

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Ina Nafstad, Nyansatt i Assessit

Ina Nafstad

Ina Nafstad Rådgiver research og analyse

ina.nafstad@assessit.no +47 911 08 680 LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver Toptemp AS

Utdannelse NTNU – Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi NTNU – Bachelor i psykologi UiO – Enkeltemner innen helseledelse og helseøkonomi

Ina Nafstad starter som Rådgiver research og analyse i Assessit, avdeling Oslo. «Vi er veldig glade for å ønske Ina velkommen til oss! Hun skilte seg fort ut i rekrutteringsprosessen som en meget dyktig jente, og med sin master i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU har hun en solid faglig bakgrunn og stor «passion» for rekruttering», sier Trine Bjertnes Tangen, Partner i Assessit.

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Assessit er et selskap bestående av mennesker med stort engasjement, sterk faglig kompetanse og gode verdier – kvaliteter som ble avgjørende for mitt valg. Et arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere med lang fartstid i rekrutteringsbransjen og etablerte arbeidsmetoder av høy faglig og operativ kvalitet, er et svært godt utgangspunkt for min trivsel og utvikling. Jeg opplever at Assessit er et sted hvor man setter sosial tilhørighet høyt, og teamarbeid er avgjørende for å lykkes. For meg er det viktig å være en del av et team hvor man er opptatt av å spille hverandre gode for å få utnyttet det fulle potensiale. Ikke minst jobber Assessit med mange spennende kunder i ulike bransjer. Jeg ser frem til å utvikle min forretningsforståelse ytterligere gjennom et bredt spekter av rekrutteringsoppdrag.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Rådgiver i Assessit?

Med en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU og erfaring med rekrutterings- og bemanningsprosesser fra A til Å, har jeg et godt grunnlag for å raskt kunne sette meg inn i Assessit sine arbeidsmetoder. Jeg finner både rekruttering og ledelse svært spennende, og kan vise til tidligere forskning på jobbengasjement og helsefremmende ledelse tilknyttet min bachelor- og mastergrad. Jeg er opptatt av å dyrke relasjoner og har alltid fremvist stor interesse for mennesker. Mine kollegaer har tidligere beskrevet meg som en engasjert og kvalitetsbevisst medarbeider som fremviser stolthet i det jeg gjør, egenskaper jeg opplever at også er gjennomgående for de ansatte i Assessit. Jeg tror også at min bakgrunn fra musikk og kultur vil komme godt med i rollen som rådgiver, da det har gitt meg god erfaring med kreativt prosessarbeid. Dette håper jeg at kan komme Assessit til nytte i arbeidet mot å være en nytenkende, skapende og innovativ aktør i markedet.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

I et arbeidsmarked i stadig utvikling, vil det være avgjørende å innarbeide effektive metoder for å opprettholde et konkurransedyktig tempo, og samtidig ivareta den faglige kvaliteten i rekrutteringsarbeidet. I dette ligger det å kunne forene de teknologiske verktøyene og de menneskelige aspektene, og forankre dette i Assessit sine allerede veletablerte metoder. Dette arbeidet er jeg trygg på at Assessit vil lykkes med, da de allerede har vist seg å være et innovativt selskap som tør å tenke i nye baner. Ikke minst tror jeg at Assessit vil dra stor nytte av å fortsette med å basere sitt operative arbeid på forskning og empiri – dette vil bidra til å kvalitetssikre jobben vi gjør med å rekruttere og utvikle morgendagens ledere.

Vi ønsker Ina hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!