fbpx

Er næringslivet gode nok på likestilling?

Er næringslivet gode nok på likestilling?

Bare 11,4 prosent av unge kvinnelige ledere mener det er likestilling i det norske næringslivet. 

Selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, er dessverre fortsatt få toppledere og styreledere kvinner. Og øverste leder (CEO) er nesten alltid en mann, ifølge NHO i hele 86 prosent av norske selskaper. 

Som strategiske rådgivere for våre kunder er Assessit svært opptatt av å finne den beste til jobben. Derfor snakker vi daglig med kunder i både samfunns- og næringsliv om mangfold og inkludering.  

For å finne og rekruttere de aller beste lederne, er vi nemlig nødt til å få med begge kjønns kompetanse, erfaring, innsikt og perspektiver i prosessene. 

Men hvordan står det egentlig til med næringslivets likestillingspraksis? 

Svært få mener det er likestilling  

Assessit gjennomfører hvert år konkurransen Årets unge ledere, med over 100 kandidater. Nå har en stor andel av tidligere års kandidater deltatt i en spørreundersøkelse, som danner grunnlaget for Assessits Tendensrapport. Der scorer likestillingssituasjonen svært lavt. 

Bare 11,4 prosent av de kvinnelige unge lederne som deltok i undersøkelsen svarer at det er likestilling mellom kvinner og menn i norsk næringsliv. 38,9 prosent av de mannlige lederne mener det samme. 

– Noen referer til fakta om fordelingen av kvinner og menn i toppen i næringslivet, mens andre har svart på bakgrunn av egne erfaringer og oppfatning av den reelle situasjonen i næringslivet, sier Kaja Eidet Eikeland, daglig leder i Assessit. 

– I begge tilfeller opplever de at balansen ikke er som den burde være. At menn og kvinner har de samme mulighetene i næringslivet er et samfunnsansvar, og det gir en økonomisk gevinst for de bedriftene som klarer det, sier hun videre. 

Ulike muligheter 

Når lederne hevder at det ikke er likestilling, legger de blant annet vekt på forskjell i lønn mellom menn og kvinner. Men også andre elementer trekkes frem. 

– Flere nevner at menn både får flere muligheter, mens andre reflekterer rundt at kvinner har flere hindringer i form av miljø og systemer som ikke støtter opp under kvinner for at de skal komme frem og opp i rekkene, sier Eidet Eikeland. 

Selv om det er stadig flere kvinner blant ledere de siste årene i Norge, ser vi også ofte at det er menn som søker lederjobber og menn som blir valgt til lederjobber. 

Utløser konflikter 

I undersøkelsen kan lederne komme med skriftlige kommentarer. 

Her skriver en kvinne: «Jeg har opplevd at jeg må bevise mer enn mine mannlige kolleger, og at vi ikke har samme lønn til tross for likt ansvar». 

En annen skriver at «unge kvinner som utøver lederskap og utfordrer personer, utløser ofte konflikter fordi det bryter med forventningene mange har om at kvinner skal være mindre tøffe og mer omsorgsfulle. Karakteristikker som kald og kynisk blir brukt, og det ville ikke skjedd med menn.» 

– Andre nevner at det i dag er få kvinner i toppen i næringslivet, og at det ikke inspirerer andre kvinner til å ta veien selv, forteller Assessit-sjefen. 

Forskjellsbehandling er vanlig   

Undersøkelsen viser at 42 prosent av kvinnene har opplevd forskjellsbehandling eller sett andre kvinner bli forskjellsbehandlet på en negativ måte i forhold til mannlige kolleger. Blant mennene er det 14 prosent som svarer at de har opplevd at kvinner er blitt forskjellsbehandlet på en negativ måte i forhold til mannlige kolleger. 

En av dem er Petter Trobe, som var finalist i Årets Unge Ledere 2017.  

– Når det gjelder likestilling av kjønn har jeg dessverre jevnlig vært vitne til nedsettende kommentarer om kvinner i både lederstillinger og praktikantstillinger, og opplevd at kjønn blir brukt som argument for at noe ikke har gått som det skal, sier han. 

Han forteller også at han har opplevd at menn snakker til kvinner på nedsettende måter i sammenhenger med høyt press. Dette kan komme til utrykk gjennom for eksempel å bruke uttrykk som «kjære deg» eller «søte, snille deg», forteller han. 

– Når det skjer såpass ofte som jeg opplever, mener jeg det er bevis på at det er en generell holdning, sier han. 

Bedre arbeidsmiljø  

I sin rolle som daglig leder har han forsøkt å jobbe bevisst for å skape en kjønnsbalanse. 

Han mener å ha sett stor effekt av å få inn flere kvinner. 

– En bedre kjønnsbalanse førte både til et mer balansert arbeidsmiljø og til bedre resultater, sier han. 

At det kan bli vanskeligere for menn når bedrifter foretrekker kvinner for å få bedre kjønnsbalanse, mener han er en liten pris å betale i den store sammenhengen. 

Han understreker at det ikke er snakk om å ansette kvinner som ikke er dyktige nok bare på bakgrunn av at de er kvinner. 

– Selv om det optimalt sett skal være en kjønnsfordeling, vil alltid faglig kompetanse være en viktigere faktor. Til syvende og sist må man tenke på bunnlinjen. Men det er ingen grunn til å tro at det ikke finnes like mange, om ikke flere, kvinner som er faglig dyktige nok for å styrke nettopp bunnlinjen. 

Bevissthet om egen bias 

Kaja Eidet Eikeland i Assessit mener det er viktig med økt bevissthet. 

– Det er viktig å øke bevisstheten om egen bias, fordommer og implisitte assosiasjoner. Vi har alle forutinntatte holdninger. Utfordringene oppstår når vi slutter å ta inn informasjon, men holder fast på holdningene og handler på autopilot. Å ha fokus på likestilling og diversitet er et samfunnsansvar og et smart valg for virksomheters bunnlinje, sier hun. 

Hun mener at vi som samfunn må legge til rette for at begge kjønn får mulighet til å utvikle seg som ledere. 

– Vi bør ha en systematikk som fokuserer på å gi kvinner ansvar, erfaring og utvikling i daglige oppgaver og prosjekter som bygger deres ledererfaring, sier Eidet Eikeland. 

Dette svarer unge ledere i tendensundersøkelsen: 

MennKvinner
Det er likestilling mellom kvinner og menn i næringslivet38,9% 11,4%
Jeg har ambisjon om en topplederstilling56,3% 46,7%
Godt arbeidsmiljø og arbeidsglede er viktigst i et ansettelsesforhold 45,8% 57,8%
Gjennomsnittlig årslønn1.082k880k
Antall års utdanning (etter videregående skole) 5,2 år5,7 år
Antall års erfaring som leder6,8 år7,1 år 

KiILDE: ASSESSITS TENDENSRAPPORT 2019 

I Tendensrapport 2019 forteller unge ledere at de ikke opplever likestilling i dagens næringsliv, et tema man bør snakke om og undersøke nærmere. I Tendensrapporten 2019 kan du lese mer om unge lederes karriereplaner, ambisjoner, prioriteringer og ønsker for fremtiden. Les hele rapporten her! 

Relaterte innlegg

Derfor går endrings- prosesser så ofte galt

Alt for ofte dreier endringsledelse seg nesten bare om struktur. Da går det gjerne galt. Ledelse i endring bør i like stor grad handle om å forstå de ansatte.

Les mer

Hvor god er du og dine ledere på relasjonskompetanse?

Jeg har vært leder i mange år, men det har noen ganger vært vanskelig å sette fingeren på hva jeg er god på innenfor ledelse, og fremfor alt innenfor relasjonskompetanse. Når jeg leste boken “Relasjonskompetanse” av Jan Spurkeland falt mye på plass.

 

Les mer

Lena Nilsson som ny OLU- leder i Assessit

«Vi er så glade for å ha fått på plass Lena Nilsson som ny leder for vår avdeling Organisasjon – og lederutvikling (OLU) i Assessit. Hun har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Assessit og vi synes det er ekstra fint at vi har så flinke folk internt. Lederskapet får en ekstra dimensjon og en god start ved at hun kjenner teamet og organisasjonen.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger