fbpx

De 6 viktigste lederegenskapene for fremtiden 

De 6 viktigste lederegenskapene for fremtiden 

Næringslivet byr på raske forandringer, nye markeder og ikke minst nye konkurrenter. Det stiller store krav til lederens egenskaper. 

Fremtiden er usikker og det eneste konstante er endring. For ledere betyr dette nye hverdager med nye arenaer og utfordringer.  

Virksomheter har bruk for forandringsglade, robuste, visjonære ledere som liker kompleksitet og – ikke minst – tar vare på seg selv, for å lede sitt team og virksomheten frem mot suksess. 

Seks lederegenskaper for fremtiden  

I denne artikkelen går seniorkonsulentene Solfrid Sæberg og Marianne Kirknes Stenslet i Assessit gjennom seks lederegenskaper som vil bli helt sentrale for å lykkes i fremtiden. 

1. Mot til å tåle motstand 

Fremtidens ledere må tørre å slippe kontrollen og stole på at medarbeiderne løser oppgavene og finner svarene. De tar de vanskelige kampene, og treffer beslutninger selv om det fullstendige grunnlaget mangler. 

– Mot handler om tryggheten til å tåle motstand og andre ytre faktorer lenge nok til å se at den ønskede effekten kommer, begynner Marianne Kirknes Stenslet.  

Hun bruker alpinisten Aleksander Aamodt Kilde for å illustrere poenget: 

– Når han kryper sammen i hockey i utforløypa, må han ha mot til å stole på at ferdighetene og forberedelsene tar ham helt til mål. Selv om løypa er isete og slagete og lårmuskulaturen skriker etter oksygen. Mot er ikke bare særdeles viktig i seg selv. Det kan også betraktes som en forutsetning for de andre egenskapene, forklarer hun. 

2. Evne til å formidle og kommunisere visjonen 

Visjonen er det faste siktepunktet for virksomhet, men veien dit er utydelig. Derfor må lederen evne å stake ut en retning for sine medarbeidere og vise vei. 

– Hvis ikke lederen kjenner visjonen, er det lett å rote seg bort. Lederens oppgave er å formidle visjonen til medarbeiderne, gjennom å være en rollemodell som utfører, viser og eksemplifiserer den. Det handler om historiefortelling og å leve ut merkevaren, slik eksempelvis Petter Stordalen gjør. Vi ser at dette er spesielt viktig for yngre medarbeidere i dag, sier Kirknes Stenslet. 

Tidligere hadde mange virksomheter kortsiktige og kvantitative målsetninger. Nå skrinlegger flere store selskaper sine tradisjonelle «performance rating»-systemer, og bytter dem ut med tillitsbaserte og styrkeorienterte utviklingssamtaler, påpeker hun. 

3. Ambisjoner til å skape noe større enn seg selv   

Ledere – især for fremtiden – må være ambisiøse og ha en driv til å lykkes og skape noe som er større enn seg selv. Derfor er slike ambisjoner en av de viktigste lederegenskapene. 

– Ledere må være ambisiøse nok til å sette mål i tråd med visjonen. Ikke så mye på egne vegne, men mer for virksomheten og samfunnet for øvrig, sier Solfrid Sæberg.  

Hun legger til at det handler om å bygge organisasjon for morgendagen, og å erkjenne at den tradisjonelle metodikken den har brukt til nå, ikke vil fungere i fremtiden. 

4. Indre stabilitet og ro 

En leder er avhengig av å være robust nok til å kunne handle i stressede situasjoner, samtidig som hen opptrer rolig og behersket, uten fare for å fryse til og bli handlingslammet.  

I arbeidshverdagen er jo stress og usikkerhet regelen snarere enn unntaket. Derfor kreves det en indre følelsesmessig stabilitet og ro, dette blir bare viktigere og viktigere for fremtidens næringsliv, forteller Kirknes Stenslet. 

– Robusthet handler mye om å prioritere tid til å fylle opp lageret slik at du kan prestere på topp til enhver tid. Det betyr også at du må lære deg å beskytte seg mot fristelsen om å alltid være tilgjengelig, sier hun. 

Et godt råd:  Ta godt vare på deg selv! 

Vi ser at mange ledere trenger å bli mer bevisste på å ta være på seg selv. Altså må du vite hva som er din restitusjonsmetodikk som gir beslutningsmuskelen din den nødvendige hvile.  

Endel har behov for å gjøre noe, mens andre må gjøre ingenting. Meditasjon er for eksempel en av de mest effektive måtene å få overskudd på.  

Det er viktig at du som leder prioriterer tid til å innarbeide en egen form for restitusjon som en vane. For de fleste av oss er det vanlig å undervurdere søvn og hva det gjør for vår restitusjon, forteller konsulentene. 

5. Motivasjon fra endring og kompleksitet 

Lederen må håndtere usikkerhet på daglig basis. Men det viser seg at ledere som trives med og motiveres av uklare rammer og situasjoner som innebærer endring, mestrer uoversiktlige og komplekse situasjoner bedre enn andre. 

– Smarte ledere presterer bedre i dagens samfunn på grunn av evnen til å håndtere mye informasjon samtidig. I tillegg trenger de mot til å treffe beslutninger selv om innsiktsgrunnlaget er blandet og mangelfullt samtidig som utfallet av avgjørelsen er uklart. I den tradisjonelle industrien var ledere der for å kontrollere medarbeiderne. Nå er organisasjoner prisgitt intern tillit, fleksibilitet og åpenhet, forteller Kirknes Stenslet og Sæberg. 

6. Nysgjerrighet på å teste ut løsninger 

Nysgjerrighet er med på å drive vekst fordi det oppstår nye muligheter og tjenester i kjølvannet av å stille gode spørsmål og skaffe seg ny kunnskap. 

– Morgendagens ledere må teste ut løsninger tidlig, forkaste det som ikke fungerer og forfølge det som har effekt. Det holder ikke å kopiere det som var best i går, for du må skape det som er best i morgen. Virksomheter trenger å tilrettelegge for og dyrke fram en kultur for genuin nysgjerrighet på samfunnet, trender og ikke minst kundene. Ledere må initiere intern kulturendring og avlære vaner når de skal trene opp nysgjerrighetsmuskelen, sier Kirknes Stenslet. 

Finnes det så en fasit eller formel på ledertalent? Vi vil ikke sette to streker under et svar, men kan illustrere det med denne formelen: 

Talent defineres som: «Holdninger, kunnskap, ferdigheter og kompetanser som kan få oss til å prestere i en gitt setting» 

Talentutvikling er motivasjon og høyere engasjement  

Definisjonen av talent knyttes til selskapets strategi og mål, og skal være med å underbygge den kulturen som er nødvendig for å nå målene. Det betyr at et talent defineres ulikt fra selskap til selskap.  

Gjennomføringen av talentutviklingen vil da være avhengig av bedriftens behov, størrelse, bransje og konkurransesituasjon. Fellesnevneren for talentutvikling er at det skal gi en vinn-vinn-situasjon for både bedrift og talenter. Det handler om ny motivasjon, høyere engasjement, større grad av involvering og om å nå nye mål sammen, forteller Sæberg. 

Relaterte innlegg

5 feller du bør unngå som leder for fageksperter

Hvilken lederstil du velger er avgjørende for å lykkes med ledelse i en kunnskapsbedrift. Her er fem gode råd fra Lars Frydenlund i Assessit.

Les mer

Spillsimulatoren som gir fleksibel ledertrening

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som gir ledertrening til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner.

Les mer

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Karriereutvikling og din vei videre

Karriereutvikling og din vei videre

Koronasituasjonen har ført til store omveltninger for oss alle. Ikke minst i arbeidslivet. Mange har blitt permittert og enda flere lever med usikkerhet omkring egen jobbfremtid og karriere. I en slik situasjon kan det være nyttig å få hjelp til å komme videre. Å søke jobb og nye muligheter kan være en utfordring i seg selv. Arbeidsledighet og usikkerhet rundt jobb påvirker oss mye. Derfor har vi utviklet et konsept som handler om din karriere i utfordrende tider, «Min vei videre»

Assessit har hjulpet mange mennesker videre, også i vanskelige situasjoner som ved nedbemanning, konjunkturnedgang og omstilling. Gjennom en systematisk tilnærming og gode, konkrete verktøy har vi sett hvordan de aller fleste kommer seg videre, også i jobbsammenheng. Såkalte «outplacement» pakker har vært en del av vår portefølje i lang tid. I dag kreves det andre og tilpassede tiltak og vi har kalt vår tilnærming «Min vei videre». Vårt unike samarbeid med headhuntere gjør at du både får innsikt i rekrutteringsprosesser, trene på intervjusituasjoner og gode tilbakemeldinger på hvordan du kan komme deg videre. Vi tilbyr jobbcoaching som gir individuell oppfølging og mobilisering til handling.

I Assessit har vi en styrkebasert tilnærming bygget på det vi vet om effekten av positiv psykologi og fokus på egne styrker, fremtidstro, bevisstgjøring og dermed bedre posisjonering for nye muligheter.


Å finne drømmejobben er kanskje ikke det som står i fokus for deg og dine medarbeidere akkurat nå, men det kan tenkes at du vil kunne finne nye muligheter også i en krevende situasjon som dette.

 

Ti gode råd for å finne din egen vei videre:

1. Vær åpen om prosessen du er inne i, inviter folk som vil deg godt, til å støtte deg.

2. Kartlegg dine styrker – hva er det du er god på; personlige egenskaper, ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaringer.

3. Finn ut hva som motiverer deg, hva som gjør at du kommer i flytsonen.

4. Be om tilbakemeldinger fra mennesker som kjenner deg.

5. Finn ut dine suksesshistorier, hva har du lykkes med.

6. Gå gjennom CV’en din – sørg for at den er oppdatert og relevant

7. Oppdater referansene dine, om egen situasjon og hva du vil fremover

8. Aktiver nettverket ditt, både det nettverket du er klar over og kanskje også kontakter du ikke har tenkt på før

9. Sjekk markedet for din kompetanse og erfaring, hva finnes der ute.

10. Fokuser på «hele deg», selv om jobb er viktig, bør du også ta vare på deg selv og de rundt deg.

 

Vi har en digital tilnærming og vår individuelle oppfølging støttes av tilgang til relevante artikler, webinar, mulighet for å trene på ferdigheter i en egen simulator, oppdateringer i egen app osv.

Vil du vite mer om hvordan vi i Assessit kan hjelpe deg eller dine medarbeidere videre, ta kontakt med oss på post@assessit.no eller på telefon 22 15 11 00